Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.22.51
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська література в загальноосвітній школі». Архів.

Жила С. «Майстер творення світів». Вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» у вищій школі
2013-Жов-09, 06.02.09

Жила С. «Майстер творення світів». Вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» у вищій школі [Текст] / С. Жила // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – №9. – 48 с. – С. 5–4.

 

Автор пропонує методичні рекомендації вивчення епопеї Володимира Дрозда «Листя землі» на філологічних факультетах вищої школи за допомогою лекційного й семінарського занять.

Ключові слова: Володимир Дрозд, епопея, художній синкретизм, концепція світів, лекція, семінарське заняття, проблемні запитання і завдання.

Автор предлагает методические рекомендации изучения эпопеи Владимира Дрозда «Листья земли» на филологических факультетах высшей школы при помощи лекционного и семинарского занятий.

Ключевые слова: Владимир Дрозд, эпопея, художественный синкретизм, концепция миров, лекция, семинарское занятие, проблемные вопросы и задания.

The author offers the methodical recommendations for Volodymyr Drozd’s epopee studying through lectures and seminars at the Philological Faculties in higher school.

Keywords: Volodymyr Drozd, epopee, the conception of worlds, feature syncreticity, lecture, seminar, problematic questions and tasks.

 

Цитата, с. 5. Українського письменника Володимира Дрозда визнано майстром творення художніх світів. Вершинним досягненням у його творчості стала епопея «Листя землі» (перша книга вийшла в 1992 році, була відзначена літературною премією Т. Шевченка, а друга – наприкінці 2003 року). Найсильніший, найголовніший твір В. Дрозда високо поцінований літературознавцями М. Жулинським, Н. Колощук, М. Павлишиним, Л. Яшиною, С. Андрусів.

«Микола Жулинський, читаючи цей роман, сказав у колі друзів: «Не тільки Україна такої прози не мала ніколи, але й в світовому контексті немає аналогів подібної прози» (3, с.38).

Це справді так і є. Епопея «Листя землі» має потужну енергетику. В. Дрозд творить такі художні світи, про які треба знати, щоб зрозуміти передусім суть власного існування, зрозуміти самого себе: «Свобода – у душі людській» (2, с.241). Перед читачем постають різні світи – невичерпні джерела, до яких можна приходити як до колодязя по нові й нові краплі живої води.

Задум написати «Листя землі» виник, коли В. Дроздові було 22 роки і він мріяв створити художні життєписи своїх односельців. Упродовж десятиліть письменник «знов і знову навертався подумки» до цього твору й «відступав перед обширом задуманого» (4, с.95). Для здійснення свого задуму Володимир Дрозд записував спогади людей, які народилися наприкінці дев’ятнадцятого століття і прожили десятиріччя, позначені революціями, світовими й громадянськими війнами, голодоморами, репресіями, науковими відкриттями людства. «Їхні поривання, надії, їхні думи, досвід їхнього життя, нерідко – трагічний, духовний пошук народу – основи цього роману», ствердив прозаїк в анотації до першої книги [1, с.2]. В епопеї В. Дрозд майстерно зобразив життя українського народу протягом ста років (починаючи з 80-х років ХІХ і закінчуючи 80-ми роками ХХ століття), що були періодом надзвичайних суспільних катаклізмів і потрясінь, складних життєвих випробувань, наголошуючи на тих змінах, які відбувалися в суспільстві та душах розтривожених людей.

 

Цитата с. 10. На лекційному і семінарському заняттях студенти переконаються, що Володимир Дрозд геніальний український прозаїк, а епопея «Листя землі», є оригінальним, новаторським явищем в історії української літератури. У художній інтерпретації В.Дрозда буття героїв постає в усій багатогранності його проявів, а долі персонажів невіддільні від життя народу, історії і філософії епохи. В основі філософських уявлень прозаїка ідея двох світів – реального і міфологічного (міфологічний світ трактується як паралельний вимір буття); зображення світів ґрунтується на таких векторах: минуле-теперішнє, життя-смерть, добро-зло, Бог-диявол, Космос-Хаос, тіло-душа, небо-земля, рай-пекло, низ-верх, любов-ненависть, село Пакуль (рідний авторів Петрушин) – місто Мрин (насправді Чернігів).

Викладачеві необхідно так змоделювати лекційне й семінарське заняття, щоб майбутні філологи пересвідчилися, що шедевральний твір В.Дрозда «Листя землі» вимагає копіткого аналітичного дослідження, потребує великих розумових і емоційних виявів. Якщо словесник зможе знайти час, то доцільно запрограмувати можливі теми досліджень за епопеєю «Листя землі».

На нашу думку, за епопеєю В.Дрозда «Листя землі» можна написати десятки, сотні кандидатських і докторських дисертацій (це художній Космос), а не тільки дипломних і магістерських досліджень.

Цей твір має неперевершені можливості для красивої й плідної роботи зі студентами, він може подарувати щасливі години для мистецьких знахідок, для розвитку творчої уяви й фантазії, для народження художніх думок, інтерпретаційних розвідок.

Література

1. Дрозд В.Г. Листя землі: Роман. – К.: Укр. письменник, 1992. – 559с.

2. Дрозд В.Г. Листя землі. Нові книги роману. /Післям. М.Г.Жулинського. – К.: Укр. письменник, 2003. – 514 с.

3. Жиленко Ірина. HOMO feriens (закінчення) // Сучасність. – 2009. – №8. – С.36 – 78.

4.  Дрозд Володимир. Бог, люди і я. Щоденники різних років із коментарями// Київ. – 2003. №1. – С.93-114; № 2-3 С.98-131; №4. – С.91-102; №5. – С.70-99; №6. – С.115-136.

5.  Дрозд В.Г. Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок: Повість-шоу. – К.: Укр. письменник, 1994. – 203с.

6.  Андрусів С. Володимир Дрозд// Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960-1990-ті роки: Навч. посібник/ За ред. В.Г.Дончика. – К.: Либідь, 1995. -

С.367-374.

7. Дашко Н. Концепція життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі»// Слово і час. – 2008. – №1. – С.18-24.

8. Жулинський Микола. Жорстока мудрість життя // Дрозд В.Г. Листя землі: Нові книги роману. – К.: Укр. письменник, 2003. – С. 497-513.

9. Жулинський М. «... І буде сотворений Майстром світ» // Слово і час. – 2004. №8. – С.3-9.

10. Жулинський М. Яким корінням живе дерево? // Наближення. Літературні діалоги. – К.: Дніпро, 1986. – С. 122-171.

11. Карпенко О. Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда «Листя землі»// Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. праць. – Вип.27. – Ч.2. – К., 2007. – С.382-389.

12. Колощук Н. Про поетику роману В.Дрозда «Листя землі»// Літературознавство. Бібліографія. Інформатика: доповіді та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Харків: Око, 1996. – С.154 – 156.

13. Лосєв А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Моск. ун-т, 1982. –- 497с.

14. Павлишин М. Чому не шелестить «Листя землі?» // Канон та іконостас: Літературно-критичні статті. – К.: Час,

1997. – С.276 – 292.

15. Слоньовська О. «Що в імені тобі моєму?»: Ключова категорія міфологеми імені з точки зору архетипного аналізу// Слоньовська О. Слід невловимого Протея. – Івано-Франківськ: Плай – Коломия: Вік, 2006. – С.192 – 226.

16. Тресиддер Джек. Словарь символов. – М.: Фаир -Пресс, 1999. – 448 с.

17. Флоренский П. Имена. – М.: АСТ, 2000. – 441с.

18. Фрейд З. Толкование сновидений. – Минск: ООО «Попури», 1997. – 576 с.

19. Юнг К.Г Архетип и символ. – М.: Ренесанс, 1991. – 304 с.

Яшина Л. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2003. – 176 с.

Категорія: «Українська література в загальноосвітній школі». Архів. | Додав: Didactics
Переглядів: 809 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS