Didactics.ua
Вівторок, 2021-Бер-02, 08.14.43
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Міжнародна діяльність » Наукова співпраця

Professor Maciej Tanaś, Poland (Професор Мацей Танась, Польща)
Інформація | 2020-Кві-23, 00.42.53

Vaskivska, Halyna O., Tanaś, Maciej R. and Loboda, Svitlana M. (2017) Міждисциплінарні зв'язки як дидактична основа професійної підготовки майбутніх учителів Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 1-2 (10-11). стор. 46-59. ISSN 2415-3761.

 

 

Professor Maciej Tanaś – Dean of the Faculty of Pedagogical Sciences of the Maria Grzegorzewska University (since 2012). President of NASK's Scientific Experts' College and the Head of Department of Information Technology in Education. Head of the Section of Media Pedagogy at the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences. Doctor honoris causa of the Vinnytsya State University of Pedagogy Michał Kociubiński in Ukraine (2017). A member of the Scientific Council of the Scouting Museum. Former social adviser and head of the Child Safety Team in Cyberspace at the Children's Ombudsman. Head or member of many international research teams. Author and co-author of over 250 scientific publications. Editor-in-chief of the international scientific journal "International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies" and a member of scientific committees of 7 scientific journals. Member of the KNP Medal Committee of the Polish Academy of Sciences "For Merits for the Development of Polish Pedagogy"; Member of the Special Pedagogy Section at the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences, Polish Scientific Society for Internet Education, Polish Society of Educational Technology and Media, Artetherapy Section of the Polish Psychiatric Association, Polish Pedagogical Society, Jury of the International Photographic Competition "Mathematics in the lens". Supervisor of 9 PhDs and 8 in progress. Scientifically involved in general didactics, methodology of social sciences, media pedagogy and IT education as well as education for peace.

Професор Мацей Танась – декан факультету педагогічних наук університету Марії Гжегожевської (з 2012 року). Президент Наукового експертного коледжу НАСК та завідувач кафедри інформаційних технологій в освіті. Завідувач секції медіапедагогіки Комітету педагогічних наук Польської академії наук. Доктор honois causa Вінницького державного педагогічного університету Михайла Коцюбинського в Україні (2017). Член Наукової ради музею скаутів. Колишній соціальний радник та керівник групи з захисту дітей у кіберпросторі при Омбудсмена для дітей. Голова або член багатьох міжнародних науково-дослідних команд. Автор та співавтор понад 250 наукових публікацій.
Головний редактор міжнародного наукового журналу «Міжнародний журнал педагогіки, інновацій та нових технологій» та член наукових комітетів 7 наукових журналів. Член медального комітету КНП Польської академії наук «За заслуги у розвитку польської педагогіки»; Член секції спеціальної педагогіки при Комітеті педагогічних наук Польської академії наук, Польському науковому товаристві з Інтернет-освіти, Польському товаристві освітніх технологій та медіа, секції артетерапії Польської психіатричної асоціації, Польському педагогічному товаристві, журі Міжнародного фотографічного товариства Конкурс «Математика в об’єктиві». Науковий керівник 9 докторів наук та 8 незавершених. Науково займається загальною дидактикою, методологією соціальних наук, медіа педагогікою та інформаційною освітою, а також освітою для миру.

Додав: Didactics |
Переглядів: 178
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS