Didactics.ua
Неділя, 2021-Бер-07, 14.42.08
Didactics.ua | RSS
 
Головна Наукова інформаціяРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Матеріали з архіву [60]
Різні матеріали
Від педагогів-практиків [4]
Статті, повідомлення, інші матеріали
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки [21]
Від колег-науковців
«Українська мова і література в школі» [191]
Журнал
Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки [8]
Від колег-науковців
«Українська література в загальноосвітній школі» [145]
Журнал
«Українська література в загальноосвітній школі». Архів. [164]
Архів, у якому містяться деякі статті з журналу.
Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки [6]
Від колег-науковців
Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки [11]
Від колег-науковців
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Файли » НАУКА і ПРАКТИКА » «Українська мова і література в школі»

З. Шевченко. Іван Мазепа в контексті європейської культури епохи романтизму (матеріали до факультативного курсу ...)
2014-Лис-13, 08.46.39

З. Шевченко. Іван Мазепа в контексті європейської культури епохи романтизму (матеріали до факультативного курсу «Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8–9 класах») …21–26.

Для покликання: З. Шевченко. Іван Мазепа в контексті європейської культури епохи романтизму(матеріали до факультативного курсу «Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8–9 класах») [Текст] / З. Шевченко. // Українська мова і література в школі. – 2014. – №6(116). – 64 с. – С. 21–26.

 

У статті розглядається образ Івана Мазепи в європейській художній культурі у двох іпостасях – як романтичний герой і як історична особистість. Особлива увага надається трактуванню особистості Івана Мазепи в англійській (Байрон), французькій (Гюго), російській(Пушкін), польській (Словацький), німецькій (Готшаль) художній літературі як неоднозначної особистості й залежно від позиції автора. Матеріал надається для використання на факультативних заняттях і супроводжується методичним коментарем.

Ключові слова: європейська художня культура, мазепіана, міф Мазепи, поет-романтик, факультативні заняття, історична особистість, романтична література.

 

В статье рассматривается образ Ивана Мазепы в европейской художественной культуре в двух ипостасях – как романтический герой и как историческая личность. Особое внимание уделяется интерпретации Ивана Мазепы в английской (Байрон), французской (Гюго), русской (Пушкин), польской (Словацкий), немецкой (Готшаль) художественной литературе как неоднозначной личности и в зависимости от позиции автора. Материал предоставляется для использования на факультативных занятиях и сопровождается методическим комментарием.

Ключевые слова: европейская художественная культура, мазепиана, миф Мазепы, поэтромантик, факультативные занятия, историческая личность, романтическая литература.

 

The article deals with the problem of investigation of Ivan Mazepa’s image as the historical and literature person in european artistic culture. The special attention is fixed on interpretation of Ivan Mazepa’s image in English(Byron), France (Hugo), Russian (Pushkin), Polish (Slovazki), German (Hotshal) literature as extraordinary person and as he is seemed by author. In the article is expressed author’s own view on the soviet literature critics on the seart’s Mazepa’s person. The article consists some methodical commentary for its using in elective course «Allculturalcontext of studeeng of Ukrainian literature in 8–9classes».

Keywords: European art culture, mazepyana, myth Mazepa Romantic poet, elective course, historical figure, romantic literature.

 

Література

1. Матвіїшин В. Г. Гетьман Іван Мазепа – романтичний герой у західноєвропейському письменстві / В. Г. Матвіїшин // Український літературний європеїзм. – К. : Академія, 2009. – С. 186–198.

2. Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури / Д. Наливайко. – Х. : Акта, 2007. – 426 c.

3. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика / Д. Наливайко. – К. : Києво-Могилянська академія,2006. – 322 с.

4. Наливайко Д. Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: Сучасні тенденції та напрями дослідження / Д. Наливайко. – К.: Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 372–393.

5. Радишевський Р., Свербигуз В. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко / Р. Радишевський, В. Свербигуз. – К. : Видавничий центр «Просвіта», 2006. – 551 с.

6. Українське бароко: кер. проекту Дмитро Наливайко; наук. ред. Леонід Ушкалов. – Харків : Акта, 2004. – Т.1.– 635 с.; Т. 2. – 411 с.

 

Цитата, с. 21. Велична барокова постать українського гетьмана Івана Мазепи в контексті світової культури високо оцінюється крізь призму століть. Як правитель, гетьман Іван Мазепа не тільки ставив питання про впровадження європейської освіти й культури в Україні, а й залучав народний інтелект до розбудови модерної Української Гетьманської Держави західноєвропейського зразка, рішуче реалізовував в Україні цінності європейської демократії. Власну освіченість й високу культуру гетьман Іван Мазепа використовував у державній політиці.

Мазепа був провідником, героєм і сильною особистістю, борцем за незалежність України. Тому, як будь-яку непересічну особистість, його характеризували з протилежними оцінками, залежно від політичних уподобань. За життя гетьман був неодноразово оспіваний українськими панегіристами, а по смерті здобув найбільшу пошану від європейських романтиків. Про Івана Мазепу писали славнозвісні Байрон і В. Гюго, Ю.Словацький, О. Пушкін, Б. Брехт, Р. Готшаль, Б.Лепкий, В. Сосюра та ін. Йому присвячували музичні твори П. Чайковський і Ф. Ліст. Картини французького художника Орація Верне із зображенням Мазепи зберігаються в Луврі. У ХІХ ст. його образ не сходив з європейської театральної сцени. Проте всі переважно змальовували українського гетьмана не стільки як правителя, а передусім як молодого шукача романтичних пригод. Водночас героїчний виступ гетьмана Івана Мазепи за державну незалежність України наразив його ім’я на довготривалу неприязнь московського царату, а особливо російської православної церкви, яка наклала анафему, не знявши її фактично до сьогодні. Протягом двох століть друкувалося чимало пасквілів на гетьмана, що з’являлися в пресі окремими збірками. Протягом ХІХ – початку ХХ ст. український культурно-національний рух розвивався під гаслом відродження мазепінства. Але попри різноманітну тематику численних наукових праць і багатоплановість образу Мазепи в мистецтві, почасти вони мали вигляд однобічний, звужений та однотипний, використовували надумані шаблони. Крім того, дослідники мало уваги звертали на сутність епохи бароко, у якій жив і творив гетьман Іван Мазепа. Отже, звернімося до образу Мазепи, який найбільшого розголосу набув у європейській культурі. Природно, що весь цей матеріал досить різнорідний і, як зазначає Д. Наливайко, може бути поділений на дві категорії – історію Мазепи і міф Мазепи.

 

Literatura

1. Matviishyn V. H. Hetman Ivan Mazepa – romantychnyi heroi u zakhidnoievroeiskomu pysmenstvi / V. H. Matviishyn // Ukrainskyi literaturnyi yevropeizm. – K. : Akademiia, 2009. – S. 186–198.

2. Nalyvaiko D. Komparatyvistyka i istoriia literatury / D. Nalyvaiko. – Kh. : Akta, 2007. – 426 c.

3. Nalyvaiko D. Teoriia literatury i komparatyvistyka / D. Nalyvaiko. – K. : Kyievo-Mohylianska akademiia, 2006.– 322 s.

4. Nalyvaiko D. Porivniannia literatury z inshymy vydamy mystetstva: Suchasni tendentsii ta napriamy doslidzhennia / D. Nalyvaiko. – K. : Kyievo-Mohylianska akademiia, 2009. – S. 372–393.

5. Radyshevskyi R., Sverbyhuz V. Ivan Mazepa v sarmatskoroksolanskomu vymiri vysokoho baroko / R. Radyshevskyi, V. Sverbyhuz. – K. : Vydavnychyi tsentr «Prosvita», 2006. – 551 s.

6. Ukrainske baroko: ker. proektu Dmytro Nalyvaiko; nauk. red. Leonid Ushkalov. – Kharkiv : Akta, 2004. – T. 1.– 635 s.; T. 2. – 411 s.

Категорія: «Українська мова і література в школі» | Додав: Didactics
Переглядів: 696 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS