Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.49.27
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба
2014-Лип-22, 14.07.54

Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба …7–8.

Для покликання: Мартиненко Я. Епістолярна спадщина Тараса Шевченка. Листи до Андрія Лизогуба [Текст] / Я. Мартиненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №5. – 48 с. – С. …7–8.

 

У статті висвітлено особливості листування Т. Шевченка з А. Лизогубом, які підтверджують зв’язок письменника з Чернігівщиною. На основі епістолярної спадщини доведено, що поміщик морально і матеріально підтримував поета і був його близьким другом протягом багатьох років.

Ключові слова: епістола, епістолярна спадщина, листування, послання.

В статье освещены особенности переписки Т. Шевченко с А. Лизогубом, подтверждающие связь писателя с Черниговщиной. На основе эпистолярного наследия доказано, что помещик морально и материально поддерживал поэта и был его близким другом на протяжении многих лет.

Ключевые слова: эпистола, эпистолярное наследие, переписка, послание.

The article dwells on the peculiarities of the correspondence between T. Shevchenko and A. Lyzohub. Letters confirm writer’s connection to the Chernihiv region. According to the epistolary heritage it was proved that landowner supported the writer in moral and material way and was his near friend for many years.

Keywords: epistle, epistolary heritage, correspondence, letter.

 

Цитата, с. 7. Останнім часом в українському літературознавстві значно посилилася увага до письменницького листування. Практично це виявилося в різних аспектах. Насамперед інтерес до епістолярних пам’яток позначився на масовому виданні приватної кореспонденції письменників-класиків та науковому коментуванні цих творів; плідні пошуки літературознавців сприяли цінним знахідкам нових епістолярних матеріалів і їх оприлюдненню в часописах, збірниках тощо.

За літературознавчим словником-довідником за ред. Р. Гром’яка: епістола, або епістолярна література (від грец. epistole – лист) – різножанрові твори художньої літератури, в яких використовується формалиста чи послання, узалежнена законами художньої умовності [2, с. 235].

У літературознавчій енциклопедії Ю. Ковалів дає дещо відмінне визначення: епістола або епістолярна література (від лат. epistola, від грец. epistole) – різножанрові твори художньої літератури та критики, в якій використовується форма листа або послання [1, с. 340].

Однак жанрово-стильова специфіка листів українських критиків і письменників довгий час залишалися на периферії наукових інтересів. Тільки в останні десятиліття було підготовлено кілька наукових праць, присвячених українському епістолярію та його особливостям. Листування стало предметом ґрунтовних досліджень О. Галича, Л. Гінзбург, В. Качкана, М. Коцюбинської, В. Кузьменка, Ж. Ляхової, Г. Мазохи.

Актуальність теми полягає в тому, що письменницький епістолярій посідає вагоме місце в історії розвитку національної літератури від античних часів і до сьогодення. Він є важливою складовою під час аналізу духовно-творчої діяльності митця. Оскільки більшість листів не передбачалися для публікації, багато життєвих ситуацій та історичних фактів у них висвітлювалися об’єктивно.

Список використаних джерел

1. Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Автор-укладач Ковалів Ю. І. – К. : «Академія». – Т. 1. – 608 с.

2. Літературознавчий словник-довідник / Уклад.: Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. – 2-е вид., випр.., доповн. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.

  1. Лизогуб Андрій Іванович//Довідник з історії України. – 2-е видання. – К., 2001. – 856 с.
  2. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів у 12-и томах. – К. : Наукова думка, 2003, Т. 6. – 632 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 776 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS