Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 14.56.53
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Шуляр Василь. Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Тараса Шевченка, 5 клас; Миколи Вороного, 6 кл.
2014-Срп-19, 20.15.09

Шуляр Василь. Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Тараса Шевченка, 5 клас; Миколи Вороного, 6 клас) …21–25.

Для покликання: Шуляр Василь. Особливості вивчення теоретико-літературних понять у 5–7 класах (за творчістю Тараса Шевченка, 5 клас; Миколи Вороного, 6 клас) [Текст] / Василь Шуляр // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №7–8. – 64 с. – С. 21–25.

 

Автор статті запропонував перелік понять з теорії літератури до розділу «Лірика» для учнів 57 класів; розробив технологічні моделі з теорії літератури тих понять, які вивчаються за творчістю Тараса Шевченка (5 кл.) і Миколи Вороного (6 кл.); подав варіанти методичних моделей для вивчення літературознавчих понять з учнями 57 класів.

Ключові слова: лірика; настрій ліричного героя; аналіз ліричного (поетичного) твору; автор і ліричний твір; прозові та віршовані художні твори; темпоритм художнього твору; ритм, рима, строфа; види рим; способи римування; ритмотворчі функції рими.

 

Цитата, с. 21. Державні стандарти та державні програми з української літератури передбачають реалізацію літературознавчої змістової лінії. Вона включає знайомство учнів-читачів із поняттями теорії літератури. Сьогодні по-різному ставляться вчені й практики до питання вивчення теоретико-літературних понять на уроці літератури: від заперечення до надмірного захоплення. Нормативні документи і потреби життя орієнтують на формування компетентного учня-читача. Таким ми його зможемо мати, якщо озброїмо знаннями, навичками й компетенціями з теорії літератури. Програми з української літератури виокремлюють набір понять, які школярі можуть засвоїти під час вивчення літературної теми. Аналіз чинних навчальних програм «Українська література», «Зарубіжна література» і попередніх років засвідчив, що цей перелік подано для одного і того ж класу по-різному, з різним набором, у більшості своїй вони між собою не узгоджені. Зважаючи на це, необхідно розпочати предметну розмову із зацікавленими читачами про вивчення теорії літератури взагалі та вибудову такого списку понять, який стане основою для розроблення нового типу навчальної програми та організації читацької діяльності школярів як компетентних читачів. Завданнями статті є: запропонувати (як варіант) перелік понять з теорії літератури до розділу «Лірика» для учнів 5–7 класів; розробити технологічні моделі з теорії літератури тих понять, які вивчаються за творчістю Тараса Шевченка (5 кл.) і Миколи Вороного (6 кл.); подати варіанти методичних моделей для вивчення літературознавчих понять з учнями 5–7 класів.

Проблема вивчення теорії літератури в школі входить у коло наукових інтересів як науковців, так і практиків: О. Бандура, Г. Бандура [1; 2], Р. Гром'як [3], Т. Крайнікова [4], Н. Невінчана [5], В. Неділько [6], О. Телехова [8], Н. Юніцька [11]. Автори пропонують розглядати теоретико-літературні поняття як під час уроку чи вивчення літературної теми, так і виокремлювати заняття, на яких відпрацьовувалися б поняття, виконувалися вправи і завдання, що в кінцевому підсумку забезпечить формування компетентного читача. Напрацьований досвід попередниками і сучасними вченими допоміг авторові вибудувати власний погляд на означену проблему. Зважаючи на обсяг статті та її завдання, окреслимо лише такі підходи:

– вивчення теорії літератури вибудовувати на основі курикулярного (рамкового) підходу;

– список (матрицю) базових і фонових понять із теорії літератури укласти відповідно до літературного розвитку учнів-читачів;

– узгодити набір понять з іншими предметами галузей «Мови і літератури», «Мистецтво», «Супільствознавство»;

– вивчення теорії літератури здійснювати за ноосферно-екологічною стратегією, яка враховує формування цілісного мислення школяра [Шуляр, 10];

– розробити методику вивчення теоретико-літературних понять, яка враховує фундаментальні дослідження освіти: філософсько-педагогічну ноологію та компетентнісно-діяльнісну технологію навчання [Онищенко, 7; Шуляр, 10].

Подаємо деякі матеріали про вивчення теоретико-літературних понять, які пов'язані з розділом літературознавства «Лірика». Представляємо неповний набір понять для учнів 5–7 класів, зважаючи на обсяг статті. Наступні публікації розкриватимуть інші поняття, наприклад, ліро-епічні твори, ліричний персонаж, ліричний герой та ін.

Література

1. Бандура О. М. Вивчення елементів теорії літератури в 4–7 класах / О. М. Бандура. – К. : Рад. шк., 1981. – 129 с.

2. Бандура О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях : навчальний довідник/О. Бандура, Г. Бандура. – К.: шк. світ, 2008. – 128 с.

3. Гром'як Р. Т. Українська література. Вивчення елементів теорії літератури. Додаток до підручника 7 класу / Р. Т. Гром'як. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 64 с.

4. Крайнікова Т. Опорні схеми та таблиці з української літератури / Т. Крайнікова. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. – 112 с.

5. Невінчана Н. Теорія літератури в школі: У 2 ч. Частина І / Н. Невінчана. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

6. Неділько В. Я. Елементи теорії літератури. Конспект лекцій / В. Я. Неділько. – К., 1994. – 68 с.

7. Онищенко В. Фундаментальні педагогічні теорії: монографія / В. Онищенко. – Львів : Норма, 2014. – 356 с.

8. Телехова О. Вивчення теорії літератури в школі / О. Телехова. – Х. : Гриф, 1999. – 176 с.

9. Шацький І. Проблеми розуміння категорії «ліричний герой» в літературознавстві // Диалог культур: литературоведческий аспект / Зб. праць, 2004. – С. 201 -204.

10. Шуляр В. І. Сучасний урок української літератури : теорія, методика, технологія : монографія / В. І. Шуляр. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 876 с.

11. Юніцька Н. М. Теорія літератури в школі / Н. М. Юніцька. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 127 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 1123 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS