Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.06.09
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Неживий О. «Поговорити, Григір, треба…» (Двадцять п’ять років літературному музею Григора Тютюнника)
2014-Лют-13, 03.40.43
Неживий О. «Поговорити, Григір, треба…» (Двадцять п’ять років літературному музею Григора Тютюнника) … 7–9.

Для покликання: Неживий О. «Поговорити, Григір, треба…» (Двадцять п’ять років літературному музею Григора Тютюнника) [Текст] / О. Неживий // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №2. – 48 с. – С. 7–9.
 
Творчество выдающегося украинского писателя Григора Тютюнника уже несколько десятилетий конца ХХ – начала ХХІ столетия в центре внимания как литературоведения, так и методики преподавания украинской литературы.
Наша цель – актуализировать педагогический потенциал школьного литературного музея общеобразовательной школы города Антрацита (поселок Щетово) Луганской области, потому что теперь творчество талантливого художника слова изучается в 5 классе (рассказ «Чудак»), 7 классе (повесть «Климко»), 11 классе (новеллы «Завязь», «Три зозули» с поклоном») общеобразовательной школы. Экскурсия в литературный музей Григора Тютюнника приблизит учащихся к духовным ценностям, будет содействовать более глубокому пониманию его творческой индивидуальности.
Ключевые слова: биография, музей, педагогический потенциал, экскурсия, Григор Тютюнник.
 
Individuality of Grigor M. Tyutyunnik as an outstanding artist of Ukrainian literature has been in the centre of attention for several decades of the end of XX and the beginning of XXI centuries both in Study of Literature and Methodology of Ukrainian literature teaching. Our goal – to actualize the pedagogical potential of school Literature Museum Grigore Tyutyunnyk at school number 12 in anthracite (p Schotove ) Lugansk region, now works as a talented artist studied in class 5 (story «eccentric»), 7 th grade (story «Klymko»), 11 teachers ( novel «Ovary», «Three Cuckoo with a bow «) school. We hope that in the future our research will be a component of a manual. Excursion to Literature Museum Grigore Tyutyunnyk or videorozpovid about him bring students to the spiritual values of the biography of the writer, it will contribute to a better understanding of the creative personality, the characteristics of the literary process 60–70 years of the twentieth century.
Keywords: biography, museum pedagogical potential, tour, Grigor Tyutyunnik.
 
Цитата, с. 7. Григір Михайлович Тютюнник – видатний митець української літератури ХХ століття. Саме завдяки такому письменникові можемо говорити про художню довершеність та справжність української літератури в нелегкі для неї часи.
Осягнути масштаби неперевершеного таланту можна тільки за умови глибокого вивчення літературних джерел його життєвого і творчого шляху, що для Григора Тютюнника є неподільною єдністю, бо саме із його ще дитячого світогляду, життєвих вражень, особливо дитинства та юності, викристалізувалося самобутнє художнє світовідчуття. Якщо ж говорити про індивідуальний образ світу митця, то він теж значною мірою сформувався в роки дитинства і юності, досягнувши в літературній творчості майже повної ідентичності з національним образом світу. Саме ця подібність, внутрішня спорідненість і визначають справжній талант (чи навіть геніальність) і є провідною ознакою художньої досконалості за всіх часів, а в українській літературі це особливо відчутно в творчості Тараса Шевченка, який силою слова поєднав минуле, сучасне й майбутнє українців.
Про цю особливість таланту Григора Тютюнника особливо проникливо сказав Іван Дзюба: «Ми ж знаємо, що Григір Тютюнник дивився на світ широко розкритими очима, зірко бачив усе, що діялося з його народом, і мав на це свій чіткий і глибоко пережитий погляд. Але навіть якби й не було цього акцентованого громадянського усвідомлення, цієї інтелектуальної бази усвідомлення дійсності, – все одно його безвідмовна чутливість до людських доль як індикаторів певного суспільного життя вводила б у світ соціально-психологічних, етичних, естетичних вимірів цього життя»[2, 38]. Постать видатного українського письменника Григора Тютюнника вже кілька десятиріч кінця ХХ -початку ХХІ століття в центрі уваги як літературознавства, так і методики викладання української літератури.
Одним із перших до осмислення вивчення творчості Григора Тютюнника звернувся Олесь Гончар, дослідження якого «Живописець правди» було надруковано в журналі «Українська мова і література в школі», згодом у науково-методичних часописах опубліковано статті Г. Шевченко, Р. Вітренко, В. Литвина, В. Святовця та інших. Панорама українського літературознавства стосовно творчої спадщини Григора Тютюнника представлена багатьма вченими, серед них особливу теоретичну вагу мають дослідження І. Дзюби, В. Дончика, М. Жулинського, М. Ільницького, М. Коцюбинської, В. Марка, Л. Мороз, Р. Мовчан, В. Нарівської, В. Панченка, М. Сулими, Г. Сивоконя та інших учених.
 
Цитата, с. 9. Вшановано на нашій землі, де чимало літ прожив Григір Тютюнник, де зробив перші кроки в літературу, де сформувався значною мірою як громадянин. Даниною його внескові в мистецтво й громадську думку України стали свято «Вічна загадка любові», кімната-музей в Щотівській середній школі № 12, меморіальна дошка на споруді місцевого вагонного депо. Шлях до цього свята не був простим і встеленим трояндами. Йому передувала копітка й самовіддана дослідницька робота з пошуку матеріалів, спогадів тих, хто близько знав письменника, серйозна організаційна діяльність. Цей благородний тягар узяв на свої плечі викладач педінституту О.І. Неживий, віддавши цьому кілька років…
Запалено на літературній карті області ще одне вогнище пам’яті, національної культури»[10].
Літературний музей Григора Тютюнника знаходиться у просторому приміщенні ЗОШ №12 селища Щотове, на подвір’ї споруджено пам’ятник митцеві (автор – народний художник України Іван Чумак). Музей кілька років тому удостоєний звання зразкового. Уся робота здебільшого ведеться завдяки ентузіазму вчительки-пенсіонерки Віри Филимонівни Кулачкіної (Тютюнник), двоюрідної сестри митця.
Знову повертаємось думками про турботи часу теперішнього, який гостро потребує ідеалу в мистецтві справжнього, наділеного національним характером. Правда – вічна духовна цінність, якої так часто не вистачає в нашому житті і у мистецтві. Вдивляємось у неповторний життєвий і творчий шлях письменника Григора Тютюнника, Нелегко наблизитися до вічної загадки таланту, народженого любов’ю до людей, бо з кожною спробою розпізнати його він стає все загадковішим у своїй глибинній простоті, як саме життя.
 
 Література
1. Гончар Олесь. Живописець правди / О.Гончар // Укр. мова і л-рав школі. – 1981. – №3. – С.22-25.
2.Дзюба Іван. Великий людинознавець: До вивчення творчості Григора Тютюнника / І.Дзюба // Урок української. -2003. – №3. – с.38 – 40.
3.Вітренко Раїса. Вогник надії: (урок позаклас. читання за повістю Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу) / Р.Вітренко//Укр. мова і л-ра в школі. – 1986. -№11. – С.22 – 33.
4.Вітренко Раїса. Григір Тютюнник: шлях правди і милосердя: до 60-річчя від дня народж. Р.Вітренко //Укр. мова і л-ра в школі. – 1991. – №11. – С.22-34.
5.Тютюнник Г. Облога : Вибр. твори / Гр. Тютюнник; передм., упоряд. та прим. В. Дончика. – 2-е вид. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 832 с.
6.Тютюнник Григір. Бути письменником: щоденники, записники, листи / Григір Тютюнник / передм., упорядкув. О. Неживого. – К.: Ярославів Вал, 2011. – 440 с.
7. Неживий О.І. Григір Тютюнник: текстологічна та джерелознавча проблематика життя і творчості: монографія / Олексій Іванович Неживий; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 272 с.
8.Неживий Олексій. Літературний музей Григора Тютюнника в школі/О. І. Неживий //Укр. мова і л-ра в школі.-1982. -№ 6.- С 40-46.
9.Шевченко Г.Г. «… Пригадати все таким, яким воно було…» оповід. Гр. Тютюнника «На згарищі» та «Обнова» на уроці позакл. читання в 7 класі / Г.Г.Шевченко // Укр. мова і л-ра в школі. – 1990. – № 6. – С. 78-80.
10.Шевченко Петро. Вогнище пам’яті // П.Шевченко // Молодогвардієць. – 1988. – 8 груд.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 995 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS