Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 15.34.17
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Шелехова Г. Формування читацької діяльності учнів 5-7 класів на уроках української мови
2014-Лют-13, 02.27.36
Г. Шелехова. Формування читацької діяльності учнів 5-7 класів на уроках української мови … 11–14.

Для покликання: Шелехова Г. Формування читацької діяльності учнів 5-7 класів на уроках української мови [Текст] / Г. Шелехова // Українська мова і література в школі. – 2013. – №8. – 64 с. – С. 11–14.
 
У статті висвітлюються особливості формування читацької діяльності як складника мовленнєвої компетентності учнів 5-7 класів ЗНЗ у процесі сприймання навчальних письмових текстів, звертається увага на необхідність вироблення в школярів умінь і навичок читати для успішного навчання. У ній визначено етапи формування читацької компетентності, фактори й прийоми, які впливають на сприймання й розуміння письмових текстів, подано систему вправ і завдань щодо формування вмінь читати.
Ключові слова: читацька діяльність, функції читання, прийоми сприймання й розуміння, стратегії читання, етапи формування читацької компетентності.

В статье освещаются особенности формирования читательской деятельности как составляющей речевой компетентности учащихся 5-7 классов ОУЗ в процессе восприятия учебных письменных текстов, обращается внимание на необходимость выработки у школьников умений и навыков чтения для успешного обучения. В ней определены этапы формирования читательской компетентности, факторы и приемы, которые влияют на восприятие и понимание письменных текстов, подано систему упражнений и заданий по формированию умений читать.
Ключевые слова: читательская деятельность, функции чтения, приемы восприятия и понимания, стратегии чтения, этапы формирования читательской компетентности.

This paper highlights the features of the formation of reading activity as a component of speech competence of students grades 5-7 in the CEI perception educational texts, drawing attention to the need to develop in students skills for successful learning to read, the ability level of the students to read. It defined the stages of formation of reading competence, factors and techniques that affect the perception and understanding of written texts presented a system of exercises and tasks for developing abilities to read.
Keywords: the reading activity reading functions, perception and understanding of the techniques, strategies reading the formation stages of reading competence.
 
Цитата, с. 11. Загальні зміни ціннісних орієнтирів в освіті спричинили пріоритетну мету школи – підготовку учнів до життя, розв’язання реальних життєво важливих проблем. Тому модернізація шкільної мовної освіти розглядається на основі компетентнісної парадигми. Компетентнісному підходу в освіті присвячено багато праць, проте настає новий етап у розробленні цієї проблеми – перехід від стадії самовизначення до стадії реалізації.
Нині одним із завдань навчання української мови в основній школі є вироблення в школярів компетентності комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання. Провідним каналом самостійного здобуття знань, розвитку й саморозвитку особистості учня є читання як вид мовленнєвої діяльності.
У початковій школі все ще складається ситуація, за якої практично вся наукова інформація, яку подано в підручниках, попередньо викладається вчителем, а лише потім читають школярі для закріплення. Це спричинює ту обставину, що діти звикають здобувати знання тільки за допомогою вчителя, а не самостійно шляхом роботи з навчальною книжкою.
Під час переходу до основної школи обсяг навчальної інформації різко збільшується, уводяться нові навчальні предмети, ускладнюються тексти для читання. Нерозуміння змісту навчального матеріалу призводить до падіння інтересу до предмета, а в подальшому – до всього процесу навчання загалом. Із-за невміння самостійно здобувати необхідні знання, критично усвідомлювати навчальний матеріал у багатьох учнів втрачається любов до читання навчально-наукової літератури. Тому перед основною школою й постає важливе завдання – навчити школярів читати й розуміти тексти навчально-наукового змісту.
 
Цитата, с. 14. Таким чином, успішне формування читацької діяльності учнів 5-7 класів на уроках української мови залежить і від оволодіння ними вміннями самостійно працювати з книжкою, словником, довідником, складати плани, тематичні виписки, тези, конспекти. При цьому вирішальну роль має відігравати мотивація до читацької діяльності, дотримання «золотого правила» читання – аналізувати, робити помітки, коментувати з тим, щоб самостійно здобуту інформацію зробити власним надбанням, уміти доречно нею скористатися у різних мовленнєвих ситуаціях. Дотримання цього правила зробить читання продуктивним, сприятиме результативності процесу навчання читання учнів основної школи як виду мовленнєвої діяльності на уроках української мови, розвиткові особистості.
 
Література
1. Леонтьев А.А. Место психологии в современной науке о чтении (Текст) / А.А. Леонтьев // Проблемы социологии и психологии чтения / Под ред. Э.Г. Храстецкого. – М.: Книга, 1975. – С. 3-46.
2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова: Українська література. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с
3. Сметанникова Н.Н. Участь чтения [Текст]: [Проблемы чтения русских и зарубежных школьников: по результатам исследований PISA] / Н.Н. Сметанникова // Октябрь. – 2005. – №3. – С. 140-146.
4. Шанский Н.М., Резниченко И.Л., Кудрявцева Т.С. и др. Что такое язык и что такое владеть им? [Текст]: / Под. ред. Н.М. Шанского. – Л.: Просвещение, Ленинградское отделение, 1989. – 248 с.
5. Чепелєва Н.В. Технології читання [Текст]: / Н.В. Чепелєва. – К.: Главник, 2004. – 96 с.
Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 1278 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS