Відділ дидактики
Субота, 2018-Кві-21, 18.13.34
Відділ дидактики Інституту педагогіки НАПН України щиро вітає Вас! | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

Т. Яценко. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970–1984 рр.). Частина ІІ
2015-Тра-31, 14.19.34

Т. Яценко. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970–1984 рр.). Частина ІІ …25–30.

Для покликання: Яценко Т. Тенденції розвитку шкільної літературної освіти в Україні дореформеного періоду (1970–1984 рр.). Частина ІІ [Текст] / Т. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2015. – №2. – 64 с. – С. 25–30.

 

У статті розглянуто основні напрями розвитку методики шкільного викладання літератури в 70–80-х роках ХХ століття. Акцентовано на тенденціях розвитку теорії уроку літератури, визначення типології уроків літератури, організації самостійної діяльності учнів у процесі вивчення літератури і проаналізовано в означених аспектах теоретико-методичні положення вчених І.Соболєва, В.Неділька та Є.Пасічника.

Ключові слова: загальноосвітня школа,методиканавчання, українська література, тенденція, типологія уроків літератури, самостійна робота учнів.

 

В статье рассмотрены основные направления развития методики школьного преподавания литературы в 70–80-х годах ХХ века. Акцентировано натенденциях, касающихся развития теории урока литературы, определения типологии уроков литературы, организации самостоятельной деятельности учащихся в процессе изучения литературы, а также проанализированы в указанных аспектах теоретико-методические идеи ученых И.Соболева, В.Недилько и Е.Пасечника.

Ключевые слова: общеобразовательная школа, методика преподавания, украинская литература, тенденция, типология уроков литературы, самостоятельная работа учащихся.

 

The main branches of school literature teachingmethod development in 7080 years, XX century are considered. The literature lesson theory development, the literature lessons typology determination, the students’independent work organization in the process of learningliterature is accented. The theoretical and methodologicalprinciples of such scientists as I.Sobolev, V.Nedilko and E.Pasichnyk in the outlined aspects are analyzed.

Keywords: secondary school, educational method,Ukrainian literature, trend, literature lessons typology,students’ independent work.

 

Цитата, с. 29. Висновки. Таким чином, основними здобутками методичної думки в Україні напередодні освітньої реформи 1984 року визнано:

 – створення стабільних підручників з української літератури для середньої школи і комплексних посібників з методики викладання літератури для підготовки вчителів-словесників;

 – урахування особливостей психорозумового розвитку учнів у процесі навчання літератури;

 – взаємозв’язок методів навчання на уроці літератури;

 – дослідження теорії уроку літератури, типів літературного аналізу, систем навчальних завдань;

 – посилення уваги вчених-методистів та вчителів-практиків до образної системи літературного твору і художньої майстерності письменника;

 – спрямованість навчального процесу на формування самостійності й творчої активності учнівчитачів;

 – широку взаємодію наукової теорії та шкільноїпрактики, літературознавства і методики навчання літературив школі.

 

Література

1. Бугайко Т.Ф., Бугайко Ф.Ф. Майстерність учителя-словесника / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К. : Рад. школа, 1963. – 187 с.

2. Карпенчук С.Г. Філософія освіти (загальна теорія педагогіки): монографія / С.Г. Карпенчук. – К. : Слово, 2013. – 688 с.

3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г.С. Костюк ; під ред. Л.М.Проколієнко. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.

4. Література учить жити / [упоряд. В.Ф.Анісов, П.Д.Мисник]. – К. : Рад. школа, 1967. – 263 с.

5. Неділько В.Я. Методика викладання української літератури в середній школі / В.Я. Неділько. – К. : Вища школа, 1978. – 248 с.

6. Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К. : Рад. школа, 1983. – 319 с.

7. Соболєв І.І. Вивчення української літератури в 5–7 класах / І.І. Соболєв. – К. : Рад. школа, 1968. – 232 с.

8. Соболєв І.І. Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі / І.І. Соболєв. – К. : Рад. школа, 1963. – 143 с.

 

Lіteratura

1. Buhayko T.F., Buhayko F.F. Maysternist’ uchytelyaslovesnyka / T.F. Buhayko, F.F. Buhayko. – K. : Rad. shkola, 1963. – 187 s.

2. Karpenchuk S.H. Filosofiya osvity (zahal’na teoriya pedahohiky): monohrafiya / S.H. Karpenchuk. – K. : Slovo,2013. – 688 s.

3. Kostyuk H.S. Navchal’novykhovnyy protses i psykhichnyy rozvytok osobystosti / H.S. Kostyuk ; pidred.L.M.Prokoliyenko. – K. : Rad. shkola, 1989. – 608 s.

4. Literaturau uchyt chitzhy / [uporyad. V.F. Anisov, P.D. Mysnyk]. – K. : Rad shkola, 1967. – 263 s.

5. Nedil’ko V.Ya. Metodyka vykladannya ukrayins’koyi literatury v seredniy shkoli / V.Ya. Nedil’ko. – K. : Vyshcha shkola, 1978. – 248 s.

6. Pasichnyk Ye.A. Ukrayins’ka literatura v shkoli / Ye.A. Pasichnyk. – K. : Rad. shkola, 1983. – 319 s.

7. Sobolyev I.I. Vyvchennya ukrayins’koyi literatury v 5–7 klasakh / I.I. Sobolyev. – K.: Rad. shkola, 1968. – 232 s.

8. Sobolyev I.I. Typy urokiv i zasoby aktyvizatsiyi vykladannya literatury v shkoli / I.I. Sobolyev. – K. : Rad. shkola, 1963. – 143 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 313 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

Відділ дидактики 2012 © 2018 Інституту педагогіки