Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 15.44.30
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Голуб Н. Метод проектів у навчанні української мови
2014-Лют-13, 02.24.39
Н. Голуб. Метод проектів у навчанні української мови … 15–19.

Для покликання: Голуб Н. Метод проектів у навчанні української мови [Текст] / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – №8. – 64 с. – С. 15–19.
 
Автор статті розкриває суть методу проектів, визначає переваги й особливості його, розробляє алгоритм застосування на уроках української мови, пропонує зразки проектів, придатних для розв’язання на уроках української мови важливих завдань шкільної мовної освіти.
Ключові слова: метод проектів, проект, методичне обґрунтування, цілевизначення, структура методу, життєві проекти, навчальні проекти, алгоритм дії методу, варіанти проектів.
 
Автор статьи раскрывает суть метода проектов, определяет его преимущества и особенности, разрабатывает алгоритм применения на уроках украинского языка, предлагает образцы проектов, пригодных для решения на уроках украинского языка важных задач школьного языкового образования.
Ключевые слова: метод проектов, проект, методическое обоснование, целеполагание, структура метода, жизненные проекты, учебные проекты, алгоритм действия метода, варианты проектов.
 
Цитата, с. 15. Породженню хаосу в категорійному полі української лінгводидактики сприяє практика синонімізації назв методів, зокрема це стосується й названого методу: проекційний, метод проектів, метод проектування, метод проектної діяльності, метод проектного навчання, проектне навчання. Зважаючи на ключове поняття методу – проект, що водночас є назвою кінцевого продукту навчальної діяльності учнів, доцільно визнати єдину назву – метод проектів.
Спостерігається тенденція до розмивання меж між основними дидактичними категоріями (у цьому контексті – «метод», «технологія», «форма»). У публікаціях нерідко виявляємо такі твердження: «метод проектів – це одна з особистісно орієнтованих технологій...», «говорячи про метод проектів, ми матимемо на увазі технологію», «такою технологією і є метод проектів», «базовою технологією, що підтримує компетентнісно орієнтований підхід в освіті, є метод проектів», «це форма організованої активності школярів», «презентація проекту-вправи».

Цитата, с. 16. Судження на зразок «під методом проектів розуміємо технологію організації освітніх ситуацій», «однією з основних вимог до використання методу проектів є залучення дослідницького методу» наштовхують на думку про необхідність аналізу з метою визначення відношень між методами: проблемним, ситуаційним, дослідницьким і методом проектів. Аби сьогодні ми мали більш-менш досконалу типологію методів навчання української мови, де б кожен із названих методів мав своє місце, багатьох проблем удалося б уникнути. Як бачимо, такі категорійні хитання значною мірою спричинені й проблемою класифікації методів навчання, що постає дедалі все гостріше. Щодо конкретного методу, висловлю свої міркування.
По-перше, ефективність технології не визначає один метод, адже технологія – значно складніша категорія, багатокомпонентна, це науково обґрунтована система, що забезпечує навчання із заданими показниками і передбачає планування, організацію, застосування й оцінювання процесу і результатів навчання. Складниками технології є назва її, концепція, зміст освіти, процесуальна характеристика, програмно-методичне забезпечення.
По-друге, на сьогодні технологія проектів на уроках української мови не апробована у школах України, тому висловлювання щодо ефективності її мають гіпотетичний характер.
І, по-третє, упровадження технології передбачає зміни не лише навчальної програми, але й структури уроку, навчально-виховного процесу. Як зазначає, М. Олешков, упровадження технології проектного навчання передбачає побудову освітнього процесу «не за логікою навчального предмета, а за логікою діяльності, що має особистісний смисл для учня і сприяє підвищенню мотивації у навчанні», «глибоко осмислене засвоєння базових знань забезпечується за рахунок універсального використання їх у різних ситуаціях [4, с 106]». Отже, доцільно говорити не про технологію проектів, а про методичне обґрунтування, ситуаційну вмотивованість і принцип дії методу проектів.
 
Література
1. Голуб Г.Б. Метод проектов – технология компетентностно ориентированного образования: метод, пособ. Для педагогов / Г.Б. Голуб, Е.А. Перелыгин, О.В. Чуракова / под ред. Е.Я. Когана. – Самара: Учебная литература, ИД «Федоров», 2006. – 176 с.
2. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. – М.: Академия, 2007. – 352 с.
3. Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 ел. і словосполучень / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; за ред. Л.І. Шевченко. – К: АРІЙ, 2008. – 672 с
4. Олешков М.Ю. Современные образовательные технологии: учебное пособие. – Нижний Тагил: НТГСПА, 2011.– 144 с.
5. Полат Е.С. Метод проектов / Е.С. Полат / Электронный ресурс. Режим доступа: https://docs.google.com/doc-ument/d/13xOCJ50yaEkIz Yq2kuRi3nbzVDewud6icIkMzFqyrq4/edit?pU=l
6. Садовнікова О. Метод проектів на уроках української мови як засіб формування пізнавально-творчих умінь старшокласників / О. Садовнікова // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 4. – С. 8-14.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 996 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS