Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.16.02
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Попович Н. Новітні технології у просторі шевченкознавства
2013-Жов-15, 02.16.20
Попович Н. Новітні технології у просторі шевченкознавства [Текст] / Н. Попович // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №10. – 48 с. – С. 11–14.

У статті здійснено короткий огляд сучасного шевченкознавства. Також обґрунтовано застосування сучасних новітніх педагогічних технологій у процесі вивчення творів Т. Шевченка в школі.
Ключові слова: шевченкознавство, новітні педагогічні технології, архетипні образи, художня правда, історична правда, міфологічна інтерпретація.

Цитата, с. 11. У суспільному житті України новітньої доби триває процес переосмислення творчості Тараса Шевченка. З розвитком шевченкознавства у пострадянський період полеміка навколо поета загострилася. Науковці репрезентують нове прочитання творів Великого Українця.
З’ясувати природу магнетичної влади поета над поколіннями українців допоможе книга Івана Дзюби «Тарас Шевченко. Життя і творчість» (2008). «Кожна доба заново прочитує Шевченка. І кожен достойний український письменник, працівник культури, громадянин, кожен, хто відчуває себе українцем, – шукаючи опертя і натхнення, визначаючи своє місце в житті, свій обов’язок перед рідним народом, незмінно відчував потребу осмислити Шевченка для себе, для своєї особистої долі та для свого громадянського діяння, -зазначаєдослідник [1, с. 690]. І. Дзюба стверджує, що «для адекватного розуміння Шевченка потрібен історизм мислення» [1, с. 10], тому у його праці використано багатий матеріал культуркомпаративістського і культургерменевтичного характеру.
Цікавим для сучасного українця є філософський погляд на особистість поета у праці Оксани Забужко «Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу» (2001). Автор досліджує міфологічну основу поетичних творів Т. Шевченка. Сучасному читачеві, віддаленому від контексту доби Т. Шевченка, важко зрозуміти символічний зміст багатьох його поетичних образів. Саме в цьому і допоможе розібратися філософська методологія інтерпретації, запропонована О. Забужко.
Вагомим явищем у науковому і культурному житті суспільства є поява монографії Броніслава Панасюка «Український ренесанс у творах Тараса Шевченка» (2010). Це наукове дослідження написане не літературознавцем, а доктором економічних наук, академіком Національної академії аграрних наук України. Розглядаючи творчість Т. Шевченка під кутом зору її філософського і політичного змісту, Б. Панасюк доводить актуальність Шевченкового слова, проводячи паралель із сучасним життям. Ця праця є свідченням того, яке важливе місце займає образ Шевченка в житті українців. Відрадно, що про Т. Шевченка сьогодні говорять і пишуть не лише філологи та мистецтвознавці. Тільки людина із щирим почуттям національної та громадянської приналежності може так глибоко відчувати поетичне слово. Як зазначає дослідник, «поезія Т. Шевченка – це історія і глибинна сутність української нації, а його життя – це відбиття в одній особі нестерпної долі цілого народу» [6, с. 62].
Цитата, с. 13. У методиці викладання літератури доволі часто застосовується такий прийом, як «встанови відповідність». Особливо ефективним є його використання на уроках літератури у 5-7 класах під час засвоєння учнями словесних складників форми художнього твору. Діти середнього шкільного віку на недостатньому рівні у «художньому полотні твору» можуть виокремлювати певні його складники: тропи та синтаксичні фігури. Завдання у формі інтелектуальної гри захоплює дітей. Систематичне застосування прийому «встанови відповідність» сприяє закріпленню практичних умінь із засвоєння теорії літератури.
 
Література
1. Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість / І. М. Дзюба. – [2-ге вид., доопрац.]. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 718 с.
2. Забужко Оксана. Шевченків міф України. Спроба філо софського аналізу / Оксана Забужко. – [4-е вид.]. – К.: Факт, 2007. – 148 с.
3. Клочек Г. Д. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація: Посібник для вчителя / Г. Д. Клочек. – К.: Освіта, 1998. – 238 с.
4. Марко В. П. Стежки до таїни слова: Літературознавчі й методичні студії. Навчальний посібник. Для студентів філологічних спеціальностей / В. П. Марко. – Кіровоград: «Степ», 2007. – 264 с.
5. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / [Упорядники: В. М. Андреєва, Григораш В. В.] – Х.: Видавнича група «Основа», 2009. – С. 265.
6. Панасюк Б. Я. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка: наукові дослідження / Б. Я. Панасюк. – К.: ВЦ «Просвіта», 2010. – 304 с.
 
Наталия Попович. Новейшие технологии в пространстве шевченковедения
В статье осуществлен краткий обзор современного шевченковедения. Также обосновано применение современных новейших педагогических технологий в процессе изучения произведений Т. Шевченко в школе.
Ключевые слова: шевченковедение, новейшие педагогические технологии, архетипные образы, художественная правда, историческая правда, мифологическая интерпретация.

Nataliya Popovych. The latest technology in the space of T. Shevchenko
The article provides an overview of modern T. Shevchenko. Also justified the use of the latest modern pedagogical technologies in the process of studying the works of Taras Shevchenko in school.
Key words: Shevchenko the latest educational technology, archetypal images, artistic truth, the historical truth, the mythological interpretation.
Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1101 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS