Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 16.51.16
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

К. Повхан. Лінгводидактичні аспекти формування словникового запасу учнів-угорців у початкових класах
2015-Січ-20, 09.46.12

К. Повхан. Лінгводидактичні аспекти формування словникового запасу учнів-угорців у початкових класах ... 37–42.

Для покликання: Повхан К. Лінгводидактичні аспекти формування словникового запасу учнів-угорців у початкових класах [Текст] / К. Повхан // Українська мова і література в школі. – 2014. – №8(118). – 64 с. – С. 37–42.

 

У статті порушено проблему необхідності вра­хування закономірностей навчання другої мови, особ­ливостей рідної мови в процесі формування українсь­кого словникового запасу учнів-угорців початкових класів. Автор аналізує найтиповіші лексичні помилки в мовленні школярів, з’ясовує причини появи їх, пропо­нує способи семантизації українських слів.

Ключові слова: словниковий запас, урахування особ­ливостей рідної мови, типи білексем, інтерференція, транспозиція, семантизація, наочність, переклад.

 

В данной статье рассматривается проблема о не­обходимости учета закономерностей обучения вто­рому языку, особенностей родного языка в процессе формирования украинского словарного запаса уча­щихся-венгров в начальных классах. Автор анализи­рует наиболее типичные лексические ошибки в речи школьников, выясняет причины их появления, пред­лагает способы семантизации украинских слов.

Ключевые слова: словарный запас, учет особеннос­тей родного языка, типы билексем, интерференция, транспозиция, семантизация, наглядность, перевод.

 

The article addresses the necessity to take into consid­eration the patterns of teaching a second language, as well as the peculiarities of a native language when building Ukrainian vocabulary for the Hungarian pupils of a pri­mary school. The author analyzes the most typical lexical mistakes in the pupils speech, determines the reasons for the mistakes, and suggests the ways to understand the semantics of Ukrainian words.

Keywords: vocabulary, taking into account peculiari­ties of a native language, types of bylexem, interference, transposition, understanding the semantics, visual aids, translation.

 

Цитата, с. 37. Оновлений зміст курсу української мови для початкових класів ЗНЗ із національними мовами навчання спрямований на формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням їхніх пізнавальних потреб, можливостей та інтересів.

Пошук шляхів формування комунікативної компетентності в учнів-угорців на цьому етапі, пов’язаний із комплексом завдань, пріоритетними серед яких є:

– опанування й активізація словникового запасу;

– вироблення початкових лексико-граматичних умінь, необхідних і достатніх для українського мовлення;

– формування вмінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності.

Першоосновою для оволодіння комунікативними вміннями є засвоєння певного словникового запасу, граматичних конструкцій та їх ефективне використання в практиці спілкування.

Спостереження за навчальним процесом, бесіди з учнями, результати діагностичних зрізів дали змогу виявити:

– низький рівень практичного володіння школярами лексичним потенціалом української мови;

– певні труднощі, з якими стикаються учні-угорці під час засвоєння українських слів;

– недостатню увагу з боку вчителів до роботи над словом;

– відсутність цілеспрямованої, систематичної й повсякденної роботи над збагаченням словникового запасу, формуванням граматичних умінь.

Крім того, аналіз українського мовлення учнів-угорців дає підставу констатувати, що значна кількість помилок, у тому числі й лексичних, спричинені здебільшого інтерференцією рідної мови.

 

Література

1. Выготский Л.С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. – Собр. соч., т. 2. – М. : Педагогика, 1982. – 272 с.

2. Леонтьев А.А. Фазовая структура речевого акта и природа планов / А.А. Леонтьев, Т.В. Рябова. – В кн. : Планы и модели будущего в речи. – Тбилиси, 1970.

3. Racz E. F A mai magyar nyelv / E. Racz. – Budapest, Tankonyviado, 1971. – 571 о.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 451 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS