Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 16.07.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Бабійчук. Діалоги в позааудиторній самостійній роботі студента з української мови
2014-Лип-24, 01.01.51

Т. Бабійчук. Діалоги в позааудиторній самостійній роботі студента з української мови …46–50.

Для покликання: Бабійчук Т. Діалоги в позааудиторній самостійній роботі студента з української мови [Текст] / Т. Бабійчук // Українська мова і література в школі. – 2014. – №4(114). – 64 с. – С. 46–50.

 

У статті розглянуто питання самостійної позааудиторної роботи студента професійного спрямування з української мови. Автором аргументовано доведено, що така робота формує комунікативну компетентність юнаків і дівчат. Подано зразки діалогів, в які може вступати соціальний педагог школи.

Ключові слова: позааудиторна самостійна робота студента, професійна мовна компетентність, мовленнєва діяльність, діалог.

В статье рассмотрен вопрос самостоятельной внеаудиторной работы студента профессионального направления по украинскому языку. Автором аргументировано доказано, что такая работа формирует коммуникативную компетентность юношей и девушек. Представлены образцы диалогов, в которые может вступить социальный педагог школы.

Ключові слова: позааудиторна самостійна робота студента, професійна мовна компетентність, мовленнєва діяльність, діалог.

The article deals with the extracurricular student self-study of the Ukrainian language for professional purposes. The author reasons that such an activity forms communicative competence of the youth. The article provides some examples of the dialogues which a social school worker can open.

Keywords: extracurricular student self-study, professional language competence, speaking activity, dialogue.

Література

1. Алексюк A.M. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія: Підручник. – К: Либідь, 1998. – 560 с.

2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти / Я. Болюбаш. – К: ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

3. Голуб Н.Б. Риторика в контексті загальної і мовленнєвої культури / Ніна Голуб // Мовне обличчя міста : Черкаси – 2008 : матеріали наук.-практ. конф.; Черкаси: Брама-Україна, 2009. – С. 40-51.

4. Донченко Т. Власне методичні принципи навчання української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 2. – С. 2-4.

5. Кан-Калик В. Грамматика общения / В. Кан-Калик. – М. : Роспедагентство, 1995. – 108 с.

6. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на них. – К: Наукова думка, 1991. – 224 с.

7. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом / За ред. А.Й. Капської. – К: ДЦССМ, 2003. – 87 с

8. Кузьмінський А.І. Високий рівень мовної культури – імперативна вимога часу / Анатолій Кузьмінський // Мовне обличчя міста: Черкаси – 2008 : матеріали наук.-практ. конф.; Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 5-11.

9. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с

10. Пентилюк М. Культура діалогу як основа формування мовної особистості / Марія Пентилюк // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 1. – С. 2-4.

11. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2003. – 192 с.

12. Потапенко О. Лінгвокультурологічна, ноосферна парадигма навчання мови у ВНЗ / О. Потапенко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 6. – С. 57-60.

13. Сагач Г. Мистецтво ділової комунікації / Галина Сагач. – К, 1995. – 179 с.

14. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів : Світ, 1994.–152 с.

15. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с

16. Стельмахович М. Український мовленнєвий етикет // Народознавство. – 1997. – № 38. – С. 19-22.

17. Струганець Л.В. Культура мови. Словник термінів / Любов Струганець. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 88 с

18. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. Фіцула. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 232 с.

19. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник / В. Ягупов. – К: Либідь, 2003. – 560 с.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 542 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS