Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.37.03
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»
2014-Січ-23, 02.47.57
Білоус Н. Застосування мультимедійних технологій під час вивчення кіноповісті О. Довженка «Україна в огні» [Текст] / Н. Білоус // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – 48 с. – С. 28–30.
 
У статті проаналізовано технологію застосування мультимедійних засобів навчання на уроці літератури під час вивчення кіноповісті Олександра Довженка «Україна в огні» на тлі історичних подій. Обґрунтовано думку про те, що використання мультимедійних технологій підвищує ефективність засвоєння виучуваного матеріалу, допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про художній твір.
Ключові слова: мультимедійні засоби навчання, історичне тло, міжпредметні зв’язки.

Наталия Билоус. Применение мультимедийных презентаций во время изучения киноповести Александра Довженко «Украина в огне» на фоне исторических событий
В статье проанализирована технология применения мультимедийных средств обучения на уроке литературы во время изучения киноповести Александра Довженко «Украина в огне» на фоне исторических событий. Обоснована мысль о том, что использование мультимедийных технологий повышает эффективность усвоения изучаемого материала, помогает создать конкретное, наглядно-образное представление о художественном произведении.
Ключевые слова: мультимедийные средства обучения, исторический фон, межпредметные связи.

N.V. Bilous. The use of multimedia technologies while studying the cinema narrative «Ukraine in a Fire» by Olexandr Dovzhenko against a background of historical events
In the article there is an analysis of the technology of use of multimedia facilities at Ukrainian Literature lessons while studying the cinema narrative «Ukraine in a Fire» by Olexandr Dovzhenko against a background of historical events. The author grounds the thought that the use of multimedia technologies increases the effectiveness of mastering of learning material, helps to create a concrete, visual figurative notion about a work of art.
Key words: multimedia facilities of education, historical background, intersubject connections.
 
Цитата, с. 28. Для підвищення ефективності літературної освіти в старших класах загальноосвітньої школи необхідно цілеспрямовано застосовувати науково обґрунтовані форми і методи навчання, дидактичні засоби, серед яких важливе значення має використання міжпредметних зв’язків літератури та історії.
На думку вченого-методиста Н. Волошиної, «новий підхід до змісту навчання вимагає не начиняти знаннями голову учня на уроці, а вчити його самостійно осмислювати художні твори, життя, особисту поведінку» [5, с. 152].
Під час взаємопов’язаного вивчення української літератури й історії можна використовувати різні методи навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, дослідницький. Для покращення ефективності засвоєння матеріалу доцільно також застосовувати мультимедійні засоби навчання. Адже формування школяра як громадянина України, національно свідомої особистості передбачає використання на уроках літератури не лише традиційних методів навчання, а й нових сучасних технологій. «Саме інформатизація освіти як невід’ємна складова загальної інформатизації суспільства має розв’язати завдання підготовки нового покоління для його продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства» [3, с. 35].
Використання на уроці мультимедійних презентацій допоможе створити конкретне, наочно-образне уявлення про художній твір, який вивчається на уроці. Необхідно підкреслити, що «використання мультимедійної інформації з ілюстративним матеріалом – це не «доважок» до уроку літератури, а додаткове джерело навчальної інформації, за допомогою якого має вивчатися художній твір» [8, с. 3–4].
Програма з української літератури передбачає вивчення в 11 класі загальноосвітньої школи творчості Олександра Довженка та характеристику кіноповісті «Україна в огні». Як переконує досвід, робота ця буде набагато ефективнішою, коли використовуватимуться матеріали з історії України. Адже, як зазначає відомий методист Є. Пасічник, художня література не лише відтворює життя конкретної історичної епохи. Вона здатна зазирнути у майбутнє, вловити найважливіші тенденції історичного розвитку, перерости рамки часу. Геніальні творіння минулого є певною мірою своєрідною проекцією у сучасність [6, с. 247].
 
Література (с. 29)
1. Аствацатуров Г.О. Педагогічний дизайн мультимедійного уроку [Електронний ресурс] / Г.О. Аствацатуров. – Режим доступу: http://vio.fio.ru/vio_45/cd_site/Articles/art_1_2.htm
2. Жук Ю.О. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі /
Ю.О. Жук // Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології: колективна монографія. – К. : Атіка, 2005. – С. 195-204.
3. Мадзігон В.М. Теоретичні засади створення електронних підручників / В. М. Мадзігон // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Пед. думка, 2006. – Вип. 6. – С. 34-38.
4. Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Моделі ефективного використання інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н.Морзе, О.Глазунова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em6/content/ 08mnvshi.htm
5. Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посіб. / За ред. д-ра пед. наук, проф., чл.-кор. АПН України Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
6. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: навч. посібник для студентів вищих закладів освіти / Є. А. Пасічник. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
7. Саливон Т.Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних технологій // Організація діяльності наукових лабораторій інституту: Науково-методичний посібник / За ред. Н.І.Клокар, О.В.Чубарук. – Біла Церква, 2005. – С.64–69.
8. Химера Н.В. Використання мультимедійних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури [Електронний ресурс] / Н.В. Химера // Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-2/07hnvvzl.htm
9. Хомич С.М. Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі вивчення краєзнавчого матеріалу в школі І ступеня [Електронний ресурс] / С.М. Хомич // Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-2/07hsmshs.htm
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 752 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS