Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.26.49
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

О. Дженджеро. Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови в старшій школі ...
2014-Кві-10, 09.13.08

О. Дженджеро. Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови в старшій школі (на прикладі технологій опрацювання дискусійних питань) …19–23.

Покликання: Дженджеро О. Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови в старшій школі (на прикладі технологій опрацювання дискусійних питань) [Текст] / О. Дженджеро // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – 64 с. – С. 19–23.

У статті розглядається проблема застосування дискусії та її різновидів на уроках української мови в старших класах, висвітлено етапи організації дискусії, визначено критерії оцінювання, подано практичні поради вчителям щодо побудови навчального процесу на основі інтерактивної взаємодії з учнями.

Ключові слова: спілкування, дискусія, інтерактивні технології, форми дискусії.

В статье рассматривается актуальная проблема внедрения в учебный процессе технологий проработки дискуссионных вопросов. Автор доказывает эффективность использования дискуссии и ее разновидностей на уроках украинского языка в старших классах, описывает некоторые из форм («заседание экспертной группы», «круглый стол», «концентрические круги», «метод ПРЕС», «займи позицию», оценочная дискуссия). Отдельное внимание автор уделяет рассмотрению этапов подготовки и обсуждения дискуссионных вопросов, роли учителя в дискутировании, а также предлагает критерии оценивания и дает практические советы учителям по построению учебного процесса на основе интерактивного взаимодействия с учениками.

Ключевые слова: общение, дискуссия, интерактивные технологии, формы дискуссии.

This article examines the topical issue of the implantation into the learning process of discussion issues processing technologies. The author proves the performance of the discussion application and its variants at the Ukrainian language lessons at High School. He presents a description of some forms of discussion: «an expert group meeting», «round-table», «concentric circles», «P.R.E.S. method», «take a position», «estimated discussion». The author pays particular attention to highlight the organization stages and consideration of discussion issues, the teacher's role in discussion process. Also the author defines the criterions of estimation, and submits the practical advices for teachers to build learning process based on interactive communication with students.

Keywords: communication, discussion, interactive technologies, varieties of discussion.

Цитата, с. 20. На думку деяких педагогів, за ефективністю передавання інформації навчальні дискусії поступаються лекціям, однак для закріплення фактичного матеріалу, його творчого усвідомлення й формування ціннісних орієнтацій вони є ефективнішими. Перевагами дискусії в засвоєнні учнями матеріалу є обмін інформацією, наявність різних думок і припущень, можливість аналізувати й критикувати будь-яку думку, стимулювання учасників до пошуку спільної думки та ін.

На нашу думку, у старших класах технології опрацювання дискусійних питань є надзвичайно ефективними, адже учні мають активний і творчий характер мислення, бажання висловити свою точку зору, довести її правильність. Використання методів і прийомів опрацювання дискусійних питань сприяє розвитку комунікативних умінь, глибокому розумінню проблеми, навичок оперування аргументами, критичного мислення. Під час такої роботи у старшокласників удосконалюються також навички зважати на думки інших, визнавати вдалі аргументи, краще розуміти іншого, уточнювати власні переконання й формувати позицію.

У науковій літературі широко представлені форми дискусій. Досить часто дослідники на позначення однакових форм дають різні поняття, що ускладнює їх засвоєння. Так, метод обговорення дискусійного питання, за якого учасники об'єднуються в дві групи, утворюють кола и розміщуються навпроти, називають «крутилкою» (рос. – «вертушка», Єрохіна М., Корот-кова М.), «концентричними колами» (Рудиня В., Баханов К), «каруселлю» (Пометун О., Пироженко Л.). Метод, який ґрунтується на обговоренні проблеми в невеликій групі з подальшим викладом позицій у вигляді коротких виступів, називають «панельною дискусією» (Рудиня В.) або «засіданням експертної групи» (Короткова М.). Серед інших форм дослідники пропонують такі варіанти обговорення дискусійних питань, як «судові засідання» (Баханов К), «ток-шоу» (Пометун О.), «дискусія з елементами ігрового моделювання» (Короткова М). Варто зазначити, що всі представлені форми дискусії мають спільні риси: в основі лежить елемент гри та драматизації, а також погляд на проблему з позиції «учасників подій». Тому, на нашу думку, для цих форм доцільно використовувати назву «дискусія з елементами ігрового моделювання». Розглянемо деякі форми дискусії.

Цитата, с. 22. Якщо вчитель систематично використовує у своїй роботі зі старшокласниками технології опрацювання дискусійних питань, він має сформулювати (а в старших класах це можна зробити навіть разом з учнями) поради учасникам дискусій. Можна виготовити плакат із такими порадами:

Поради учасникам дискусії:

1. Не стверджуйте того, чого не можете довести.

2. Умійте вислухати й зрозуміти оппонента. Пам'ятайте, що одне із завдань суперечки розумних і толерантних людей – знайти спільне в їхніх поглядах.

3. Навчіться слухати критику, віддавайте належне своєму опоненту, коли він має рацію.

4. Не нав'язуйте своїх думок чи поглядів.

5. Не бійтеся сперечатися з більш підготовленими опонентами. Епікур говорив, що в суперечці більше виграє переможений, бо помножує свої знання. Коли у співрозмовників є по одній ідеї, то, здійснивши обмін, вони будуть мати вже дві ідеї кожен.

6. Уважно ставтеся до висловлювання найслабшого опонента. Він може несподівано для себе та оточуючих знайти оригінальне розв'язання проблеми.

7. Будьте самокритичними. Не соромтеся визнавати свої помилки. Цим ви завоюєте симпатії опонентів.

8. Сперечатися треба лише тоді, коли є предмет спору, тобто проблема, щодо якої дискутанти мають протилежні або просто різні погляди.

9. Не дозволяйте відвести себе вбік від теми дискусії, тобто від того положення, яке доводиться або спростовується.

10. Аргументи мають бути істинними твердженнями, вони не повинні суперечити один одному. Ваш додатковий аргумент в суперечці – посмішка.

11. Слідкуйте за своєю мовою, бо саме через вуха опонента ваші думки дійдуть до його розуму й серця.

12. Тон виступу в дискусії повинен бути впевненим, але не задавакуватим. Залишайте можливість для відступу й тому уникайте категоричних суджень і висновків.

Література

1. Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / Арнольд Гольдштейн, Володимир Хомик (пер. з англ.). – К: Либідь, 2003. – 520 с.

2. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели анализа зарубежного опыта / М.В. Кларин. – М: Наука, 1997. –223 с.

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебник для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / [под ред. С.А. Смирнова]. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 512 с.

4. Пометун O.I. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К: А.С.К., 2004. – 192 с.

5. П'ятакова Г.П. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі / Г.П. П'ятакова, О.Л. Глотов. – Тернопіль, 2002. – 20 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1095 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS