Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 10.45.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Лук’яненко О., Привалова С. Психологізм романної творчості В. Винниченка (на матеріалі романів...)
2014-Січ-23, 02.52.38
Лук’яненко О. Психологізм романної творчості В. Винниченка (на матеріалі романів «Сонячна машина», «Записки Кирпатого Мефістофеля») [Текст] / О. Лук’яненко, С. Привалов // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – 48 с. – С. 25–27.
 
У статті досліджуються особливості психологізму та психоаналітичного дискурсу у романах В. Винниченка «Сонячна машина» та «Записки Кирпатого Мефістофеля». З’ясовано можливості творчого методу щодо творення характерів персонажів роману. Проаналізовано на конкретних романах особливості психологічного дискурсу письменника.
Ключові слова: психологізм, роман, психологічний дискурс, фрейдизм, етичні проблеми, психологічне зображення, гедонізм, інстинкт.

Ольга Лукьяненко, Светлана Привалова. Психологизм раннего творчества В. Винниченко (на материале романов «Солнечная машина», «Записки Курносого Мефистофеля» )
В статье исследуются особенности психологизма и психоаналитического дискурса в романах В. Винниченко «Солнечная машина» и «Записки Курносого Мефистофеля». Выяснены возможности творческого метода по созданию характеров персонажей романа. Проанализированы на конкретных романах особенности психологического дискурса писателя.
Ключевые слова: психологизм, роман, психологический дискурс, фрейдизм, этические проблемы, психологическое изображение, гедонизм, инстинкт.

Olga Lukyanenko, Svetlana Рrivalovа. Psychology of early work Vynnychenko (based on the novels «Solar car», «Notes of a snub of Mephistopheles»)
The article investigates the features of psychology and psychoanalytic discourse in the novels Vynnychenko «Sun Machine» and «Notes of a snub of Mephistopheles». Find out possibility of a creative method to create the characters of the novel. Analyzed on the specific features of the novels of psychological discourse of the writer.
Keywords: psychology, romance, psychological discourse, Freudianism, ethical issues, psychological image, hedonism, instinct.
 
Цитата, с. 25. Володимир Винниченко – украй суперечлива постать: у цій людині уживалися кілька еґо, адже, з одного боку, це був митець світової міри з надзвичайно глибокою естетикою екзистенціаліста на кшталт Сартра, Камю, Хайдегера; ніцшеанець за переконаннями, напівбуддист за розумінням будови світу та місця в ньому людини, а з другого боку – натура напрочуд уразлива, людяна, вірна українській ідеї. Однак такий сплав двох та ще низки егоцентризмів дав нашій культурі унікального митця. Окрім письменницької роботи, він багато своєї енергії віддав психоаналізові, створив власну систему поглядів на людську природу, на свідомість, на проблему трагізму людського існування. Комплекс неповноцінності є наріж ним каменем естетики письменника. Ідеї Володимира Винниченка насичені одночасно і комуністичною ідеологією, і фрейдизмом [8, с. 24].
Проблемою дослідження психологізму у романній творчості В. Винниченка займалися дослідники: Т. Гундорова, С. Балей, Ю. Бондаренко, О. Брайко, В. Гриценко, А. Гурдуз, Д. Гусар-Струк, М. Датчук, М. Зеров та ін.
Актуальність статті полягає у потребі проаналізувати психологізм у романній творчості В. Винниченка, зокрема у романах «Сонячна машина», «Записки Кирпатого Мефістофеля», оскільки це питання залишається малодослідженим.
 
Лiтepaтypa (с. 27)
1. Бондаренко Ю. «Сонячна машина» В. Винниченка: ідеаційність проти сенситивності. Застосування філософсько-історичних підходів до вивчення літератури / Юрій Бондаренко // Дивослово. – 2007. – № 7. – С.17-22.
2. Винниченко В. К. Сонячна машина / Володимир Винниченко. – К.: Дніпро, 1989. – 618 с.
3. Гнідан О.Д. та ін. Історія української літератури: кінець X!X– початок XX ст. У 2-х кн. Кн. 2. / О.Д. Гнідан. – К.: Либідь,2006. – 496с.
4. Золотухина О. Б. Психологизм в литературе: пособие по спецкурсу для студ. / О. Б. Золотухина. – Гродно: ГрГУ, 2009. – 181 с.
5. Кошова І. «Записки Кирпатого Мефістофеля» у контексті фройдівської теорії сексуальності / Інна Кошова // Березіль. – 2002. – №1-2. – С.171-176.
6. Пастух Б. До гармонії – через саморозвиток художніх ідей (про роман Володимира Винниченка «Записки Кирпатого Мефістофеля») / Богдан Пастух // Урок української. – 2006. – № 3-4. – С.45-47.
7. Пушкаренко Т. Текст і автор («Записки Кирпатого Мефістофеля» та «Щоденник» В.Винниченка) / Тетяна Пушкаренко // Слово і час. – 2000. – № 9. – С.26-31.
8. Сиваченко Г. «Сонячна машина» В. Винниченка і роман-антиутопія XX сторіччя / Галина Сиваченко // Слово і час. – 1994. – № 1. – С.42-47.
9. Федченко П. «Треба б наблизити до найбільшої реальності...» Про «Сонячну машину» Володимира Винниченка / Павло Федченко//Київ. – 1989. – № 1. – С.157-160.
10. Xaркyн В. Герой-експериментатор у В. Винниченка / Валентина Xaркyн// Слово і час. – 1998. – № 11. – С.62-66.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 836 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS