Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.57.20
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Л. Кравець. Метафора як лінгвоментальний феномен
2014-Кві-13, 19.37.01

Л. Кравець. Метафора як лінгвоментальний феномен …39–42.

Для покликання: Кравець Л. Метафора як лінгвоментальний феномен [Текст] / Л. Кравець // Українська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – 64 с. – С. 39–42.

Описано механізм формування метафори. Схарактеризовано іманентні ознаки концептуальної та художньої метафор. Доведено, що концептуальна метафора є основою виникнення художньої метафори. Визначено лінгвокогнітивну основу і соціокультурні детермінанти динаміки концептуальної метафори. Проаналізовано вплив донорської та реципієнтної зон у цьому процесі.

Ключові слова: концептуальна метафора, художня метафора, донорська зона, реципієнтна зона, метафорична проекція, аналогізація, профілювання.

Описан механизм формирования метафоры. Определены имманентные признаки концептуальной и художественной метафор. Установлена смысловая производность, раскрыт лингвокогнитивный механизм образования художественной метафоры от концептуальной, определены и описаны социокультурные факторы, влияющие на этот процесс. Проанализировано влияние донорской и реципиентной зон на динамику концептуальной метафоры.

Ключевые слова: концептуальная метафора, художественная метафора, донорская зона, реципиентная зона, метафорическая проекция, аналогизация, профилирование.

The metaphor forming mechanism is described. Immanent features of conceptual and artistic metaphor are characterized. The work proves that conceptual metaphor is the basis for the emergence of artistic metaphor. The linguo cognitive foundation and sociocultural determinants of artistic metaphor dynamics are determined. The role of source and target domains in this process is explicated. The most productive conceptual metaphors are determined and their dynamics within the sources under consideration is analyzed. It has been found that metaphorization processes in the language of the 20th-century Ukrainian poetry possess a wave-like sinuous character.

Keywords: conceptual metaphor, artistic metaphor, source domain, target domain, metaphorical mapping, analogization, profiling.

Цитата, с. 39. Метафора – це один із найпродуктивніших способів збагачення мови, який здавна привертав увагу філософів, логіків, мовознавців. Тривалий час її вважали образним засобом, заснованим на переносному вживанні слів і призначеним орнаментувати художній текст і забезпечувати успішність впливу його на адресата. Інтелектуальний розвиток людства в другій половині XX ст. та зміна світоглядних парадигм розширили сферу використання метафори й спричинили переосмислення її ролі в мовно-мисленнєвих процесах. Учені встановили, що метафора виникає в момент вирішення проблемної когнітивно-номінативної ситуації, коли формуються нові образи і смисли. Подальше лінгвофілософське дослідження цих механізмів уможливило кваліфікацію метафори як найбільш потужного лінгвоментального інструмента, за допомогою якого людина пізнає й оцінює позамовну дійсність. Ці ідеї обґрунтовані в теорії концептуальної метафори (Дж. Лакофф, М. Джонсон), яка здобула популярність у кінці XX ст. й започаткувала лінгвокогнітивний напрям у вивченні метафори. Положення цієї теорії розроблено й поглиблено у працях багатьох дослідників (А. Ченкі, М. Тернер, Ж. Фоко-ньє, С Коулсон, В. Еванс, Й. Цінкен, Б. Рудзка-Остін, A.M. Баранов, Ю.М. Караулов, К.В. Рахіліна, А.П. Чу-динов, О.О. Селіванова, Л.І. Бєлєхова та ін.).

У сучасному мовознавстві існують й інші напрями вивчення метафори: у європейському та американському – риторичний, у російському – семантико-стилістичний. Актуальні також семасіологічний, оно-масіологічний, психолінгвістичний, лексикографічний та лінгвокультурологічний напрями.

В україністиці впродовж XX ст. метафору вивчали переважно в лексико-семантичному, лінгвостилістичному та граматичному аспектах. В останнє десятиліття вітчизняні лінгвісти розробляли когнітивні теорії метафори у зв'язку з виявленням мотиваційної основи процесів метафоризації, визначенням особливостей формування нових образів та їх функціонування в поезії, аналізом політичної метафори.

Література

1. Войтович В. Українська міфологія / В. Войтович. – К: Либідь, 2005. – 664 с.

2. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с

3. Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти): [монографія] / О. Селіванова. – К.; Черкаси: Брама, 2004. – 276 с

4. Теория метафоры / [вступ, ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; общ. ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской]. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 861 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS