Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 09.32.56
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі»

№06-07, 2012
2012-Лип-09, 16.50.57

«Українська література в загальноосвітній школі», №6–7, 2012

 

Передплатний індекс 22410

 

Зміст

 

Портрети вчених-методистів України

 

Дига Н. Творча діяльність професора Ніли Йосипівни Волошиної з проекцією на сьогодення. Круглий стіл на вшанування пам’яті провідного науковця, вченого, людини доброї і щирої душі...2 (Стаття у форматі PDF за адресою: http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/ukrajinska_literatura_v_zagalnoosvitnij_shkoli_arkhiv/diga_n_tvorcha_dijalnist_profesora_nili_josipivni_voloshinoji_z_proekcieju_na_sogodennja/56-1-0-138)

Н. Й. Волошина творила світ справжньої науки й активного добра, духовної гармонії. Її педагогічна й методична творчість сповнена глибинного відчуття національного духу. Ніла Йосипівна була справжнім патріотом своєї країни, вона змагалась і турбувалась за чистоту українського слова.

 

Халін В., Лісовський А. Пам’яті вченого-методиста. Рецензія на біобібліографічний покажчик «Ніла Йосипівна Волошина»...5 (Стаття у форматі PDF за адресою: http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/ukrajinska_literatura_v_zagalnoosvitnij_shkoli_arkhiv/khalin_v_lisovskij_a_pam_jati_vchenogo_metodista_recenzija_na_biobibliografichnij_pokazhchik_nila_josipivna_voloshina/56-1-0-139)

Із робіт колег Ніли Йосипівни, її докторантів і аспірантів, що ввійшли до збірника, вимальовується образ невтомного вченого, людини високого наукового потенціалу, яка зробила вагомий внесок у розвиток методичної науки і шкільної практики, у вироблення стратегії літературної освіти в Україні, етичного, естетичного і громадянського виховання учнів засобами рідної літератури.

 

Літературознавство і школа

 

Іванишин П.Заручники нігілізму та творці буття: роздуми про постмодерн і літературу...6

У статті автор порівнює постмодерну літературу («письмо») як нігілістичний феномен та художню літературу як буттєвий феномен.

Ключові слова: мистецтво, постмодернізм, література, істина, національне буття, нігілізм, культура.

 

Голобородько Я. Стильовий гербаріум Мар’яни Савки...12

Поезія Мар’яни Савки завжди містить конструенту неочікуваності. Непросто сказати, яким саме чинником зумовлена ця конструента, — внутрішньою схильністю до змін, зарядженістю на постання в нових амплуа і смислових ролях чи енергетичним втручанням образів зовнішнього життя-буття. Найпростіше було б стверджувати, що це явлення в іпостасі неочікуваності, а якщо точніше — самонеповторюваності походить від цих обох чинників або їх синтези, але в такому випадку благосна причина самонеповторюваності поставала б розмитою і, власне, так і не з’ясованою.

 

Фахові проблеми

 

Шуляр В. Методика організації рефлексії на уроці літератури...16

Важливим аспектом для сучасного уроку літератури є розуміння вчителем-словесником важливості й необхідності проведення рефлексивних дій суб’єктами педагогічного процесу. Але цього замало. Необхідні й конкретні дії цих суб’єктів у процесі уроку, під час формування своїх читацьких компетенцій, у забезпеченні валеологічно зорієнтованого осягнення літературно-мистецького простору в цілому.

 

Логвіненко Н. Рецензія на науково-методичний посібник «Валеологічні стратегії сучасного уроку літератури в умовах природовідповідної (ноосферної) освіти» В.І. Шуляра...20

Поява рецензованої роботи визначена важливими для суспільства проблемами радикальних змін у стратегії збереження людини, її здоров’я, інтелектуального й духовного потенціалу. Найскладнішим у цьому процесі автор вважає виховання в молодого покоління потреби «зберігати своє здоров’я упродовж усього життя та сформувати валеологічну компетентність, потребу цінувати те, що дала природа і батьки». Важлива роль у розв’язанні складних завдань сучасності належить, безумовно, навчальним закладам.

 

Кошара Ю. Про стан самостійної роботи учнів з підручником української літератури (основна школа)...22

У статті розкривається наявний стан самостійної роботи учнів основної школи з підручником української літератури, наводяться дані методичних спостережень та контрольних робіт.

Ключові слова: самостійна пізнавальна діяльність, робота учнів з підручником, констатувальні зрізи, діагностика навчальних досягнень, рівень знань, рівень умінь.

 

Фасоля А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички...26  (Стаття у форматі PDF за адресою: http://didactics.ucoz.ua/load/materiali/ukrajinska_literatura_v_zagalnoosvitnij_shkoli_arkhiv/fasolja_a_literaturna_osvita_kompetenciji_kompetentnosti_znannja_uminnja_i_navichki/56-1-0-140)

Стаття присвячена проблемам становлення термінології, методології, методики компетентнісно зорієнтованого навчання літератури.

Ключові слова: компетенція, компетентність, читацька і літературна компетентності, компетентнісний підхід, особистісно зорієнтоване навчання, загальнонавчальні уміння, оцінювання.

 

Ревчук С. Розробка компетентнісних завдань з української літератури...32

Стаття присвячена проблемі оцінювання в умовах компетентнісного навчання. Подано приклади завдань з української літератури для перевірки рівня сформованості ключових компетентностей — інформаційної, комунікативної, самоорганізаційної.

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, оцінювання, компетентнісне завдання.

 

Конкурс «Краса і сила мистецтва слова

«Номінація «Урок літератури — це витвір мистецтва»

 

Черненко В. Правда, обпалена війною. Доля народу крізь призму авторського бачення та оцінки Олександра Довженка в кіноповісті «Україна в огні»...37

 

Шепель С. Вивчаємо «Казку про яян» Емми Андієвської...40

 

Номінація «Сценарій позакласного заходу»

 

Мовмига Ю. Я — особистість. Виховна година, присвячена Олександру Жданову, колишньому випускнику гімназії...41

 

Учитель року — 2012

 

Філіна Т. Слово про вчителя...45

Як струмочок джерельної води, сповнюють приємні відчуття кожного, хто починає спілкуватись із учителем. Звичайно, вона любить усіх: слухняних і непокірливих, працьовитих і лінивих, прокладає кладочку до серця кожного вихованця. Можливо, саме тому іноді можна почути з їхніх вуст: «Віват, учителю!»

 

Целищев О. Педагогічна та методична діяльність Л.А. Назаренко...45

Назаренко Людмила Анатоліївна працює в Миколаївській загальноосвітній школі № 45 учителем української мови і літератури 17 років. Вона — майстер педагогічної справи, педагог за покликанням, досконало володіє теорією та методикою викладання української мови та літератури. Їй притаманні глибока ерудиція, власне бачення світу, застосування на практиці інноваційних технологій.

 

 

Назаренко Л. Проектно-конструкторська модель уроку літератури. Драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки...47

 

Література рідного краю

 

Кравченко В. Голосом степу про любов...50

Музика степу — в кожному вірші Любові Геньби. Вона, обвітрена сонцем, горда і сильна, чиста, як та джерельна вода, «голосом віків землі своїй молиться», дарує красу людям. Вона звідти, де загубилася в степах маленька жменька на землі — рідне село Грушеве, що нагадує про себе навесні лише краплями тюльпанів кольору кохання та білим цвітом груш, які проросли в її душі.

 

Факультатив

 

Дига Н., Юхименко І. Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі «Сонячна машина» Володимира Винниченка...54

Авторами пропонується факультативне заняття з вивчення понять «утопія» та «антиутопія» за романом В.Винниченка» Сонячна машина». Визначаються шляхи дослідження старшокласниками жанрових особливостей твору через аналіз літературно-критичних праць.

Ключові слова: фантастична проза, роман, жанр, утопія, антиутопія, метаутопія, художні засоби, герої, літературно-критичні праці, дослідження, випереджальні завдання, доповідь.

 

Готуємо майбутнього вчителя

 

Романишина Н. Методика вивчення малої прози О. Довженка на основі теоретико-літературознавчої рефлексії...58

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подолання упереджено-стереотипного погляду літературознавців і методистів на новелістику О.Довженка як щось «другорядне». Стаття є спробою науково-методичного забезпечення мінімодуля «Епічне осмислення війни О.Довженка (в аспектах коригування робочої програми навчальної дисципліни, моделювання розширеної опорної схеми лекційного і практичного заняття, структурування за рівнем складності навчальних завдань і т.ін.) на основі теоретико-літературознавчої рефлексії.

Ключові слова: епічність, жанр, військовий наратив; системність знань, структурно-тематичний план, структурування навчальних завдань, мінімодуль.

 

На засадах родоцентризму

 

Вертій О. За законами Роду...62

Прагнення оновити національну систему освіти та виховання досить часто спонукає науковців, вище освітянське керівництво до пошуків джерел такого оновлення у чужоземних педагогічних утвореннях, які, на їх думку, й мають вивести нашу національну школу на європейський та світовий рівні. Але принцип «все краще там, де нас немає», слушно наголошує автор обговорюваної тут статті та історико-теоретичних розвідок, далеко не завжди «працює» на цю ідею. Здебільшого буває якраз навпаки.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 961 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS