Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.05.48
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Єременко О. Варіативність розв’язок одномотивних баладних творів Тараса Шевченка «Із-за гаю сонце сходить» і «Якби тобі довелося»
2014-Бер-15, 17.29.05
Єременко О. Варіативність розв’язок одномотивних баладних творів Тараса Шевченка «Із-за гаю сонце сходить» і «Якби тобі довелося» …9–11.
Для покликання: Єременко О. Варіативність розв’язок одномотивних баладних творів Тараса Шевченка «Із-за гаю сонце сходить» і «Якби тобі довелося» [Текст] / О. Єременко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №3. – 48 с. – С. 9–11.
 
У статті здійснено спробу розглянути проблему варіативності розв‘язок баладних творів Т. Шевченка, написаних за фольклорним мотивом – зведення паном красуні-селянки. Закцентовано на поетиці, специфіці образотворення, підкреслено соціально-розвінчувальну тенденцію баладних творів.
Ключові слова: народна балада, споріднені з баладами твори, твори з баладними мотивами та інтонаціями, реалізм, часопростір.

В статье рассматривается проблема вариативности развязок балладных произведений Т. Шевченко, написанных по фольклорному мотиву – обесчещивания паном красавицы-крестьянки. Сакцентировано на поэтике, специфике создания образов, подчеркнуто социально-развенчивающую тенденцию балладных произведений.
Ключевые слова: народная баллада, родственные с балладами произведения, произведения с балладными мотивами и интонациями, реализм, время и пространство.

The article attempts to clarify the problem of variability of denouements in the ballads by T. Shevchenko that are based on folklore motifs (seduction of a young beautiful peasant girl by a landowner). The emphasis is laid on peculiarities of poetics and image-creation of the ballads as well as critical representation of the social inequality faced by narrator’s contemporaries in the works.
Key words: folk ballad, ballad-related literary works, literary works with ballad motifs and intonations, realism, chronotope.
 
Цитата, с. 9. Жанр балади, зродившись у надрах усної народної творчості, пройшов тривалий і складний шлях еволюції, пережив періоди злетів і падінь. Балада була емблематичним жанром доби романтизму, своєрідною «формою часу», що задовольняла найвибагливіші запити читачів, а в добу реалізму, відійшовши на другий план, не вийшла з літературного обігу.
Загальні методологічні засади для дослідження історії жанру містяться у працях С. Єфремова, М. Зерова, Д. Наливайка. Важливою віхою в розгляді балади стали праці М. Коцюбинської «Специфіка балади українських романтиків» та «Поетика Шевченка і український романтизм». У монографії О. Дея «Українська народна балада» проаналізовано баладний фонд фольклору, подано його загальну характеристику, простежено еволюцію традиційних сюжетів, здійснено вдалу спробу каталогізації балад. Важливою працею теоретико-узагальнюючого характеру стала монографія Г. Нудьги «Українська балада». Здійснивши велику дослідницьку роботу, залучивши широкий історико-літературний фактаж, з’ясувавши специфічні ознаки жанру, автор подав історію балади, поклавши в її основу хронологічний принцип, що обумовив послідовність викладу матеріалу: спочатку розглянуто первістки жанру та романтичну баладу, потім виокремлено баладотворчість Т. Шевченка, у наступних розділах простежено історію жанру в доробку поетів другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а в заключному – проаналізовано баладу ХХ сторіччя.
Нові перспективи комплексного дослідження своєрідності балад Т. Шевченка, аналізу тенденцій і закономірностей еволюції через типологічні зіставлення відкрили синтезуючі праці О. Єременко «Українська балада ХІХ століття (еволюція жанру)» та В. Кравченко «Балади в контексті творчості Тараса Шевченка». Епізодично дослідники – М. Бондар, П. Волинський, Н. Калиниченко, М. Нечиталюк, В. Поважна, Ф. Погребенник, А. Погрібний – торкалися проблем жанру в доробку окремих письменників.

Цитата, с. 11. Автор підкреслює високу духовність, саможертовність героїні, вивищує моральні устої простої людини. Для Т. Шевченка жертовність – ознака великої душі, символ очищення людського життя від скверни і насилля. Образи обох героїв твору – цілком оновлені; кардинально трансформовані у свідомості митця й морально-етичні проблеми, розроблені з позицій гуманізму.
Отже, розглянувши одномотивні твори – споріднений з баладами твір «Із-за гаю сонце сходить» і соціально-побутову поему з баладними мотивами та інтонаціями «Якби тобі довелося», яким властивий симбіоз романтичних і домінантних реалістичних елементів, – можемо стверджувати, що варіативність їхніх розв’язок свідчить про авторські пошуки і творчі знахідки, зокрема у сфері поглибленого психологізму, соціальної мотивації вчинків, новизні художніх рішень. У розглянутих вище творах оживає дух народного спротиву кривді й неправді, заперечується самодержавно-кріпосницький лад, ідеалізуються герої, духовна велич яких випрозорюється у вчинках. Боротьба проти насилля осмислювалася згідно з неписаним народним моральним кодексом та виваженою філософсько-авторською концепцією, тому не втратила своєї актуальності й у наш непростий, сповнений суспільними катаклізмами час.
 
Література
1. Дей О. Українська народна балада / О. І. Дей. – К.: Наукова думка, 1986. – 262 с.
2. Єременко О. Українська балада ХІХ століття (історія жанру) / Оксана Єременко. – Суми: Мрія – 1, 2004. – 216 с.
3. Короткий тлумачний словник української мови /Д. Г. Гринчишин. – К.: Радянська школа, 1988.-412 с.
4. Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру) / Григорій Нудьга. – К.: Дніпро, 1970. – 257 с.
5. Українські поети-романтики: поетичні твори / [упоряд. і прим. М. А. Гончарука]. – К.: Наукова думка, 1987.-592 с.
6. Шевченко Т. Повне зібр. тв.: у 12 т. / [редкол. М. Г. Жулинський (голова) та ін.] / Тарас Шевченко. – К.: Наукова думка, 2001. – . -
Т. 1: Поезія 1837-1847 / Перед. слово І. М. Дзюби, М. Г. Жулинського. – 784 с.
Т. 2: Поезія 1847-1861. – 784 с.
7. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. тв.: у 50-ти т. / [редкол.: Є. П. Кирилюк] / Іван Франко. - К.: Наукова думка, 1981. – . -
Т. 31: Літературно-критичні праці (1897—1899). – С. 45-119.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 640 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS