Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 06.56.30
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Бондаренко Ю. Шкільний аналіз образів-персонажів за філософсько-історичною системою «виклик-відгук»
2014-Лип-22, 14.04.04

Бондаренко Ю. Шкільний аналіз образів-персонажів за філософсько-історичною системою «виклик-відгук» …11–14.

Для покликання: Бондаренко Ю. Шкільний аналіз образів-персонажів за філософсько-історичною системою «виклик-відгук» [Текст] / Ю. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №5. – 48 с. – С. 11–14.

У статті запропоновано новаційний підхід до шкільного аналізу образів-персонажів із використанням філософсько-історичної системи «виклик – відгук». Автор наукового матеріалу доводить: ефективність такого виду діяльності полягає в тому, що школярі осмислюють особливості літературних героїв у їх зв’язках із конфліктними зонами художнього твору. Це посилює усвідомлення учнями як внутрішнього змісту образів-персонажів, так і їх ролі в структурі тексту.

Ключові слова: образ-персонаж, «виклик – відгук», конфлікт, етапи роботи, знання, уміння.

В статье предложен новый подход к школьному анализу образов-персонажей с использованием философско-исторической системы «вызов – ответ». Автор научного материала доказывает: эффективность такого вида деятельности в том, что школьники осмысливают особенности литературных героев в их связях с конфликтными зонами художественного произведения. Это усиливает осознание учениками как внутреннего содержания образов-персонажей, так и их роли в структуре текста. Ключевые слова: образ-персонаж, «вызов – ответ», конфликт, этапы работы, знания, умения.

The article suggests an innovative approach to analyzing character images based on the «challenge and response « theory of history. The author proves the efficiency of this activity which allows students to grasp how literary characters are linked to conflict zones in a text. This enhances students` understanding of characters` meaning as well as their role in the textual structure.

Keywords: character image, «challenge and response», conflict, work stages, knowledge, skills.

 

Цитата, с. 11. Одним із завдань методики викладання літератури є розширення видів діяльності учнів. Як відомо, «шкільний аналіз будується на літературознавчих і специфічних методичних прийомах роботи з художнім текстом» [3, с.23]. Проте набутки суміжних гуманітарних галузей дають значні додаткові можливості для збагачення педагогічного арсеналу вчителя-словесника.

Представники гуманітарної думки ХХ століття виробили багато теорій, спрямованих на пояснення особливостей розвитку людства. Оригінальну версію висунув А. Тойнбі, сформулювавши закон «виклик -відгук», згідно з яким історичний поступ – це постійне долання («відгуки») різноманітних «викликів», які постають перед цілими суспільствами. Очевидно, що і перед окремими людьми також.

Якщо придивитися до художньої картини будь-якого літературного твору, то можна помітити: її теж вибудувано у вигляді «викликів – відгуків», що виникають і реалізуються в рамках змальованого середовища. Письменники постійно втілюють закономірність, згідно з якою «функція «зовнішнього чинника» полягає в тому, щоб перетворити «внутрішній творчий імпульс» у постійний стимул, що сприяє реалізації потенційно можливих творчих варіацій» [5, с. 108]. Тому система персонажів у цілому і кожен літературний герой зокрема виявляють свій внутрішній потенціал та здійснюють власний розвиток саме в процесі реакції на ті обставини, які виконують у текстах роль «викликів». Це й дозволяє вважати філософсько-історичну концепцію А.Тойнбі продуктивною з погляду аналізу образів-персонажів.

У межах названого підходу можна здійснювати як індивідуальні, так і порівняльні та групові характеристики персонажів, оскільки перед потребою розв’язати певну проблему опиняються не лише окремі герої, але і їх об’єднання (тухольці в повісті І.Франка «Захар Беркут», козацтво в історичному романі П.Куліша «Чорна рада», український народ у кіноповісті О.Довженка «Україна в огні»).

Учні повинні знати:

основні «виклики», на які реагує персонаж і які допомагають унаочнити його психологію, їх характер;

особливості «відгуків» (внутрішньої чи зовнішньої реакції) літературного героя на кожен із «викликів»;

внутрішні якості персонажа, що виявилися в такі моменти;

художні засоби, використані письменником для змалювання кожного із «викликів» та «відгуків», їх роль;

проблемно-тематичне поле, реалізоване з допомогою «викликів» і «відгуків», у межах якого функціонують образи-персонажі.

Учні повинні вміти:

виявляти, класифікувати та систематизувати «виклики», на які реагує персонаж;

оцінювати риси внутрішнього світу літературного героя, виявлені підчас здійснення «відгуків»;

визначати характер «викликів» і «відгуків», проблематику, пов’язану з ними, участь персонажів у її висвітленні;

розкривати засоби зображення, використані письменником при цьому;

установлювати роль розгорнутої у творі системи «виклик – відгук» та участі в ній образів-персонажів для художньої концепції твору.

Література

  1. Недайнова Т.Б. Мистецтво викладання літератури в школі. – К. : Ленвіт, 2008. – 127 с.
  2. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах. Т. 1. – К: Видавництво «Аконіт», 2008. – 928 с.
  3. Паламар С. Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів старшої школи // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №12. – С.21–23.

4.   Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. – К. : Радянська школа, 1988. – 304 с.

  1. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М. : Прогресс, 1991. – 736 с.
  2. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 312 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 631 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS