Didactics.ua
Четвер, 2021-Бер-04, 06.42.52
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Паламар С. Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи
2014-Січ-10, 04.55.18
Паламар С. Робота над художнім твором як засіб формування літературної компетентності в учнів основної школи [Текст] / С. Паламар // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №12. – 48 с. – С. 21–23.
 
У статті розглядаються психолого-педагогічні умови формування літературної компетентності в роботі над художнім твором на уроках української літератури.
Ключові слова: художній твір, читання, читацький інтерес, літературна компетентність, теоретико-літературні

В статье рассматриваются психолого-педагогические условия формирования литературной компетентности в работе над художественным текстом на уроках украинской литературы.
Ключевые слова: художественный текст, чтение, читательский интерес, литературная компетентность, теоретико-литературные понятия.

The article examines the psychological and pedagogical conditions of literary competence in the work on the artistic text on the lessons of Ukrainian literature.
Keywords: artistic text, read, reader's interest, literary competence, theoretical and literary concepts.
 
Цитата, с. 21. Головною метою Проекту доктрини розвитку освіти України в ХХІ столітті є створення умов «для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України», формування поколінь, які «здатні навчатись впродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства». Успішно розв'язати ці складні завдання можна лише за умови врахування специфічних особливостей літератури як мистецтва слова. Залучення учнів до багатств світової культури, духовне і моральне зростання особистості, естетичне виховання, розвиток художнього смаку – ось ті найважливіші завдання і функції, що має реалізовувати шкільна літературна освіта. Прилучатись до літератури – це не лише знати, але й уміти відчувати, співпереживати, висловлювати власне ставлення до подій, героїв, зображених у художньому творі, розуміти авторський підтекст тощо.
Аналіз методичних праць із досліджуваної проблеми засвідчив, що видатні вчені минулих століть запропонували цікаві підходи до вивчення літератури як мистецтва слова. Так, методист ХІХ ст. Ф. Буслаєв радив у процесі аналізу художнього твору основну увагу зосереджувати на визначенні особистості письменника, бо саме це, на його думку, дає можливість учням відчути авторське сприймання світу, а також допомагає висвітлити картину літературного процесу певної доби [2]. Методисти В. Стоюнін, В. Водовозов, В. Острогорський наполягали на цілісному вивченні художніх творів, яке, на їхню думку, стає можливим лише за умови повторного читання тексту та глибокого осмислення його найважливіших частин [3; 6; 9].
Цитата, с. 22. Основною умовою ефективного вивчення літератури є знання тексту художнього твору. Тому дуже важливо, щоб усі учні прочитали його своєчасно. Художній твір, призначений для текстуального вивчення, зазвичай читають двічі. Перше читання зветься первинним. Мається на увазі початкове швидке читання, яке дає змогу одержати уявлення про загальний зміст твору, його ідею. Знайомлячись уперше з художнім твором, учні в основному звертають увагу на події і лише на наступних етапах проникають у його словесно-образну та композиційну структуру.
Процес читання – творчий процес, оскільки в ньому беруть участь автор і читач. Автор веде читача, відкриваючи йому щось невідоме, глибини свого світорозуміння і світовідчуття. У читача, залежно від індивідуально-психологічних особливостей, культури читання, життєвої ситуації, складеться своє враження про твір. Воно глибоко особисте і виникає з безпосереднього спілкування з художнім текстом.
Цитата, с. 23. Головне завдання вчителя літератури – допомогти учням зрозуміти художній твір, глибинно осягнути його художню та естетичну сутність, виховати уважного, вдумливого, компетентного читача.
Отже, робота учнів над текстом художнього твору є складовою усіх ланок процесу шкільної літературної освіти. Велике значення для її правильної організації має формування у школярів навичок роботи з текстом. Однією з найважливіших умов засвоєння учнями художнього твору є підготовка до його сприйняття. Значну роль в усвідомленні змісту твору відіграє первинне читання, яке передбачає роботу над епізодом, постановку запитань і завдань, коментування, виділення головного і другорядного, зіставлення, мікроаналіз. Раціонально і систематично проведена робота над текстом не тільки позитивно впливає на якість знань учнів, підвищує рівень їхньої літературної освіти, виробляє вміння і навички працювати з текстом, а й виховує серйозне ставлення до літератури як навчального предмета, духовно збагачує, підвищує читацьку культуру.
 
Література
1.Бандура Р. М. Вивчення елементів теорії літератури в 5—7 класах. — К.: Рад. школа, 1981.— 129 с.
2.Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка. – Л.: Учпедгиз, 1941.
3.Водовозов В. И. Избранные педагогические произведения. — М.: Издательство АПН РСФСР, 1958.
4.Капська А. Й. Як навчити учнів виразно читати. – К.: Рад. школа, 1980. – 120 с.
5.Лісовський А.М. Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі. – Житомир: Полісся, 2004. – 129 с.
6.Острогорский В.П. Беседы о преподавании словесности. Изд. 4-е СПб.,1913.
7.Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх закладах. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
8.Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 1963.
9.Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. - М.: Педагогика, 1991. – 367 с.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 831 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS