Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.49.08
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

Владимирова Валентина. Пам’ять у часопросторовому континуумі роману Олени Печорної «Грішниця»
2015-Чер-15, 09.17.47

Владимирова Валентина. Пам’ять у часопросторовому континуумі роману Олени Печорної «Грішниця» …37–39.

Для покликання: Владимирова Валентина. Пам’ять у часопросторовому континуумі роману Олени Печорної «Грішниця» [Текст] / Валентина Владимирова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №5. – 48 с. – 37–39.

 

У статті досліджується рецептивно-презентаційна модель буття в романі Олени Печорної «Грішниця». Особлива увага зосереджується на аналізі авторського зображення простору пам’яті головної героїні твору, засобах розкриття її інтровертного Я.

Ключові слова: часопросторовий континуум, жіноче письмо, постмодерна естетика, модель буття, психоаналіз.

В статье исследуется рецептивно-презентационная модель бытия в романе Елены Печорной «Грешница». Особое внимание сосредоточивается на анализе авторского изображения пространства памяти главной героини произведения, средствах раскрытия её интровертного Я.

Ключевые слова: пространственно-временной континуум, женское письмо, постмодернистская эстетика, модель бытия, психоанализ.

In the article the receptional-presentational model of existence in the novel «The Sinner» by Olena Pechorna is investigated. The special attention is payed to the analysis of the author’s reflection of memory space of the main character of the work, means of revealing of the introverted «I».

Keywords: spatial-temporal continuum, a woman’s letter, postmodern aesthetics, a model of existence, psychoanalysis.

 

Цитата, с. 37. Помітним явищем українського літературного процесу кількох останніх десятиліть стала активна поява в ньому жінок-авторів, які привнесли не тільки неповторне бачення світу, а й створили жіноче письмо, де головним об’єктом зображення стала жінка-особистість, пошук нею самототожності. Як зауважила Гілен Сіксу: «Неможливо дати визначення жіночої практики письма, і ця необхідність існуватиме
завжди, якщо ця практика не буде затеоретизованою, закритою, закодованою, але це не означатиме, що її нема взагалі» [4, с. 516]. Час від часу в сучасній літературознавчій науці з’являються судження про феномен сучасної жіночої прози, намагання його осмислити, визначити домінантні закономірності, передбачити динаміку розвитку художньо-естетичних векторів (Л. Волощук, С. Жила, Н. Косинська, О. Романенко та ін.).

Такі дослідники, як Н. Зборовська, М. Крупка, Л. Таран звертали увагу на особливості організації часопростору в творах М. Матіос, Є. Кононенко, І. Роздобудько, однак проблема вивчення сучасної жіночої прози далека від вичерпності хоча й тому, що активно поповнюється новими іменами, про що свідчить поява в сучасній романістиці творів Олени Печорної. Дана стаття започатковує дослідження художніх текстів цієї молодої перспективної письменниці, яка вже встигла першим бестселером «Грішниця» завоювати премії імені Олеся Гончара та імені Михайла Коцюбинського.

Зауважимо, що значна частина сучасних прозових текстів засвідчує також активний пошук письменниками оригінальних мотивів, образів, засобів художнього самовираження, тяжіння до нових жанрових модифікацій, потужний вплив постмодерної естетики. Усе це робить українську художню прозу самобутньою, незаангажованою соціальними стереотипами, цікавою для читача. Сучасна письменниця та літературний критик Людмила Таран слушно констатує: «... на противагу спотворено-вульгаризованому розумінню соціального (попередній режим під оглядом вимог-канонів «соціалістичного реалізму» намагався «приватизувати» навіть внутрішній світ письменника), наростає увага не просто до душевного простору жінки, а й до інтимного, глибокого, особистого. І цей простір не обов’язково в усіх вимірах пов’язаний із світом чоловіків» [5].

Вивчення часопросторового континууму в художньому тексті є одним із важливих завдань сучасної літературознавчої науки. Роман чернігівської письменниці Олени Печорної «Грішниця», що нещодавно побачив світ, засвідчує вдале продовження творчого пошуку самобутнього розкриття багатогранності жіночого світосприйняття, широкого діапазону переживань та внутрішнього стоїцизму героїні у широких взаємозв’язках часових і просторових характеристик.

Література

1. Іванцова М. Передмова / Міла Іванцова // Печорна О. Грішниця / Олена Печорна ; передм. М. Іванцової. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. – С. 6.

2. Лэнгле А. Эмоции и экзистенция / Альфрид Лэнгле ; пер. с нем. – 2-е изд., стереотип. – Харьков : Изд-во Гуманитарный Центр, 2011. – 332 с.

3. Печорна О. Грішниця / Олена Печорна ; передм. М. Іванцової. – Харків : Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2011. – 288 с.

4. Сіксу Г Сміх медузи / Гілен Сіксу // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – С. 516.

5. Таран Л. «Бути самій собою ціллю». Автобіографізм у творчості сучасних жінок-авторів [Електронний ресурс] / Людмила Таран. – Режим доступу: http://tur.kosiv.info/tourism-and-culture346-taran-l-v-lbuty-samij-sobi-cilljur-avtobiografizm-u-tvorchosti-suchasnyh-zhinok-avtoriv.html

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 587 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS