Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.06.37
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Резюк Анна. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини «Село вигибає»
2014-Лип-23, 01.39.53

Резюк Анна. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини «Село вигибає» …27–29.

Для покликання: Резюк Анна. Специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини «Село вигибає» [Текст] / Анна Резюк // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №6. – 48 с. – С. 27–29.

У статті розглядається специфіка художніх деталей у новелі Марка Черемшини «Село вигибає», запропоновано варіант вивчення твору в 10 класі (профільне навчання) під час ознайомлення з творчістю письменників «Покутської трійці». Аналіз художніх деталей новели допомагає краще зрозуміти її основну думку і проблематику.

Ключові слова: художня деталь, пейзажна деталь, портретна деталь, деталь інтерєру, символ.

В статье рассматривается специфика художественных деталей в новелле Марка Черемшины «Село погибает», предложен вариант изучения произведения в 10 классе (профильное обучение) во время ознакомления с творчеством писателей «Покутской тройки». Анализ художественных деталей новеллы помогает лучше понять ее основную мысль и проблематику.

Ключевые слова: художественная деталь, пейзажная деталь, портретная деталь, деталь интерьера, символ.

In the article the specifics of artistic details in the short story of Marko Cheremshyna «The country perishes» are considered. The fragment of study of work for pupils of the 10-th form of profile study while familiarizing with creative work of Pokytska triitsa is offered. Analysis of the artistic details of the short story helps to understand better its central idea and problematics.

Keywords: artistic detail, landscape detail, portrait detail, detail of the interior, symbol.

Цитата, с. 27. У контексті сучасної науки проблема вивчення художньої деталі у творчості Марка Черемшини є малодослідженою. Розв’язання цієї проблеми було започатковано в дисертації В. Миронюк «Поетика прози Марка Черемшини». Ця наукова праця є однією з перших спроб розглянути художню деталь як засіб типізації та узагальнення у творчості Марка Черемшини. Зокрема В. Миронюк виявила, що для письменника деталь є «структурною категорією стилю, може бути формувальним елементом композиції, використовуватися у характеротворенні, активно виявляти авторське ставлення до події, вчинків персонажа. За допомогою художніх деталей, виражених різноманітними тропами, стилістичними фігурами, новеліст конкретизує, індивідуалізує, узагальнює і підсумовує важливі визначальні риси та якості людини, предмета, події чи явища» [4, с. 42]. Однак дослідниця подала матеріал про особливості художньої деталі на прикладі творчості письменника узагальнено, а не на конкретних новелах.

У статті пропонуємо аналіз новели Марка Черемшини «Село вигибає» через розгляд художніх деталей цього твору з учнями 10 класу профільного навчання на уроці вивчення творчості письменників «Покутської трійці». Для реалізації поставленої мети виконаємо такі завдання: витлумачимо поняття «художня деталь», розглянемо особливості змістової наповненості художніх деталей у новелі Марка Черемшини «Село вигибає», розкриємо їх символічне значення.

У сучасному літературознавстві, незважаючи на численну кількість спроб, досі немає єдиної усталеної і загальноприйнятої дефініції поняття «художня деталь». Так, В. Кухаренко розуміє деталь як «зображення зовнішньої характеристики об’єкта чи явища для створення читачем всієї картини зображеного в її цілісності і повноті» [3, с. 49]. На думку В. Гориня, художньою деталлю є «виразний штрих чи риса портрета, деталь пейзажу чи інтер’єру, особлива інтонація чи влучний вираз, навіть відтінок слова» [1, с. 12]. Саме таке розуміння є найбільш продуктивним з точки зору залучення до дослідницького аналізу деталей, різних за своїми функціональними особливостями.

З. Гузар характеризує деталь як «елементарну клітинку живого організму твору» [2, с. 24]. Тим самим вчений розкриває роль художньої деталі в тексті. Як з клітин складається живий організм, без яких він не зміг би функціонувати й існувати взагалі, так і з художніх деталей в сукупності складається весь твір і набуває цілісності.

Таким чином, із запропонованих визначень випливає, що художня деталь – один із засобів створення художнього образу; подробиця пейзажу, портрета, інтер’єру чи психологічної характеристики героя, створена автором для зображення явищ природи, предметів чи героїв повністю і різнобічно, а також з метою підкреслити власне особливе зображальне чи символічне значення.

Для художньої деталі характерною є особлива змістова наповненість, символічність. У тексті вона може найчастіше проявлятися в портретних, пейзажних та інтер’єрних деталях. Саме завдяки їй значною мірою виявляється спосіб художнього мислення письменника, його здатність вихопити з-поміж безлічі речей чи явищ таке, що у спресованому вигляді лаконічно і з великою емоційною виразністю дає змогу висловити авторську ідею твору, викликати широкий спектр асоціацій, замінюючи розлогий опис чи авторську характеристику. Художня деталь буває у творі як наскрізною, вживаючись автором протягом усього твору, так і одномоментною. Незважаючи на частотність використання, художня деталь має прихований сенс, підтекст.

Література

1. Горинь В.І. Художня деталь як мікрообраз літературного твору // Українське літературознавство. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1969. – Вип. 6. – С. 5–18.

2. Гузар З.П. Художня деталь у творах Івана Франка Бориславського циклу. Автореф. дис. на отрим. вчен. ступ, канд. філол. наук. – Львів, 1970. – 21 с.

3. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. - М. : Просвещение, 1988. – 192 с.

4. Миронюк В.М. Художня деталь як засіб типізації й узагальнення у творчості Марка Черемшини // Проблеми славістики: Науковий часопис. – Луцьк, 2003. – № 3. – С. 41–46.

5. Потапенко О.І. Словник символів. - К. : Народознавство, 1997. – 156 с.

6. Черемшина Марко. Новели. – К. : Наукова думка, 1987. – 448 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 974 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS