Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.14.25
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Бабійчук Т. Семінар-конференція «Літературна шевченкіана» в педагогічному коледжі
2014-Бер-15, 17.10.08
Бабійчук Т. Семінар-конференція «Літературна шевченкіана» в педагогічному коледжі …28–35.
Для покликання: Бабійчук Т. Семінар-конференція «Літературна шевченкіана» в педагогічному коледжі [Текст] / Т. Бабійчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №3. – 48 с. – С. 28–35.
 
У статті піднято питання самостійної роботи студентів з розвитку зв’язного мовлення. Автором запропоновано, крім традиційного відгуку на художню книжку (короткого і розширеного), різні форми креативного відгуку, зокрема роздум, лист, есе, діалог, асоціація, інсценізація, ілюстрація, декламація, фото, відео, пісня, вірш, реклама тощо, а також подано зразки вищезазначених форм відгуку на художні книги про Тараса Шевченка та презентацію відгуків у ході семінару-конференції.
Ключові слова: самостійна робота студентів, зв’язне мовлення, семінар-конференція, креативний відгук, літературна шевченкіана.

Бабийчук Т.В. Семинар-конференция «Литературная шевченкиана» в педагогическом колледже
В статье подняты вопросы самостоятельной работы студентов по развитию связной речи. Автором предложены, кроме традиционного отзыва на художественную книгу (краткого и расширенного), разные формы креативного отзыва, в частности размышление, письмо, эссе, диалог, ассоциация, инсценизация, иллюстрация, декламация, фото, видео, песня, реклама и т.п., а также образцы вышеуказанных форм отзыва на художественные книги о Тарасе Шевченко и презентацию отзывов в ходе семинара-конференции.
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, связная речь, семинар-конференция, креативный отзыв, литературная шевченкиана.

Babiychuk T.V. The workshop-conference «Shevcheko in Literary Studies» in the pedogogical school
The article deals with the problem of students’ individual work in the development of coherent speech. Besides the traditional response (short and to a fiction book (short and extended), the author offers different forms of a creative response, in particular a reflection, a letter, an essay, a dialogue, an association, a staging, an illustration, a reciting, a photo, a video, a song, a verse, an advertisement etc. The article includes samples of the aforesaid forms of a creative response to the fictional book about Taras Shevchenko as well as the responses themselves taken during the workshop-conference.
Key words: students’ individual work, coherent speech, workshop-conference, creative response, Shevcheko in Literary Studies.
 
Цитата, с. 28. Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця, здатного до саморозвитку, самоосвіти, самовиховання, творчого застосування отриманих знань, адаптації до професійної діяльності в сучасному світі. Саме тому слід розробляти і використовувати такі види аудиторної та позааудиторної роботи, які вимагають від студента самостійно здобувати знання, називати проблеми, аналізувати їх причини і наслідки, знаходити оптимальні і нестандартні шляхи їх вирішення в кожній конкретній ситуації. Як відомо, самостійно здобуваючи знання, студент засвоює майже 90 відсотків інформації.
Сьогодні самостійна робота студента є не просто важливою формою навчально-виховного процесу сучасної вищої школи, зокрема ВНЗ І—ІІ р. а., а основою цього процесу.

Література
1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: Либідь, 1998. - 560с.
2. Донченко Т. Організація навчальної діяльності учнів на уроках української мови. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1995. -251 с.
3. Дзюба І., Жулинський М. На вічному шляху до Шевченка / Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. . – К.: Наукова думка, 2001. – Т. 1. – С. 9-66.
4. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К.: Обереги, 2004. – 480 с.
5. Мельничайко В. Творчі роботи на уроках української мови: конструювання, редагування, переклад. – К., 1984. - 223 с.
6. Пентилюк М. І. та ін.: Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах. – Київ: Ленвіт, 2005. – 400 с.
7. Пентилюк М., Горюшкіна О., Нікітіна А. Концепція кому нікативної методики навчання української мови // Укр. мова і літ. в школі. – 2006. – № 1. – С. 15-20.
8. Федченко П. М. Тарас Григорович Шевченко. – К.: Наукова думка, 1989. – 304 с.
9. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 232 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 514 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS