Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.23.03
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

№01, 2012
2012-Бер-16, 19.00.36

Українська література в загальноосвітній школі №1, 2012

Передплатний індекс 22410

 

ЗМІСТ

 

Життя і доля видатних методистів

Бондаренко Л. «У серці її усмішка цвіла». Сценарій вечора, присвячений вшануванню пам’яті професора Н.Й. Волошиної...2

У статті пропонується сценарій вечора, присвяченого вшануванню пам’яті професора Ніли Волошиної.

Ключові слова: сценарій, методика викладання української літератури.

6 грудня 2011 року на факультеті філології та журналістики Херсонського державного університету відбувся вечір, присвячений вшануванню пам’яті професора Н.Й. Волошиної. Захід був підготовлений і проведений студентами-магістрантами згідно з робочою програмою дисципліни «Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах». Оскільки він тривав 1 год. 20 хв., а обсяг статті обмежений, частину матеріалу подаємо описово.

 

Конкурс «Краса і сила мистецтва слова»

Hебеленчук І. Емоційний діалог як засіб розкриття внутрішнього світу героя у новелі М. Коцюбинського «INTERMEZZO»...6

У статті розкрито внутрішній світ героя, його стан, настрої, переживання за допомогою емоційного діалогу. Показано значення художніх образів, деталей для розуміння емоційно-психологічного стану героя, особливості часопростору. На конкретних прикладах проілюстровано особливості роботи над новелою.

Ключові слова: психологізм, поезія в прозі, імпресіонізм, психологічна новела, персоніфікація, емоційний стан, гармонія.

Метою статті є розкриття внутрішнього світу героя засобами емоційного діалогу, який спрямований на виявлення стану, настроїв, переживань, визначення символічного значення образів, зорових і слухових елементів, що передають відчуття спокою, відпочинку, умиротворення, гармонійної єдності з природою.

 

Попович H. Леся Українка. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси. Вірші «CONTRA SPEM SPERO!», «І все-таки до тебе думка лине...», «І ти колись боролась, мов Ізраїль...». . . .11

Мета: допомогти учням зрозуміти ідейно-філософську, естетичну позицію поетеси, глибину думки й красу її поезії; розвивати навички ідейно-художнього аналізу поезій, висловлення власних суджень про них, характеристики ліричних героїв; виховувати почуття оптимізму, стійкості у подоланні життєвих труднощів, активну громадянську позицію.

Словник термінів до уроку

Анафора (грецьк. anaphora, букв. — піднесення) — єдинопочаток; одна з риторичних фігур; вживаний на початку віршових рядків звуковий, лексичний повтор чи повторення протягом цілого твору або його частини синтаксичних, строфічних структур.

Гіпербола (грецьк. hyperbole — перебільшення) — різновид тропа, що полягає в надмірному перебільшенні характерних властивостей чи ознак певного предмета, явища або дії задля особливого увиразнення художнього зображення чи виявлення емоційно-естетичного ставлення до нього.

Градація (лат. gradation — поступове підвищення, посилення) — стилістична фігура, котра полягає в поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої смислової значимості. Виразність градації посилюється поєднанням її з анафорою.

Громадянська лірика — умовна назва ліричних творів, в яких актуалізуються соціальні та національні мотиви. Громадянська лірика сприяє формуванню національної свідомості та гідності.

Неоромантизм — стильова хвиля модернізму, що виникла в українській літературі на початку ХХ століття, пойменована Лесею Українкою новоромантизмом. Визначальною рисою неоромантизму є спроба подолати розрив між ідеалом і дійсністю, завдяки могутній силі волі зробити сподіване дійсним.

Нерівноскладовий вірш — вільний речитативний (астрофічний) вірш народних голосінь, дум і поодиноких старовинних обрядових (колядок, весільних), історичних та баладних пісень.

Плач (голосіння або тужіння) — фольклорні твори, які супроводжують похоронний обряд. Походять з доісторичних часів, коли смерть сприймали як наслідок ворожого наслання, діяння демонічної сили. Характерні мотиви голосіння: прохання пробудитися, озватися, не гніватися.

Примітка. Слова розглядаються в ході уроку.

 

Фахові проблеми

Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В.Стуса «На колимськім морозі калина»)...14

У статті узагальнюється досвід виконання аналізу художнього тексту. Обґрунтовується доцільність використання філологічного аналізу як комплексного підходу, що забезпечує різнорівневе осмислення складників текстової організації художнього твору. Подається зразок такого аналізу.

Ключові слова: філологічний аналіз, художній текст.

Досвід роботи переконує, що проблема аналізу художнього тексту не втрачає актуальності. Це підтверджують і публікації, які останнім часом з’явилися у фаховій періодиці (див. розвідки Н. Гаврик, О. Хорошковської, О. Петрук, В. Уліщенко, О. Вашуленко, Л. Кожедуб та ін.). Їх аналіз свідчить, що учені, педагоги-практики переконані у тому, що організація роботи учнів на уроці мови і літератури повинна бути пов’язана з текстовою діяльністю (відповідно до навчальної ситуації). Бажано практикувати інтегровані заняття, поєднуючи уроки мови та літератури, у ході яких передбачена різнорівнева робота саме з художнім текстом.

 

Шуляр В. Сучасний урок літератури і проблеми художньої рецепції свідомості/пам’яті в методиці середньої школи...19

Автором статті запропоновано можливий варіант моделі сучасного уроку вивчення, аналізу та інтерпретування художнього твору, який сприятиме розвиткові історичної свідомості/пам’яті у структурі духовності сучасної дитини-читача.

Ключові слова: історична пам’ять; урок вивчення, аналізу та інтерпретування художнього твору.

Мета статті — розроблення моделі сучасного уроку вивчення, аналізу та інтерпретування художнього твору, який сприятиме розвиткові історичної свідомості/пам’яті у структурі духовності сучасної дитини-читача. Завданнями є: виявити особливості методики уроку літератури з вивчення, аналізу та інтерпретування художніх творів такого типу; запропонувати читацькі стратегії щодо осмислення творів із домінантою «історична свідомість/пам’ять».

 

Сучасний урок літератури: методика і досвід

Ситченко А. Система уроків за повістю Ярослава Стельмаха «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера» (фрагмент). 6 клас…22

Етапний характер вивчення літературного твору в основній і старшій школі зумовлює передусім виклад відомостей про письменника та його твір. Шестикласникам доречно розкрити цікаві грані особистості митця й переповісти яскраві уривки з його життя.

 

Якобчук І. «Хто сказав, що жити з головою і серцем легко?» Урок за повістю А. Дімарова «Блакитна дитина»…25

Тема. Морально-етична проблематика повісті А.Дімарова «Блакитна дитина», особливості композиції твору.

Мета: визначити особливості побудови повісті А.Дімарова «Блакитна дитина»; формувати вміння коментувати морально-етичні проблеми, порушені в творі; розвивати навички виразного читання та переказу, аналітичне і творче мислення; виховувати моральні якості та загальнолюдські почуття (любов, доброту, чуйність).

 

Позакласне читання

Трусова В. Вивчаємо казку Василя Симоненка «Подорож у країну Навпаки». 5 клас…28

Мета: продовжувати вчити школярів аналізувати художній твір; розвивати здібності учнів до словесної творчості, творчої мовленнєвої діяльності, критичне мислення, естетичні почуття; виховувати любов і повагу до рідних і близьких людей.

 

Літературознавство і школа

Голобородько Я. Сергій Жадан: критична маса естетичних альтернатив...31

Це, безперечно, гарна ознака, і це, беззаперечно, цивілізована ознака, що коли, прикладом, одним видихом чи на одному диханні називаєш: «Депеш Мод», «Anarchy in the UKR», «Гімн демократичної молоді», а пам’ять, неначе добрий старий комп’ютер, що давно тобі служить і тому не змінюєш його ставший антикварним монітор (разом із старомодним системним блоком і архаїчної форми клавіатурою), викидає тобі файл, у назві якого позначено — «Сергій Жадан. Тексти початку двадцять першого століття». Це, безумовно, означає, що література після її фактичного витіснення на марґінеси (або й за марґінеси) соціумного буття знову стає асоціативною, персоніфікованою, затребованою. Вона знову стає викликом соціуму й кличе його до себе...

 

Багрій-Миськов М. Сюрреалістичні елементи в сюжетно-композиційній структурі творів Ігоря Костецького...35

У статті розкриваються особливості становлення сюрреалізму в творчості Ігоря Костецького, виокремлюються специфічні стилістичні ознаки та вплив сюрреалістичних тенденцій, який простежується на всіх рівнях тексту, досліджуються основні закономірності сюрреалістичного стилю в новелістиці митця, вплив світової концепції сюрреалізму на формування індивідуально-неповторного стилю письменника.

Ключові слова: сюрреалізм, стиль, митець, абсурдизм, новаторство.

 

Дебют

Гордієнко О. Феномен творчості у рубаях Дмитра Павличка...38

У статті розглядається поняття «рубаї», його основні особливості і яким чином реалізується сутність творчості, її філософське бачення поетом у нетрадиційній для української літератури формі. Ключові слова: суфізм, рубаї, бейт, творчість, митець.

Мета нашої роботи спрямована на ознайомлення з основними рисами чотиривіршів східної літератури, їх впровадження на суто українському національному ґрунті та дослідженні феномену творчості у філософських медитаціях Дмитра Павличка.

Готуємо майбутнього вчителя

Романишина H. Засадничі принципи організації процесу вивчення «автобіографічного оповідання» у вищому навчальному закладі...41

Автор вмотивовує необхідність уточнення змісту й обсягу генологічної модифікації «автобіографічне оповідання»; звертає увагу на пов’язані з його осмисленням труднощі та протиріччя; розмірковує, як організувати роботу на рівні фахової підготовки студентів-гуманітаріїв в цілому, щоб їх звернення до автобіографічних творів мало не епізодичний, а системний характер.

Ключові слова: автобіографічне оповідання, системне вивчення, концептуальні основи аналізу, відповідність сучасним методологічним настановам.

 

Українська мова в школі: пошуки, знахідки

Стефурак P., Іванишин H., Бабій І. Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології в загальноосвітній школі…45

Мета статті — розкриття навчального потенціалу різнотипних тестових конструкцій. Досягнення мети зумовлене розв’язанням низки завдань:

— проаналізувати дидактичні принципи тестування;

— описати види навчальних тестових завдань із лексикології та фразеології української мови (подати їх зразки та ключі);

— умотивувати доцільність використання навчальних тестових завдань на уроках, присвячених основним питанням лексики і фразеології рідної мови в загальноосвітніх закладах.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 2268 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS