Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 07.26.36
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Градовський Анатолій, Галушко Максим. «Я більш не нидію болісним недугом» (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота)
2014-Лип-23, 01.36.11

Градовський Анатолій, Галушко Максим. «Я більш не нидію болісним недугом» (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота) …30–33.

Для покликання: Градовський Анатолій. «Я більш не нидію болісним недугом» (Дискурс символізму в поезії Олександра Олеся та Т.-С. Еліота) [Текст] / Анатолій Градовський, Максим Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №6. – 48 с. – С. 30–33.

У статті окреслено основні риси дискурсу модернізму українського поета Олександра Олеся та англо-американського класика Томаса Стернза Еліота. Визначено, що у їхньому художньому світі багато песимізму, гірких роздумів про життя. Поетичний доробок українського та американського символістів наповнений складною і неоднозначною символікою, що часто потребує глибокого вникнення у проблематику та засоби образотворення.

Проаналізовано авторські техніки побудови вірша, а саме особливості традиційних і нових можливостей відтворення через потік свідомості, повтори та еліптичні речення. Органічне поєднання класичного та новітнього у поезії підкреслює глибинне й актуальне, що проростає у символах. Поверховому та випадковому Т.-С. Еліот і О.Олесь протиставляють вічне і всеохоплююче, монументальне та непохитне - героїв, образи та ідеї.

Ключові слова: художня література, символізм, імажинізм, Олександр Олесь, Еліот, поезія, образотворення, песимізм, символ.

Градовский А., Галушко М. «Я более не прозябаю мучительным недугом» (дискурс символизма в поэзии Александра Олеся и Т.-С. Элиота)

В статье определяются основные черты дискурса модернизма украинского поэта Александра Олеся и англо-американского классика Томаса-Стернза Элиота. Определено, что в их художественном мире много пессимизма, горьких размышлений о жизни. Поэтическое творчество украинского и американского символистов наполнено сложной и неоднозначной символикой, часто требует глубокого анализа проблематики и особенностей создания образа.

Проанализированы авторские техники построения стиха, а именно особенности традиционных и новых возможностей передачи эмоций: поток сознания, повторы и эллиптические предложения. Органичное сочетание классического и новейшего в поэзии подчеркивает глубинное и актуальное, что прорастает в символах. Поверхностному и случайному Элиот и Олесь противопоставляют вечное и всеобъемлющее, монументальное и непоколебимое - героев, образы и идеи.

Ключевые слова: художественная литература, символизм, имажинизм, Александр Олесь, Элиот, поэзия, пессимизм, символ.

Anatoliy Gradovskiy, Maksym Galushko. «I am not Languished Painful Affliction Anymore» (Symbolism Discourcein the Poetry of Oleksandr Oles and T. Eliot)

The main features of the symbolism discourse of Ukrainian poet OleksandrOles and Anglo-American classic Thomas Stearns Eliot. It was determined that the artistic world of both poets is characterized by much pessimism, bitter thoughtsabout life. The poetic legacy of Ukrainian and American symbolistsis filled with complex and ambiguous symbols, which often requires deep analysis.

Traditional and new technique of constructing a poem and its heroes are analyzed and stream of consciousness, repetitions and elliptical sentences are defined. Superficial and accidental Eliot and Oles oppose eternal and all-encompassing, monumental and unwavering - characters, images and ideas.

Keywords: fiction, symbolism, imagism, Oleksandr Oles, Eliot, poetry, imagecreation, pessimism, character.

Цитата, с. 33. Творчість письменника складна для розуміння. Кожний його образ – це знак, який вміщує настрій поета, його суб’єктивне ставлення до світу.

Після Першої світової війни американський модерніст стає найвпливовішим поетом серед імажистів. Та з часом він пориває з їхньою теорією і прокладає свій шлях.

Реформатор вірша, Т.-С. Еліот часто відмовляється від традиційної рими, пишучи верлібр, дуже складний, схожий на давньогрецькі вірші. Якщо він і зберігає риму, то привносить у неї багато нового: рішучого і сміливого.

Ідейно-естетична програма Т.-С. Еліота складається починаючи з 20-х років. Одначе навіть багато з тих, хто вітав формальні новації поета, не могли погодитися з нею. Англійський поет Р. Олдінгтон у статті «Поет і його епоха» (1922 р.) заперечує Т.-С. Еліоту: «Я не можу погодитись з тим, що поет пише для удаваного «інтелектуального читача». Такий цинізм ранить мене, крім того, поезія, написана з такою метою, ризикує стати надто рафінованою, елегійною, незрозумілою і нецікавою для всіх, крім автора і його найближчого оточення. Це кастова, а не національна поезія».

Незважаючи на протиріччя, американський класик залишається одним із значних явищ в англомовній поезії ХХ ст., який багато у чому визначив подальшу долю літератури.

Висновки

Отже, символістський дискурс у творчості Олександра Олеся і Т.-С. Еліота став новою віхою у вивченні класиків української та англо-американської модерністської поезії. Читача вражає песимізм, складні і неоднозначні символи художнього світу поетів, що органічно поєднані з різноманітними техніками побудови образів і написання вірша.

Поверховому та випадковому О. Олесь та Т.-С. Еліот протиставляють вічне і всеохоплююче, монументальне та непохитне – герої, образи та ідеї, вперше описані століття тому, безумовно актуальні й у наш час.

Література

1. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гричаник Н.І. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 504 с.

2. Єфремов С.О. Історія українського письменства/ Ред. М.К. Наєнка. – К. : Феміна, 1995. – 688 с.

3. История зарубежной литературы ХIХ века: Учеб. для филол. спец. вузов / В. Богословский, А. Дмитриев, Н. Соловьева и др.; Под ред. Н. Соловьевой. – М. : Высш. шк., 1991. – 637 с.

4. Олександр Олесь. Твори: В 2 т. /Упорядн., авт. передм. та приміт. Р.П. Радишевський. – К. : Дніпро, 1990.

          Т.1: Поетичні твори. Лірика. Поза збірками. З неопублікованого. Сатира. – 959 с.

5.  Паращич В.В. Українська література. 10 клас. Академічний рівень. Плани-конспекти уроків для шкіл з українською мовою навчання. – Х. : Вид-во «Ранок», 2010. – 320 с. – (Майстер-клас).

6.   Чертенко О. Т.С. Еліот –поет і теоретик модернізму (Творчість американського письменника) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №10. – С. 48–52.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 626 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS