Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 15.48.48
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Яценко Т. Шкільна літературна освіта за новими стандартами
2014-Лют-13, 02.21.42
Т. Яценко. Шкільна літературна освіта за новими стандартами …20–23.

Для покликання: Яценко Т. Шкільна літературна освіта за новими стандартами [Текст] / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2013. – №8. – 64 с. – С. 20–23.
 
У статті актуалізовано проблему стандартизації змісту шкільної літературної освіти, що є однією із ключових тенденцій розвитку сучасного етапу методики викладання літератури, акцентовано на компетентнісному підході в розробленні освітнього стандарту в галузі «Мови і літератури».
Ключові слова: тенденція, стандартизація, зміст освіти, шкільна літературна освіта, компетентнісний підхід.

В статье актуализирована проблема стандартизации содержания школьного литературного образования, которая определяется как одна из ключевых тенденций развития современного этапа методики преподавания литературы, акцентировано на компетентностном подходе в разработке образовательного стандарта в отрасли «Языки и литературы».
Ключевые слова: тенденция, стандартизация, содержание образования, школьное литературное образование, компетентностный подход.

The article dwells upon the problem of standardization of contents of school literary education as one of the key tendencies of the contemporary methods of literary studies. The competence building approach in the development of educational standard in the field of «Languages and literatures» is emphasized.
Keywords: tendency, standardization, contents of education, school literary studies, competence building approach.
 
Цитата, с. 21. Сучасні стандарти стали практичною реалізацією нових філософських поглядів на освіту, які ґрунтуються на ідеях якості, результативності, особистісної зорієнтованості та доступності. Такі концептуальні орієнтири обумовлюють необхідність змін як у змісті освіти, так і в організації навчально-виховного процесу, оскільки спрямовані на розвиток ключових та предметних компетентностей учнів. Компетентність є ключовим поняттям сучасного освітнього процесу, оскільки за змістом поєднує інтелектуальний та діяльнісний складники освіти, містить ідеологію інтерпретації змісту освіти, не тільки визначає сукупність знань і вмінь, а й характеризує здатність особистості ефективно мобілізувати здобуті знання, набуті вміння, досвід, поведінкові відносини та цінності в конкретній навчальній і життєвій ситуації. Важливо підкреслити, що трансформація змісту вітчизняної шкільної освіти на компетентнісні засади передбачає запровадження компетентнісно-базових стандартів як основного інструменту забезпечення її якості.
У новій редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) у порівнянні з попереднім Державним освітнім стандартом 2004 року спостерігається оновлення змісту освіти на засадах особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу, зокрема передбачено:
— глибше й послідовніше забезпечення у змісті передумов для реалізації виховних і розвивальних можливостей повної загальної середньої освіти;
— послідовне відображення у вимогах до результатів навчання засвоєння ключових і предметних компетентностей;
— наближення змісту кожної освітньої галузі до життєвих потреб школярів [5].
Акцентуючи на компетентнісній моделі оновленого Державного освітнього стандарту, О. Савченко зазначає, що «переосмислення та переструктурування всіх компонентів змісту освіти на засадах компетентнісного підходу передбачає включення результативної частини і розвиток рефлексивно-оцінної діяльності учнів, що дає вчителям можливість здійснювати моніторинг засвоєння школярами компетентностей [7, с 70]». Тож компетентнісна освіта орієнтована на обов’язкове прогнозування кожним педагогом результатів навчання, використання нових підходів до контролю й оцінювання навчальних досягнень школярів.

Література
1. International Organization for Standardization, ISO/IEC Guide 2:2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступа: littp: // www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_standards.htm.
2. Гершунский B.C. Философия образования. – М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. – 432 с.
3. Концепція літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі (наказ МОН від 26.01.2011 р. № 58) // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – № 27/28. –С 58-63; http://osvita.ua/legislation/Serosv/13508/
4. Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина XX – початок XXI ст.): моногр. / О.І. Локшина. – К.: Богданова A.M., 2009. – 404 с.
5. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: zakon.rada.gov.ua/go/1392-2011-n.
6. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Serosv/17911.
7. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підручн. / О.Я. Савченко. – К.: Грамота, 2012. – 504 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 683 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS