Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.26.23
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Градовський А., Галушко М. Поетична опозиція «своє-чуже» у поемі Тараса Шевченка «Катерина»
2014-Бер-15, 17.32.16
Градовський А., Галушко М. Поетична опозиція «своє-чуже» у поемі Тараса Шевченка «Катерина» …5–8.
Для покликання: Градовський А. Поетична опозиція «своє-чуже» у поемі Тараса Шевченка «Катерина» [Текст] / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №3. – 48 с. – С. 5–8.
 
У статті робиться спроба нового прочитання поеми Т. Шевченка «Катерина» через призму поетичної опозиції «своє-чуже». Пропонується аналіз образів Катерини й Івана та їх проекція на націєтворчі стимули, розроблені Кобзарем у своїй творчості. Знайшли висвітлення окремі прийоми роботи з поемою «Катерина» та однойменною картиною Шевченка.
Ключові слова: байронічна поема, Шевченко, Катерина, Україна, покритка, образ, художній текст, світова скорбота.
 
Градовский Анатолий, Галушко Максим. Поэтическая оппозиция «свое-чужое» в поэме Т.Шевченко «Катерина»
В статье делается попытка нового прочтения поэмы Т. Шевченко «Катерина» в аспекте поэтической оппозиции «свое-чужое». Предлагается анализ образов Катерины и Ивана и их проекция на нациетворческие стимулы, разработанные Кобзарем в своем творчестве. Освещены отдельные приемы работы с поэмой «Катерина» и одноименной картиной Шевченко.
Ключевые слова: байроническая поэма, образ, Шевченко, Катерина, Украина, покрытка, художественный текст, мировая скорбь.
 
Anatoliy Gradovskiy, Maksym Galushko. Poetical opposition «native-strange» in «Kateryna» by T. Shevchenko
The aspect of poetical opposition «native-strange» is taken to analyze poem «Kateryna» by T. Shevchenko. Analysing the images of Kateryna and Ivan the perspective is got on nationformative stimuli, worked out in Kobsar’s poetical heritage. Associated methods of analysis the poem and the picture «Kateryna» by T. Shevchenko are supplied.
Keywords: Byronic poem, image, Ukraine, Shevchenko, Kateryna, pokrytka, literature text, a distaste for society and social institutions.
 
Цитата, с. 5. Творчість Т. Шевченка – особливе явище у світовій літературі. Його літературна спадщина насичена романтичними впливами, деякою мірою наслідує відомі літературні зразки. Поет вливає у свою поезію нові враження із власного життя, розробляє оригінальну художню систему світобачення.
Тематика поезій, розроблених митцем, – різноманітна, але водночас чітко сформована навколо націє-творчих передбачень, стимулів, спонукань і настанов.
Наскрізною у поезії Кобзаря стає опозиція «своє-чуже».
Політична та соціальна залежність українського народу від Московської держави за часів Т. Шевченка набула національної, культурної і мовної трагедії. З огляду на це пріоритетною у поетичному пошуку Кобзаря є тема боротьби проти соціального і національного рабства.
Дослідник С. Смаль-Стоцький зазначає, що «він (Шевченко – А.Г.) відкидає всяке спільне «отечество», знає тільки неньку Україну, яку так щиро любить, що за неї готов і душу свою віддати. Він визнає тільки повну державно-політичну самостійність України» [3, с 29].
Серед літературної спадщини українського генія особливим зразком втілення поетичної опозиції «своє-чуже», на наш погляд, є поема Т. Шевченка «Катерина».
У Шевченківському словнику зазначено: «Катерина» – реалістична соціально-побутова поема з елементами романтичної поетики про долю простої селянської дівчини, яку збезчестив і покинув офіцер-дворянин… Катерина – перший твір, у якому поет звернувся до теми жінки-покритки і ширше – жінки-матері» [5, с 284].
У цьому літературному творі поет розпочинає свої художні пошуки й осмислення образу жінки-покритки, яка символізує зганьблену, скорботну Тарасову Батьківщину. Ця тема звучить і в дальшій його поетичній творчості, зокрема в поемах «Слепая», «Наймичка», «Відьма», «Марина» тощо. У «Катерині» автор не лише зображує події, а й дає місце широкому вислову своїх почувань та думок [4, с 411].
Велична постать Катерини – наскрізь романтична. Вона втілює образ стоїчної української жінки і матері, люблячої і ніжної. Її особиста трагедія у процесі розгортання сюжету набуває національного масштабу.
Образ Катерини вибудовується завдяки окремим, майстерно накладеним штрихам. Розгортаючи сюжет поеми, Шевченко бере за основу два принципи: життєствердність і возвеличення почуттів людини, адже вони є найвищою цінністю. Здається, що всі українці вважають їх «своїми» і свято дотримуються. Лише Катерина здатна відмести інші, дрібніші чесноти, тому, на нашу думку, автор виправдовує її антиморальні вчинки.
 
Література
1. Жила С. Шевченкова Катерина в поемі та в живописі / С Жила // Дивослово. – 1996. – №3. – С 47-50.
2. Ніколенко О. Риси байронічної поеми в творчості Т. Шевченка («Катерина») // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції; відп. ред. В. Поліщук / О. Ніколенко. – Черкаси, Видавець Чабаненко Ю., 2011. - 690 с.
3. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. Передм. Д. Наливайка. / С Павличко. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи». 2001. – 559 с.
4. Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко. Інтерпретації / С Смаль-Стоцький. -Черкаси: БРАМА. Видавець Вовчок О. - 2003. – 376 с [Серія «Шевченкознавчі раритети»]
5. Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму) / Д. Чижевський. – Тернопіль: МПП «Презент», за участю ТОВ «Феміна». 1994. -480 с.
6. Шевченківський словник. У двох томах / Редкол.: І. Айзеншток, В. Афанасьєв, Є. Кирилюк та ін. – К.: Вища школа, 1976.
Т. 1.- 1976.- 415 с.
7. Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 12 т. / Редкол.: М. Жулинський (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2001.
Т. 1: Поезія 1837—1847 / Перед. слово І. Дзюби, М. Жулинського. – 784 с.
Т. 6: Дарчі та власницькі написи. Документи укладені Т.Г. Шевченко, або за його участю. Листи / Ред. В. Бородін; упорядкув. та комент. М. Павлюка. – К.: Наук. думка, 2003. - 632 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 680 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS