Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-09, 10.34.09
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

М. Пентилюк, Т. Окуневич. Варіативні форми проведення сучасного уроку української мови
2014-Кві-13, 20.05.41

М. Пентилюк, Т. Окуневич. Варіативні форми проведення сучасного уроку української мови …2–6.

Для покликання: Пентилюк М. Варіативні форми проведення сучасного уроку української мови [Текст] / М. Пентилюк, Т. Окуневич // Українська мова і література в школі. – 2014. – №1(111). – 64 с. – С. 2–6.

Стаття присвячена з'ясуванню проблеми використання нестандартних форм проведення сучасного уроку української мови в загальноосвітній школі.

Ключові слова: диспут, нестандартні форми, організація навчального процесу, рольова гра, урок, урок-практикум, урок-прес-конференція.

Статья раскрывает проблеми использования нестандартних форм проведения современного урока украинского языка в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: диспут, нестандартные формы, организация процесса обучения, ролевая игра, урок, урок-практикум, у рок-пресс-конференция.

The article reveals the problems of using non-standard forms of the modern Ukrainian language lesson in a secondary school.

Keywords: debate, custom shapes, the organization of the learning process, role-playing game, a lesson, a lesson workshop, lesson-press conference.

Цитата, с. 2. Основним підходом до організації навчання й виховання в сучасній школі, що існує понад три століття, залишається класно-урочна система, за якої провідною формою навчально-виховної роботи є урок. Стосовно процесу навчання урок виконує інтегруючу функцію, яка зумовлює поєднання мети, змісту, методів, засобів навчання, взаємодії вчителя та учнів.

Проблема ця дуже складна і ні у світовій, ні у вітчизняній дидактиці не розв'язана остаточно. Основні положення уроку, як особливої форми навчально-виховного процесу, закладені в працях И. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, К. Ушинського та ін. Так, К. Ушинський науково обґрунтував переваги класно-урочної системи, створив струнку теорію уроку, зокрема обґрунтував його організаційну будову; розробив типологію уроків.

У сучасній лінгводидактиці уроком прийнято вважати таку форму навчання, що своїми цілями, змістом, структурою й технологією проведення відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання і є високоефективною. Досвід переконує, що сучасний урок – це надзвичайно багатогранний процес педагогічної діяльності, у якому найголовніше – єдність форми й змісту, реалізація цілей (освітньої, розвивальної, виховної), завдань, структури й методів проведення з використанням нових педагогічних технологій. Це насамперед співпраця вчителя з учнями, у процесі якої відбувається активний інтелектуальний і мовленнєвий розвиток учнів.

Сучасний урок – це форма заняття, на якому вчитель уміло використовує всі можливості учня, його творчий потенціал із метою активного розумового розвитку, глибокого й усвідомленого засвоєння лінгвістичних знань, формування комунікативної компетентності та морально-вольових якостей, а отже, виховання мовної особистості [10, с 78].

Проблема уроку мови постійно перебуває в центрі уваги дидактів і методистів. Сучасний урок є відображенням того, як поєднання традиційного й інноваційного в дидактиці й лінгводидактиці впливають на його зміст, цілевизначення, структуру й організацію. Ці проблеми висвітлювалися в працях вітчизняних і зарубіжних учених (Баранов М., Біляєв О., Голуб Н., Донченко Т., Караман С., Ладиженська Т., Панов В., Пентилюк М., Плиско К, Текучов О., Хорошковська О. та ін.).

Урок української мови – поліфункціональне, багатоаспектне явище в навчально-виховному процесі. Незважаючи на малу тривалість, уроки мають ті структурні компоненти, що характеризують процес навчання в цілому, зокрема: цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінно-результативний. Тому від ефективності уроків залежить ефективність навчального процесу. У пропонованій статті ставимо за мету проаналізувати різні підходи методистів до класифікації нестандартних уроків української мови й з'ясувати найголовніші ознаки цих уроків та особливості проведення їх.

Сучасне суспільство «епохи інформації» вимагає від людини умінь і якостей, що можна застосувати за будь-яких обставин: умінь мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів; не вузьких знань, а загального підходу до розв'язання питань; комунікабельності – умінь працювати в згоді з іншими і спільно досягати поставленої мети [1, с 4]. Успішне засвоєння учнями навчального матеріалу залежить від уміння вчителя організувати роботу на уроці, упровадження нових форм і методів. Тому вчитель-словесник, прагнучи задовольнити інтереси кожного учня, має використовувати як групову, так і індивідуальну форми роботи.

Література

 1. Бабанський Ю.К. Оптимізація навчально-виховного процесу: Методичні основи / Ю.К. Бабанський. – М.: Педагогіка, 1982. – 192 с

 2. Беляев О.М. Інтегровані уроки рідної мови / О.М. Беляев // Дивослово. – 2003. – № 5. – С. 36-40.

 3. Варзацька JL, Дворецька Л. Методика інтегрованого уроку / Л. Варзацька, Л. Дворецька // Дивослово. – 2004. – №3. – С 31-50.

 4. Гаврилова B.C. Мова. Суспільство. Особистість. Урок-конференція / B.C. Гаврилова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 22-23. – С 17-19.

 5. Донченко Т.К. Уроки мови мають стати уроками словесності / Т.К. Донченко // Дивослово. – 2003. – № 5. – С 36-40.

 6. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії / С.О. Караман. – К.: Ленвіт, 2000.

 7. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. Часть 1. Науч.-практ. пос. / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Ростов-н/Д: Учитель, 2006. – 288 с

 8. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / М.І. Пентилюк, С.О. Караман, О.В. Караман, О.М. Горошкіна [та ін.]; за ред. M.I. Пентилюк. – К: Ленвіт, 2009.

 9. Панчук О. Ігрова допомога на уроках української мови / О. Панчук // Українська мова та література в школі. – 2007. – № 3. – С 27-29.

 1. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Сучасний урок української мови / М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. – X.: Основа, 2007.

 2. Підласий І.П. Урок як дзеркало технології / Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий. – Київ: Слово, 2004. – С. 284-287.

 3. Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах / О.Я. Савченко. – К, 1997. – 256 с.

 4. Сучасні шкільні технології. Ч. 1. / Упорядн.: І. Рожнятовська, В. Зоц. – К: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112 с.

14. Цінько С. та ін. Інноваційні методи в навчанні рідної мови / С. Цінько // Українська мова та література. – 2007. – №2. –С. 9-13.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1847 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS