Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.13.37
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

С. Дяченко, М. Музика. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст (вивчення новели intermezzo)) в 10-му класі загальноосвітньої школи)
2015-Бер-18, 22.40.15

С. Дяченко, М. Музика. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст (вивчення новели intermezzo)) в 10-му класі загальноосвітньої школи) …19–23.

Для покликання: Дяченко С. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст (вивчення новели intermezzo)) в 10-му класі загальноосвітньої школи) [Текст] С. Дяченко, М. Музика // Українська мова і література в школі. – 2015. – №1. – 64 с. – С. 19–23.

 

Специфіка вивчення творчості Михайла Коцюбинського в старшій школі полягає в реалізації завдання остаточного перетворення учня-читача на активного читача-дослідника. Завдання, які найкраще допомагають реалізувати цю мету, мають переважно проблемно-пошуковий характер. Проблемно-стильовий тип аналізу художнього твору допоможе не лише глибоко проникнути у зміст творів митця, а й зазирнути в потаємні куточки його душі і творчої майстерні.

Ключові слова: тип аналізу літературного твору; мета, тип і вид уроку української літератури; особливості індивідуального стилю письменника, художня форма, імпресіонізм, особливості імпресіонізму, новела.

Специфика изучения творчества Михаила Коцюбинского в старшей школе заключается в реализации задачи окончательного превращения ученика-читателя в активного читателя-исследователя. Задания, которые лучше всего помогают реализовать эту цель, преимущественно проблемно-поискового характера. Проблемно-стилевой тип анализа художественного произведения поможет не только глубоко проникнуть в смысл произведений великого художника, но и заглянуть в самые сокровенные уголки его души и творческой мастерской.

Ключевые слова: тип анализа литературного произведения; цель, тип и вид урока украинской литературы; особенности индивидуального стиля писателя, художественная форма, импрессионизм, особенности импрессионизма, новелла.

The specificity of studying the works of Mykhailo Kotsiubynsky at high school lies in the fulfillment of targets to completely transform a pupil-reader into an ambitious reader-researcher. Tasks, which contribute to the achievement of this purpose, are mostly of problem-searching character, and combine mental work of different levels. Problem-stylistic type of analysis of a work of art will help not only to gain an insight into the context of the artist's works, but also to have a look on the secret areas of his soul as well as his creative workshop.

Keywords: type of analysis of the literary work; kind and type of the lesson of Ukrainian literature; peculiarities of individual style of the writer, artistic form, impressionism, features of impressionism, novel.

Цитата, с.19. За чинною програмою з української літератури у старших класах загальноосвітніх шкіл учні продовжують знайомитись із творчістю Михайла Коцюбинського, вивчаючи імпресіоністичну новелу «Intermezzo» і «своєрідне мозаїчне панно» (Я. Поліщук) – повість «Тіні забутих предків».

На відміну від героїко-романтичного оповідання «Дорогою ціною» (8 клас), яке відзначається гострою інтригою, сильними, вдало обраними й майстерно змальованими автором образами-персонажами, блискучими описами природи, тобто всім тим, що гарантовано забезпечує читацький успіх, твори, заявлені в навчальній програмі для старшокласників, цілком настроєві. У них домінують тони, напівтони, нюанси, алюзії, своєрідна оповідна манера, й учителеві важливо обрати правильний тип аналізу, щоб зацікавити учнів новелою та повістю Михайла Коцюбинського, спонукати їх до обов'язкового прочитання й інтерпретації визначених програмою творів для текстуального вивчення.

Навчання учнів під час аналізу літературних творів – це безперервний науково обґрунтований цілес прямований процес переходу читачів-учнів у читачів-дослідників, коли їхні висновки відзначаються доказовою силою, а вживані поняття й терміни – ясністю і доречністю. Старшокласникам варто пропонувати завдання проблемно-пошукового характеру, щоб під час аналізу художніх творів вони поєднували розумові дії різного рівня складності. З метою формування в учнів 10-го класу вміння розуміти та пояснювати смисл і красу творів М. Коцюбинського через відкриття у них єдності проблематики й поетики (своєрідності словесного живопису і символічної наснаженості тропів), учитель обере, швидше за все, проблемно-стильовий тип аналізу (за А. Ситченком), «сутністю якого є пропорційне висвітлення основних проблем у художньому творі та стильових рішень письменника [2, с. 171]».

Твори М. Коцюбинського – це цілий поетичний світ, який важливо осягнути, вдумливо вивчаючи й осмислюючи. Учителеві важливо, привертаючи увагу школярів до форми «Intermezzo» – новели з дійовими особами, велично-прекрасної симфонії, тільки не зіграної, а виписаної в слові, пояснити не просто всі складники художньої форми, а й дати можливість учням зрозуміти унікальний виражальний потенціал неповторних образів у вдало виписаних як окремих частинах, так і цілісній композиції твору, щоб старшокласники відчули й зрозуміли весь незвичайний симфонізм новели та унікальну смислову багатозначність твору.

Послідовність роботи учнів за проблемно-стильовим типом аналізу творів М. Коцюбинського вирізняється «спеціального увагою до індивідуального стилю письменника, поняття якого також структурується: важливішає поняття його складників і типів; протягом усіх етапів вивчення художнього твору вказуються найбільш характерні стилетворчі фактори; закладаються основи розуміння стилю як естетичної системи конкретного письменника, художнього творення загалом [2, с. 171]».

Література

1. Поліщук Я.К. І ката, і героя він любив... Михайло Коцюбинський: літературний портрет. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304 с.

2. Ситченко А.Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: Монографія. – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с.

Literatura

1.   Polishhuk Ya.K. I kata, i geroya vin lyubyv... Myxajlo Kocyubynskyj: literaturnyj portret. – K.: VCz
«Akademiya», 2010. – 304 s.

2. Sytchenko A.L. Navchalno-tehnologichna koncepciya literaturnogo analizu: Monografiya. – K.; Lenvit, 2004. – 304 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 655 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS