Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.39.11
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Галушко М. Втілення рис «байронічної поеми» у творі Т. Шевченка «Слепая»
2014-Січ-23, 03.25.12
Галушко М. Втілення рис «байронічної поеми» у творі Т. Шевченка «Слепая» [Текст] / М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – 48 с. – С. 15–17.

У статті здійснено аналіз поеми Т. Шевченка «Слепая» в дусі романтичної традиції. У процесі зіставлення поем Т. Шевченка «Слепая» та Д. Байрона «Абідоська наречена» з’ясовано типологічні подібності цих творів, автор робить спробу дослідити втілення рис «байронічної поеми» у ранній творчості Т. Шевченка.
Ключові слова: байронічна поема, типологічні подібності, образ, Україна, Шевченко, Байрон, покритка, художній текст, світова скорбота.
 
Галушко Максим. Воплощение черт «байронической поэмы» в произведении Т. Шевченка «Слепая»
В статье анализируется поэма Т. Шевченко «Слепая» в духе романтической традиции. В процессе сопоставления поэм Т. Шевченко «Слепая» и Д. Байрона «Абидосская невеста» выясняются типологические сходства этих произведений, делается попытка проследить воплощение черт «байронической поэмы» в раннем творчестве Т. Шевченко.
Ключевые слова: байроническая поэма, типологическое сходство, образ, Украина, Шевченко, художественный текст, мировая печаль

Maksym Galushko. «Byronic Poem» Features in «Slyepaya» by T. Shevchenko
Poem «Slyepaya» by T. Shevchenko is analyzed in the romantic tradition. Typological similarities of poems «Slyepaya» by Taras Shevchenko and «The Bride of Abydos» by George Gordon Byron are cleared out in the process of comparative analysis. The embodiment of «Byronic Poem» Features are traced in early works by T. Shevchenko.
Keywords: Byronic poem, typological similarities, image, Ukraine, Shevchenko, Byron, pokrytka, literature text, a distaste for society and social institutions.
 
Цитата, с. 15. Романтизм сьогодні вражає дослідника багатоманітністю форм, трактувань та інтерпретацій творів мистецтва, неоднозначністю та нерівномірністю поширення у культурному просторі Європи кінця ХУІІІ – початку ХІХ ст. Він став не просто літературно-митецьким напрямом, а й особливим світоглядом, що охопив різні сфери мистецтва, життя, духовної культури.
Специфічний характер освоєння романтичного світогляду та наслідування поем Байрона пов’язані насамперед із територіальною віддаленістю України. Це вплинуло, в першу чергу, на часові межі українського романтизму, що «запізнився» на 20 років у порівнянні з англійським. З іншого боку, індивідуалізм як прояв буремного «байронічного» характеру і підкреслено авторського подвигу по-новому представлений в українській літературі, зокрема в творчості Т. Шевченка.
Шевченківські герої страждають під гнітом кріпацтва, намагаються протидіяти реаліям буття, вибудовують своє життя за принципами гуманізму, рівності і свободи, формулюють національну ідею та виявляють свою національну ідентичність.
Наслідуючи впроваджений англійським поетом принцип вершинної композиції, Т. Шевченко розпочинає поему «Слепая» з ліричного зачину та вибудовує її з окремих малюнків, між якими немає безпосереднього зв’язку, послідовного переходу [6, с. 411].
Цитата, с. 16. Т.Шевченко, вірний духу романтиків, використовує пісенний матеріал, що супроводжує героїнь поеми протягом усього їхнього життя. Різноманітні за тематикою, жанром та стилістикою пісні, що майстерно вжив-лені в художнє тло поеми «Слепая», характеризують специфічні емоції та переживання героїнь, створюють відчуття музичної поліфонії, перекидають смислові містки, розширюють діапазон почувань і думок.
 
Література (с. 17)
1. Градовський А. І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь. Методичні аспекти вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною / А. Градовський. – К.: ПП РВФ «Софія». – 1998. – 255 с.
2. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов [Худож. оформл. В. Штогрина] – К.: «Феміна». – 1995. – 688 с.
3. Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: Навчально-методичний посібник / За ред. Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2003. – 215 с.
4. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. Передм. Д. Наливайка. / С. Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 2001. – 559 с.
5. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / С. Смаль-Стоцький. – Черкаси: БРАМА. Видавець Вовчок О. – 2003. – 376 с. [Серія «Шевченкознавчі раритети»]
6. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Тернопіль: МПП «Презент», за участю ТОВ «Феміна». 1994. – 480 с.
7. Шевченківський словник. У двох томах / Редкол.: І. Айзеншток, В. Афанасьєв, Є. Кирилюк та ін. – К.: Вища школа, 1977.
8. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: Є. Кирилюк (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1989.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 716 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS