Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 15.53.51
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Братко В. Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті
2013-Жов-09, 05.51.04

Братко В. Вивчення чарівної казки в культурологічному контексті [Текст] / В. Братко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №9. – 48 с. – С. 20–23.

 

У статті розглядаються шляхи вивчення чарівної казки на уроці української літератури в 5-у класі загальноосвітніх навчальних закладів у культурологічному контексті, що передбачає формування літературної компетентності учнів на основі творчого засвоєння й осмислення цього жанру як головного носія традицій і цінностей культури рідного народу та інших народів світу.

Ключові слова: культурологічний аспект, чарівна казка, літературна компетентність, культурні традиції, духовні цінності.

V. Bratko. Study of a Fairy Tale in the Cultural Context

Ways of fairy tale study in the cultural context at the Ukrainian Literature Classes in the 5-th form at secondary school are considered. It involves literary competence formation of students on the creative assimilation and understanding basis of the genre as the main traditions and cultural values keeper of the native people and other peoples of the world.

Key words: cultural aspect, literature competence, fairy tale, cultural traditions, spiritual values.

 

Цитата, с. 20. Фольклорні твори з давніх часів є невід’ємною часткою дитячого читання й одночасно одним із джерел, що збагачує дитячу літературу й прилучає учнів загальноосвітніх навчальних закладів до національної культури. Витоки фольклору як історичної основи художньої культури беруть початок у далекій давнині, адже твори усної народної творчості мають багатовікову історію та відображають вічні духовні цінності народу, зберігаючи кращі риси його ментальності. Засвоєння системи цінностей культури сприяє становленню ціннісного світогляду учнів основної школи, вибору гуманістичних ціннісних орієнтацій у пошуках сенсу життя.

Посилений інтерес до навчання української літератури в культурологічному контексті можна пояснити дефіцитом культури, звуженням сфери її впливу в сучасному суспільстві та тим, що традиційна освіта, основною метою якої є засвоєння знань, умінь і навичок, поступово переорієнтовується на розвиток особистості учня та його творчих можливостей. Усвідомлення школярами здобутих на уроках української літератури знань і вмінь є однією з умов успішного здійснення ними різних видів навчальної діяльності під час вивчення усної народної творчості.

Ураховуючи актуальність проблеми, заявленої у назві статті, ми поставили собі за мету визначити шляхи вивчення чарівної казки в 5-у класі у культурологічному контексті.

 

Література

1.  Афанасьев А.Н. Предисловие ко второму изданию / Народные русские сказки А.Н.Афанасьева. – М.: Наука,1985. – T.I.511с. С.5-10.

2.  Гнатюк В. Передмова до збірки народних казок «Баронський син в Америці» // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 204-210.

3.  Літературна енциклопедія: У двох томах. Т.2 / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 608 с.

4.  Никифоров А.И. Сказка, ее бытование и носители // Русские народные сказки. Составила О.И. Капица.М.-Л.: Госиздат., 1930. – С.7-55.

5.  Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки / АН СССР. Ин-т этнографии им. Миклухо-Маклая. М.: Наука, 1965. – 220 с.

6.  Пропп В.Я. Принципы классификации фольклорных жанров. – Советская этнография. – 1964. – № 4. – С. 147-154.

7.  Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / Упорядник, передм. О.В. Проскура.К.: Освіта, 1996. – 303 с.

8.  Словник української мови в 11 томах / Інститут мовознавства ім. О. Потебні // Голова ред. кол. І. Білодід. Т.4. К.: Наукова думка, 1973. – 760 с.

9.  Сухомлинський В.О. Вибрані твор. В 5-ти т. Т. 3. Серце віддаю дітям. Народження громадянина. Листи до сина. – К.: «Рад. школа», 1977. – 670 с.

 

10. Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підручник / Г.Л. Токмань. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 312 с.

11. Золота книга казок: Укр. нар. казки: для ст. шк. віку / Упоряд., передм. та приміт. Л.Ф. Дунаєвської; Іл. І.А. Вишинського; Худож.оформл. В.П. Вересюка. – К.: Веселка, 1990. – 431 с.:іл. (Золота б-ка учня).

12. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т. Пер. з рос. / Ред. кол.: В.М. Столєтов (голова) та інші. – Т. 2. -К.: «Рад. школа», 1983. – 359 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 659 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS