Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.43.41
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Головна » Міжнародна діяльність (24)

Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]

Васьківська Г. О. Дидактичний потенціал рефлексійно-пізнавальної технології [Didactic potential of reflexive and cognitive technology]. Problems of implementation of science into practice: abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020, April, 20–21. Pp. 190–191. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720161


Васьківська Г. О. Освітнє середовище як чинник формування життєпростору старшокласників [Educational environment as a factor in shaping the living space of upper secondary school pupils]. Theoretical foundations of modern science and practice: abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp. 191–193. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719930


Барановська О. В. Педагогічні технології за філологічним спрямуванням: трансформація в змінюваних умовах [Philological pedagogical technologies: transformation in changing conditions]. Actual problems of science and practice: Abstracts of XІV international scientific and practical conference, Stockholm, Sweden, 27–28 April 2020. С. 237–240. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720345


Барановська О. «Трикутник партнерства». Ролі: учень – учитель – батьки [Partnership Triangle. Roles: student – teacher – parents]. Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів. Вебсайт відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України (Форум «Самоосвіта вчителів»), 2020. 08 квіт. 5 с. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720020


Кизенко В. І. Дидактичний супровід реалізації варіативного компонента змісту освіти [Didactic support for the implementation of the variable component of educational content]. Theoretical foundations of modern science and practice: abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp. 236–238. (Bookwire by Bowker, https://www.bookwire.com/). URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719932


Косянчук С. В. Об’єктивні кореляти реалізації педагогічних технологій профільного навчання за соціальним спрямуванням і суб’єктність у навчанні [Objective correlates of the implementation of pedagogical technologies of profile education in the context social orientation and subjectivity in learning]. Theoretical foundations of modern science and practice: abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp. 261–264. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719934


Косянчук С. В. Читання у процесі формування культури інтелектуального життя особистості: соціальний вектор реалізації педагогічних технологій профільного навчання [Reading in the process of forming the culture of intellectual life of the individual: the social vector of the implementation of pedagogical technologies of profile education]. Problems of implementation of science into practice: abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020, April, 20–21. Pp. 258–261.  URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720160


Palamar, Svitlana; Nezhyva, Liudmyla; Vaskivska, Halyna; Vaschenko, Olena; Bondarenko, Gennady; & Naumenko Maryna. Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development. Advances in Economics, Business and Management Research : III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence, 23 March 2020 (ISC-SAI 2020). Paris, France: Atlantis Press, 2020, vol 129, pp. 307–315. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720009


Васьковская Г. А. Технологизация профильного обучения как объективный процесс. ТехноОБРАЗ’2019: Университет XXI века и его роль в опережающем развитии регионов : сб. науч. статей участников ХІІ Междунар. науч. конф. (г. Гродно, 14-15 марта 2019 г.). Гродно: ГрГУ имени Янки Купалы, 2019. С. 431–434. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717484

Васьковская Г. А. Формирование субъектности старшеклассников в процессе реализации педагогических технологий. Личность. Образование. Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации : матер. Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 31 окт. 2019 г. : в 2 ч. Гродно: ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. Ч. 1. С. 49–54. https://lib.iitta.gov.ua/719216/

Барановська О. В. Досвід та перспективи реалізації педагогічних технологій профільного навчання за гуманітарним спрямуванням. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Wrocław: Nowa nauka, 2019. С. 16–17. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716294

Кизенко В. І., Савченко М. П., Новицька Н. І. Феномен культурно-мовних та морально-громадянських цінностей у контексті гімназійного експерименту. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 23 August 2019. Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv : MCNIP, 2019. С. 77–87. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716911

Косянчук С. В. Педагогические технологии как инструмент реализации задач профильного обучения: к вопросу о моделировании. Личность. Образование. Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации : матер. Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 31 окт. 2019 г. : в 2 ч. Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. Ч. 1. С. 137–141. https://lib.iitta.gov.ua/719214

Кравчук О. П. Щодо визначення базової педагогічної технології профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Wrocław: Nowa nauka, 2019. С. 14–15. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716355

Чорноус О. В. Мультимедійні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності в умовах профільного навчання. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / [pod red. M. Andrzejewskiego]. Wrocław : Nowa nauka, 2019. С. 8–10. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716295

Шелестова Л. В. До питання ефективності навчальних видань для закладів дошкільної освіти (на прикладі посібника «Вчимося читати»). Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Wrocław: Nowa nauka, 2019. С. 3–7. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716871

Шелестова Л. В. Картина мира дошкольника и методы ее формирования в образовательном учреждении. Современное детство в пространстве науки и образовательной практики : матер. Междунар. науч.-практ. конф. и Форума молодых ученых, Санкт-Петербург, 24–26 апр. 2019 г. Санкт-Петербург: РГПУ имени А. И. Герцена, 2019. С. 158–169. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717051


Васьківська Г. О. Конструювання змісту профільного навчання як дидактична проблема. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / [pod red. S. Gorniaka]. Katowice : Nowa nauka, 2018. S. 178–181. URL: https://nowanauka.weebly.com/ URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710476

Васьковская Г. А. Мифы в культурном наследии и их роль в формировании мировоззрения учеников. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика : матер. Междун. науч.-практ. конф., г. Алматы, 26–27 апр. 2018 г. / Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Алмати : Изд-во «Ұлағат», 2018. С. 122–124. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710659

Барановська О. Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : V-а Міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт, 2018. С. 62–63. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712682

Кизенко В. Проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання і розвиток дидактичних технологій його реалізації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 169–171. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710890

Кизенко В., Савченко М. Роль дидактичних технологій у процесі досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та формування культурно-мовних і морально-громадянських цінностей. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 171–173. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710891

Косянчук С. Модернізація і розвиток педагогічних технологій профільного навчання: чинники, потреби, умови. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : матер. V-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт, 2018. С. 168–171. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712683

Косянчук С. Соціономічна сутність дидактичних технологій як основа освітньої стратегії і навчання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 187–190. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710887

Косянчук С. В. Дидактика педагогічних технологій: протистояння впливу деструктивних проявів віртуальності. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / [pod red. S. Gorniaka]. Katowice : Nowa nauka, 2018. S. 218–222. URL: https://nowanauka.weebly.com/ URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710383

Кравчук О. П. Креативність учнів як компетентнісний результат профільного навчання (актуалізація проблеми). Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 196–198. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711072

Шелестова Л. В. Навчальне видання «Вчимося читати» як засіб організації діяльності дошкільників. Проблеми сучасного підручника : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Мінськ, Білорусь, 18-19 трав. 2018 р. Київ: Педагогічна думка, 2018. С. 96–100. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717058

Baranovska O., Trubacheva S., Kosianchuk S. The development of professionally oriented competences of upper secondary school pupils: curricular aspect. Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare : materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 7–8 decembrie 2018. Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018. – P. 452–457. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713007


Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine : International scientific and practical conference, Sandomierz, May 5–6, 2017. Sandomierz (Poland), 2017. P. 181–184. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707058


Васьковская Г. А. Дидактические аспекты формирования содержания образования в старшей школе. VIII Международная научно-практическая конференция Артемовские чтения «Организация продуктивного обучения: проблемы и решения». Самара, 18–20 февр. 2016 г. // Молодой учёный : Международный научный журнал. 2016.  № 5.6 (109.6).  Спецвыпуск. С. 22–24. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704633

* * *

Васьковская Г. А. Инновационный подход к генерированию метапредметных связей в процессе реализации содержания образования. Личность. Образование. Общество. Инновационная деятельность субъектов образования. В 2-х ч. / [ред. кол.: С. А. Сергейко и др.]. Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2016. Ч. 1. С. 62–64. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706956

* * *

Барановська О. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у профільній школі. Актуальні проблеми сучасної науки : збірник тез наукових робіт X Міжнародної науково-практичної конференції (Москва–Астана–Харків–Відень, 28 липня 2016 року / Міжнародний науковий центр, 2016. С. 21–24. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704620

* * *

Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Метапредметні основи формування професійно орієнтованих компетентностей старшокласників. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м.Баку - м.Ужгород - м.Дрогобич, 27-28 жовт. 2016 р. / [ред.-упоряд. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. м.Баку -- м.Ужгород – м.Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 217–219. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713994


Феномен міждисциплінарності vs детеріорація системи підготовки майбутніх учителів

A phenomenon of interdisciplinarity vs deterioration of the system of preparation of future teachers

У статті сучасна освіта розглядається як інструмент якісної підготовки майбутніх учителів. Поряд з інваріантними завданнями вищої школи автор висуває міждисциплінарну інтеграцію в ряд чинників, які стримують «виродження» технологій, що використовуються викладачами у процесі навчання студентів. Розглядається технологія реалізації міждисциплінарних зв’язків як ефективний засіб формування методологічної культури викладача. Міждисциплінарні зв’язки характеризуються як детермінанти професіоналізації навчальних дисциплін. Встановлення зв’язків між дисциплінами є найважливішою умовою формування системних знань майбутніх учителів. Включення до змісту лекцій, семінарів та інших форм академічних занять матеріалу, який розкриває зв’язки між дисциплінами, є об’єктивною необхідністю. На думку автора, реалізація міждисциплінарних зв’язків - одне з важливих питань сучасної системи навчання, а вдосконалення процесу навчання, підвищення його ефективності і якості - одне з головних завдань викладача. У зв’язку з цим звертається увага на потенціал самої міждисциплінарності і її здатність протистояти детеріораціії системи підготовки майбутніх учителів. Формування у майбутніх учителів професійно-педагогічних знань не буде цілісним, якщо вони не навчаться аналізувати зміст навчальних програм, підручників, навчальних посібників, книг з філософії, політології, соціології, економічних теорій, психології, дидактики і методиці викладання конкретних дисциплін.

The article considered modern education as a tool for quality training future teachers. Along with the invariant tasks of higher education, the author puts forward interdisciplinary integration into a number of factors constraining the «degeneration» of technologies used by teachers in the process of teaching students. The technology of realization of interdisciplinary relations is considered as an effective means of forming the teacher’s methodological culture. Interdisciplinary communication is characterized as the determinants of the professionalization of academic disciplines. The establishment of links between disciplines is the most important condition for the formation of the system knowledge of future teachers. Inclusion in the content of lectures, seminars and other forms of academic classes material’s that reveals the connection between disciplines, an objective necessity. According to the author, the implementation of interdisciplinary communication is one of the important issues of the modern learning system, and the improvement of the learning process, increasing its efficiency and quality is one of the main tasks of the teacher. In this regard, attention is drawn to the potential of interdisciplinarity itself and its ability to resist deterioration in the system of training future teachers. The formation in future teachers of professional and pedagogical knowledge will not be complete if they do not learn to analyze the content of curriculum, textbooks, teaching aids, books on philosophy, political science, sociology, economic theories, psychology, didactics and methods of specific disciplines.

Васьковская Г. А. Феномен междисциплинарности vs детериорация системы подготовки будущих учителей. Хуманитарни балкански изследвания. 2019. T.1. №1(3). С. 33–36. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715262

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 319 | Дата: 2020-Кві-23

Особливості реалізації педагогічних технологій профільного навчання

Особливості реалізації педагогічних технологій профільного навчання

У статті розглядається проблема застосування педагогічних технологій профільного навчання. Автор характеризує профільне навчання як багатосторонній комплексний засіб підвищення якості, ефективності та доступності загальної середньої освіти, яка дає змогу за рахунок змін в структурі, змісті, організації освітнього процесу максимально враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати можливості для орієнтації освіти старшокласників відповідно до їх професійних інтересів і намірів продовжувати освіту. Представлено результати опитування вчителів про перевагу методів навчання, вказано на труднощі їх застосування. Проаналізовано найпоширеніші форми, які використовуються при реалізації технологій профільного навчання. Обґрунтовується, що успішність профільного навчання залежить від особливостей задіяних технологій, які спрямовуються на вирішення комплексу дидактичних завдань: засвоєння і закріплення здобутих знань, формування умінь застосовувати їх на практиці, аналіз і узагальнення фактів, прийняття та обґрунтування рішень, аргументований захист своїх позицій в дискусіях. Якісне засвоєння знань і формування компетентностей вимагає, щоб завдання навчальної діяльності відповідали пізнавальним потребам та інтересам учнів.

The article discusses the use of teaching technologies in profile education. The author describes vocational training as a multilateral comprehensive means of improving the quality, effectiveness and accessibility of General secondary education, which allows due to changes in the structure, content, organization of the educational process to take into account the interests, aptitudes and abilities of students, create opportunities for the education of pupils in accordance with their professional interests and intentions concerning continuing education. The article presents the results of a survey of teachers about preferred learning methods, are mentioned in the difficulties of their use. Analyzed the most common forms that are used in the implementation of technologies specialized education. The article explains that the success of specialized courses depends on the characteristics of the involved technologies that are directed at the whole set of didactic objectives: learning and consolidation of acquired knowledge and skills to apply them in practice, analysis and synthesis of facts, making and justifying decisions, reasoned defense of their positions in the discussions. Qualitative mastering of knowledge and formation of competencies requires that the objectives of the training activities consistent with the educational needs and interests of students.

Васьковская Г. А. Особенности реализации педагогических технологий профильного обучения. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. С. 76–79. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714082

*  * *

Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання

Didactic context and peculiarities of pedagogical technologies in the profile education

У статті висвітлено основні дидактичні характеристики сучасних педагогічних технологій та їх специфічні особливості, обумовлені процесом реалізації профільного навчання. Проаналізовано предмет педагогічної технології, вимоги до її проектування. Вказано основні методологічні вимоги, до яких можна віднести: концептуальність, системність, ефективність, відтворюваність. Акцентовано увагу на необхідності враховувати ступінь консервативності основних компонентів педагогічних технологій в процесі їх вдосконалення та варіацій.

The article is devoted to coverage of major didactic characteristics of modern educational technologies and their specific characteristics of vocational training. The subject of educational technology, the requirements for its design are analyzed. Projecting of the educational technology involves the analysis of its structure, which includes: a) conceptual framework; b) the content of the training: learning objectives – General and specific, the content of teaching material; c) procedural part of the process: the organization of educational process, methods and forms of educational activity of pupils, methods and forms of work of teachers, activities of teachers in managing the process of learning, diagnosis of the educational process. The article highlights the main methodological requirements, which include: conceptual, consistency, efficiency and repeatability and clarifies the importance of considering the degree of conservatism of the basic components of pedagogical technologies in the process of improvement and variations. Usually the learning process is constructed so that constructed some pagination technology that combines, integrates a number of elements of different nanotechnology based on a priority of the original author's ideas. In conditions of profile training as one of the priorities is ensuring the professional orientation of pupils. A significant role in ensuring their effectiveness plays a given didactic characteristics of the educational direction, which is a priority in a profile. Also relevant is the question of research of possibilities of use of audiovisual multimedia training in the structure of different technologies of vocational training.

Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2018. Issue 3. P. 62–72. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711061

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 335 | Дата: 2020-Кві-23

Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій

Didactic factors of formation of literary competence of senior pupils in the process of implementation of information and communication technologies

У статті актуалізується проблема навчання української літератури, обґрунтовано дидактичну модель формування літературної компетентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі самостійного аналізу й інтерпретування художнього твору. Акцентується увага на вивченні мистецтва слова в єдності думки й почуття за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Висвітлено аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження. Визначено принципи навчання літератури. схарактеризовано умови організації пізнавальної діяльності. З’ясовано методи й прийоми, форми та види літературної практики. розглянуто можливі інноваційні засоби. подано рівні літературної компетентності, підходи до вивчення предмета, зміст літературної освіти. Запропоновано етапи процесу набуття літературної й інформаційної компетентностей учнями, визначено психолого-педагогічні та методичні особливості формування читацьких знань і вмінь,виконання різних типів завдань, в основі яких покладено критерії та рівні сформованості предметних компетентностей за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій та джерел Інтернету, програмові вимоги й оволодіння відповідним типом умінь учнями. Розкрито досвід реалізації розробленої дидактичної моделі формування літературної і інформаційно-комунікаційної компетентностей. Викладено результати експериментального дослідження.

The article actualizarea the problem of learning Ukrainian literature, reasonably didactic model of formation of literary competence of students by means of information and communication technologies in the process of self-analysis and interpretation of works of art. The article focuses on the study of art expression in the unity of thoughts and feelings through information and communication technologies. Litanalysis of the pedagogical literature on the research problem. Principles of teaching literature; characterized by conditions of organization of cognitive activity; clarified methods and techniques, forms and types of literary practices; the possible innovative means; enjoyed the level of literary competence, approaches to the study of the subject, the content of literary education. Proposed steps in the process of gaining literary and informational competence of students, defined psycho-pedagogical and methodological features of formation of the reader’s knowledge and skills, perform different types of tasks, based on the criteria and levels of formation of subject competences by means of information and communication technologies and Internet sources, software requirements and mastering the relevant skills of students. Reveals the experience of implementation of the developed didactic model for the formation of literary and information and communication competences.

Васьківська Г. О., Паламар С. П., Назаренко Л. А. Дидактичні чинники формування літературної компетентності старшокласників у процесі реалізації інформаційно-комунікаційних технологій. Балканско научно обозрение. 2017. № 1. С. 30-35. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712905

* * * 

Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань

The role of interdisciplinary connections in the fundamentalization content of professional-pedagogical knowledge

Автор говорить про тенденції фундаменталізації знань у вищій школі. Професіоналізація навчальних дисциплін погляд полягає у визначенні тематики і доборі змісту лекцій, семінарів і практичних занять. Різноманітність форм, методів і засобів навчання активізує пізнавальну діяльність студентів.

The author speaks about trends fundamentalization knowledge in universities. The professionalization of disciplines opinion is to identify themes and the selection of the content of lectures, seminars and practice. A variety of forms, methods and means of teaching develop of cognitive activity of students.

Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine.  Sandomierz: Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz, 2017. С. 181–184. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707058  

*  *  *

Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема

Formation of educational content in high school as a social and pedagogical problem

У статті окреслено проблему формування змісту освіти у старшій школі у контексті наближення українського суспільства до європейських цінностей; подано результати опитування вчителів і учнів щодо дійсного стану проблем сучасної української освіти; проаналізовано зміст освіти у старшій школі; обґрунтовано, що необхідною умовою удосконалення існуючого змісту освіти є його фундаменталізація, яка зумовлює гуманізацію процесу навчання, творить молоду людину як вільну й оптимістичну особистість.

The paper outlines the problem of the formation of educational content in high school in the context of approximation of Ukrainian society to European values; presented results of a survey of teachers and students about the true state of the problems of modern Ukrainian education; analyzed the content of education in high school; proved that a necessary condition for improving the existing educational content is its fundamentalization which causes the humanization of the learning process of young man as a free and optimistic personality.

Васьківська Г. О. Формування змісту освіти у старшій школі як соціально-педагогічна проблема. Społeczno-pedagogiczne tworzenie rzeczywistości / [red. naukowa M. Chepil, O. Karpenko, W. Petryk]. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2017. S. 123–137. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708616

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 318 | Дата: 2020-Кві-23

Теоретичні та практичні аспекти модернізації змісту освіти в старшій школі

Theoretical and practical aspects of the modernization of the content of education in high school

У статті обґрунтовується необхідність модернізації змісту освіти в старшій школі. Оволодіння учнями найважливішими базовими гуманітарними і природними знаннями в процесі методологічного осмислення міжпредметних (міжнаукових) зв'язків стимулюватиме підростаюче покоління до розвитку внутрішньої потреби формування власної цілісної картини світу.

The article explains the necessity to modernize the education content in senior school, which is an important condition of humanization of the educational and upbringing process. Pupils' mastering the most important basic knowledge in humanitarian and natural sciences on t he basis of methodological comprehension of inter subject and research links will encourage the younger generation to develop their own internal needs of forming a holistic picture of the world.

Васьковская Г. А. Теоретические и практические аспекты модернизации содержания образования в старшей школе. Педагогическая наука и образование. 2016. №2(15). С. 45–49. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704627

* * *

Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи

Intersubject integration in practice of special school

У статті досліджено теоретичні питання міжпредметної інтеграції, реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі профільної ланки школи на сучасному етапі її розвитку.

In the article the theoretical issues intersubject integration, the implementation of intersubject communication in the educational process of profile school level at the present stage of its development.

Барановська О. В. Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи. Международный научный журнал.  Москва–Астана–Харьков–Вена.  2016. №8. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704619  

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 324 | Дата: 2020-Кві-23

Особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи

Features simulation profile training as a way to improve the efficiency of profiling High School

У статті розкрито особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи. Розкрито алгоритм процесу моделювання профілю навчання; виокремлено і схарактеризовано такі етапи. аналітичний: вимагає вивчення та оцінки мети, завдань профілю навчання, що моделюється, та умов, у яких він реалізується; перспективний: визначаються засоби і форми моделювання; виконавчий: реалізується задум і практичне відтворення розробленого проекту.

This report disclosed details of modeling the profile of education as a way to improve the efficiency of profiling high school. Disclosed is an algorithm modeling process profile of training; marked the first such stage be characterized: Analysis: requires study and evaluation of goals, tasks modeled profile of training, as well as the channel in which it is implemented; perspective: defined methods and forms of modeling; Performing: realists idea and developed a widely mapping project.

Кизенко В. І. Особливості моделювання профілю навчання як засобу підвищення ефективності профілізації старшої школи. Научные труды SWorld. Иваново : Научный мир, 2015. Вып. 3 (40). Т. 6. С. 26–32. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713986

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 317 | Дата: 2020-Кві-23

Доктор педагогічних наук, професор Васьківська Галина Олексіївна є членом редколегій багатьох закордонних наукових видань.

 

Азимут научных исследований. 2019. Т. 8. № 1(26)–4(29). – Член редакційної колегії.

Балканско научно обозрение. 2019. Т. 3. № 1(3) – № 4(6). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26)–4(29). – Член редакційної колегії.

Хуманитарни Балкански изследвания. 2019. Т. 3. № 1(3) – № 4(6). – Член редакційної колегії.

Jurnal Ştiintific al Dủnării. 2019. № 2. – Заступник голови редакційної колегії.

Jurnal Umanistic al Nistrului. 2019. № 2. – Заступник голови редакційної колегії.

2018

Азимут научных исследований. 2018. Т. 7. № 1(22)–1(25). – Член редакційної колегії.

Балканско научно обозрение. 2018. № 2. – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1(22)–1(25). – Член редакційної колегії.

Научен вектор на Балканите. 2018. № 2. – Член редакційної колегії.

Хуманитарни Балкански изследвания. 2018. № 2. – Член редакційної колегії.

Jurnal Ştiintific al Dủnării. 2018. № 1. – заступник голови редакційної колегії.

Jurnal Umanistic al Nistrului. 2018. № 1. – заступник голови редакційної колегії.

2017

Азимут научных исследований. 2017. Т. 6. № 1(18)–1(21). – Член редакційної колегії.

Балканско научно обозрение. 2017. № 1. – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6. № 1(18)–1(21). – Член редакційної колегії.

Научен вектор на Балканите. 2017. № 1. – Член редакційної колегії.

Хуманитарни Балкански изследвания. 2017. № 1. – Член редакційної колегії.

2016

Азимут научных исследований. 2016. Т. 5. № 1(14)–4(18). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)–4(18). – Член редакційної колегії.

2015

Азимут научных исследований. 2015. № 1(10)–4(13). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2015. № 1(10)–4(13). – Член редакційної колегії.

2014

Азимут научных исследований. 2014. № 4(9). – Член редакційної колегії.

Балтийский гуманитарный журнал. 2014. № 4(9). – Член редакційної колегії.

Наукова співпраця | Переглядів: 370 | Дата: 2020-Кві-23

Васьківська Г. Міжпредметність як необхідна умова модернізації змісту освіти. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 лист. 2015 р.) / [ред.-упоряд.: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 91–92. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10907

* * *

Кизенко В. Умови реалізації допрофільної підготовки в межах вітчизняного загальноосвітнього закладу. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo – 2015». Przemyśl : Nauka i studia, 2015. Vol. 2. Str. 12–15. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713985

* * *

Косянчук С. Забезпечення єдності інваріантного і варіативного складників змісту профільного навчання: інтердисциплінарні зв’язки. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 лист. 2015 р.) / [ред.-упоряд.: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 122–123. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10904


Технологічний підхід до процесу формування ціннісно-смислових орієнтації старшокласників

Technological approach to process of forming value-sense orientations in the high school students

У статті йдеться про педагогічні технології як засіб організації навчальної діяльності. Розкривається поняття «ціннісно-смислові орієнтації», говориться про важливість їх формування у старшокласників. Обґрунтовується доцільність використання інтерактивних технологій для розвитку ціннісної сфери учнів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Аналізуються можливості гуманітарних предметів для формування у старшокласників ціннісно-смислових орієнтацій.

Article deals about pedagogical technologies as means of organizing the educating activities. «Value-sense orientations» were opened and important of their forming in the high school students. Advisability of using interactive technologies has been obtained for forming value sphere of the high school students in the studying of the humanitarian cycle. Progressive abilities of the humanitarian subjects have been analyzed for forming value-sense orientations in the high school students.

Косянчук С. В. Технологічний підхід до процесу формування ціннісно-смислових орієнтації старшокласників. Univers Pedagogic. 2014. # 1 (41). C. 53-60. ISSN 1811-5470. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/26601

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 296 | Дата: 2020-Кві-23

Формування комунікативних компетентностей учнів старшої школи засобами здобуття знань про людину

Formation of High School Students' Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human

У статті розглядається актуальність проблеми комунікативної компетентності учнів старшої школи на основі засвоєння знань про людину. Ця проблема зумовлена потребами сучасного світового співтовариства внаслідок процесів глобалізації та мультикультуралізму, толерантності та здатності вести соціальний діалог. Автор визначає значення таких понять як «компетентність» та «комунікативна компетентність». У статті подається теоретичний аналіз цих двох категорій. Виявлено деякі психологічні та педагогічні умови комунікативної компетентності учнів старшої школи на основі засвоєння знань про людину. Автор досліджує потенціал знань про людину під час підготовки школярів до ефективного спілкування.

The article considers the relevance of the problem of communicative competency of high school students on the basis of assimilation of knowledge about human. This problem is caused by the needs of modern world community due to the processes of globalization and multiculturalism, tolerance and ability to conduct social dialogue. The author defines the meaning of such concepts as «competency» and «communicative competency», and the article gives the theoretical analysis of these two categories. It reveals some psychological and pedagogical conditions of communicative competency of high school students on the basis of assimilation of knowledge about human. The author investigates the potential of knowledge about human in preparing high school students to communicate effectively.

Vaskivska G. Formation of High School Students' Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human. The advanced science journal. Special Issue for China. 2013, June. Issue 6. P. 17–20. ISSN 2219-746X. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712909

*  *  *

Соціалізація учнів старшої школи у процесі формування системи знань про людину

Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation

Стаття присвячена проблемі соціалізації учнів старшої школи у процесі формування системи знань про людину. Ця проблема зумовлена потребами сучасної світової спільноти через процеси глобалізації та мультикультуралізму, що розвиває здатність до толерантності і ведення соціального діалогу. Автор досліджує потенціал знань про людину при підготовці школярів для виконання ними соціальних ролей. Справді, нинішня соціальна ситуація є глобальною тенденцією збільшення кількості правопорушень серед підлітків, що, безсумнівно, впливає на здоров'я населення і не може не викликати занепокоєння. Тому в цій статті зазначається, що проблема соціалізації молодого покоління сьогодні, як ніколи, потребує рішень, у тому числі змін у методах навчання.

The article is devoted to the problem of high school students' socialization in the process of knowledge about human formation. This problem is caused by the needs of modern world community due to the processes of globalization and multiculturalism, and, consequently, tolerance and ability to conduct social dialogue. The author investigates the potential of knowledge about human in preparing high school students to fulfill their social roles. Indeed, the current social situation is a global trend to increase the number of offenses among adolescents, which undoubtedly affects public health and cannot but cause concern. Therefore, this article notes that the problem of socialization of the younger generation today like never requires solutions including the changes in educational methods.

Vaskivska G. Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation. The advanced science journal. Torrance, CA, United States. 2013, January. Issue 1. P. 55–58. ISSN 2219-746X. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712910

Публікації за кордоном (наукова періодика) | Переглядів: 295 | Дата: 2020-Кві-23

Послаблення когнітивної активності у старшокласників як реакція на психофізіологічні зміни

Cognitive Performance Degradation in High School Students as the Response to the Psychophysiological Changes

У роботі описано експериментальне вивчення послаблення когнітивної активності у старшокласників як відповідь на психофізіологічні зміни в їхній активності. Методика вивчення стійкості пізнавальних здібностей старшокласників виявила значні коливання швидкості та надійності простих когнітивних тестових завдань. Виявлено сильну кореляцію між когнітивною тестовою активністю випробуваних та індивідуальними властивостями їх серцево-судинної та нервової системи, а також регулюванням енергії та сонячними фізіологічними параметрами (швидкістю та щільністю сонячного вітру) (R = 0,88… 0,91, p <0,01). Сформульовано висновок, що виявлені особливості пізнавальної діяльності потребують подальшого дослідження та уточнення механізмів регуляції такої діяльності.

This paper describes experimental study of cognitive performance degradation in high school students as the response to the psychophysiological changes in their activity support. The technique of studying the stability of cognitive abilities of high school students has revealed significant fluctuations in the speed and reliability of simple cognitive test tasks. A strong correlation between subjects’ cognitive test activity and individual properties of their cardiovascular and nervous system, as well as energy regulation and solar physiological parameters (speed and density of solar wind) has been revealed (R = 0.88…0.91, p < 0.01). It is articulated that identified features of cognitive activity require further investigation and clarification of the mechanisms of regulation of such activity.

Burov O.; Lavrov, E.; Lytvynova, S.; Pasko, N.; Dubovyk, S.; Orliyk, O.; Siryk, O.; and Kyzenko, V. Cognitive Performance Degradation in High School Students as the Response to the Psychophysiological Changes. Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering : Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Neuroergonomics and Cognitive Engineering, and Industrial Cognitive Ergonomics and Engineering Psychology, July 16–20, 2020, USA / [ed.: H. Ayaz; U. Asgher]. Switzerland, Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020. Pp. 83–88. ISSN 2194-5357 ( http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/721358 )

* * * 

Самокоригована система керування даними для прогнозування працездатності людини

Self-adjusted Data-Driven System for Prediction of Human Performance

У статті використані принципи проектування та система керування даними для оцінки та прогнозування готовності оператора до виконання. Сформульовано принципи побудови та експлуатації системи. Основна увага приділяється організації даних (хронологія, дата, встановлена для побудови моделі) та побудові адаптивного алгоритму. Високий рівень точності прогнозування готовності оператора до виконання (85–90%) був досягнутий завдяки використанню даних, що зберігаються (параметри виконання часу та пізнавальних завдань користувачем) системи для управління її роботою, а також її сутності, що складає відрегульований алгоритм функціонування.

Design principles and the data-driven system to assess and to predict an operator readiness-to-perform are disc used in the article. Principles of construction and performance of the system are formulated. The main focus is on data organization (timeline, date set for the model construction) and adaptive algorithm construction. High level of the prediction accuracy for an operator readiness-to-perform (85–90%) was achieved because of use data stored (parameters of time and cognitive tasks performance by user) the system to control its performance, as well as its self-adjusted algorithm of functioning.    

Lavrov, E.; Pasko, N.; Hlazunova, O.; Lavrova, O.; Kyzenko, V., & Dolgikh, Ya. Self-adjusted Data-Driven System for Prediction of Human Performance. Integrating People and Intelligent Systems: Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2020), February 19–21, 2020, Modena, Italy. Springer Nature Switzerland AG, 2020, Vol 1131. Pp 282–287. Series «Advances in Intelligent Systems and Computing». (https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4). ISSN 2194-5365. ISBN 978-3-030-39512-4. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719076

Публікації Scopus, Web of Science | Переглядів: 354 | Дата: 2020-Кві-23

Оцінка надійності роботи людини-оператора в системах доступу до інформаційних ресурсів

Assessment of the Reliability of a Human Operator in Access Systems to Information Resources

У статті розглядаються автоматизовані системи надання інформаційних послуг. Для опису діяльності оператора використовувались функціональні мережі професора Анатолія Губинського. Були отримані моделі та технологія оцінки надійності людини-оператора. Проводились комп’ютерні експерименти. Показана можливість урахування впливу алгоритмів структур діяльності, умов праці та кваліфікації оператора. Результати стануть корисними для зменшення кількості помилок людини-оператора та пошуку ергономічних резервів для підвищення ефективності систем інформаційного забезпечення.

The article deals with the automated systems providing information services. To describe the operator's activities, functional networks of Professor Anatoly Gubinsky were used. Models and technology for estimating the human operator reliability were obtained. Computer experiments were conducted. The possibility of taking into account the influence of the structures of activity algorithms, working conditions and operator qualifications is shown. Results will be useful to reduce the number of human operator's errors and to search for ergonomic reserves to improve the efficiency of information support systems.

Lavrov E., Lavrova О., Pasko N., Kyzenko V., Savina N. Assessment of the Reliability of a Human Operator in Access Systems to Information Resources. Problems of Infocommunications Science and Technology : International Scientific-Practical Conference. Kyiv, 2019, October 8–11, Ukraine. Kharkiv : FOP Andreev K. V. P. 51–56. ISBN 978-1-7521-4182-4. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718377

* * *

Здоров'я в системі громадянських цінностей студентів: емпіричний аналіз

Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis

Вступ: Сьогодні одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики в Україні є формування здорового способу життя через освіту, створення здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах вищої освіти. Метою нашої роботи було дати аналітичну оцінку сформованості здоров’я цінності як невід’ємної характеристики сучасного українського студента у вищих закладах освіти Житомирської області, розробити науково обґрунтовану систему діагностики цінності здоров’я в системі громадянських цінностей майбутнього фахівця в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали та методи: у Житомирській області України було проведено два опитування студентів віком 15-22 років. Було використано низку методів: спостереження, порівняння, аналіз, синтез, узагальнення, вивчення результатів діяльності студентів, тести тощо. Результати: успішність процесу формування здоров'я як цінності залежить від таких чинників як освітнє середовище, культура здоров'я, підготовка викладачів університету до формування ціннісного ставлення до здоров'я у співпраці з суспільством та використання сучасних форм, методів та інструментів для формування здоров'я як цінності. Висновок: Отже, підготовлено рекомендації для закладів вищих освіти: запобігання наркоманії, курінню, вживанню алкоголю, хронічним захворюванням, Інтернет-залежності; організація та проведення масової фізичної культури та оздоровчих заходів; створення ефективної системи охорони здоров’я у закладах вищої освіти; забезпечення системи моніторингу результатів роботи та здоров’я майбутніх фахівців у закладі вищої освіти.Introduction: Nowadays one of the priority directions of state education policy in Ukraine is the formation of a healthy lifestyle through education, creation health-preserving educational environment in high educational institutions. The aim of our work was to give an analytical estimation of the formation of health value as an integral characteristic of a modern Ukrainian student in high educational institutions of Zhytomyr region, to develop a scientifically substantiated system of diagnosing the value of health in the system of civic values of a future specialist in contemporary socio-economic conditions. Materials and methods: Two students' surveys were carried out in Zhytomyr region of Ukraine, among young people of 15-22 years old. A number of methods were used: observation, comparison, analysis, synthesis, generalization, the study of products of students' activity, tests, etc. Results: the success of the process of the formation of students’ health value depends on the factors such as educational environment, the culture of health, training of university teachers to cultivate health value in collaboration with society, and using modern forms, methods, and tools in the formation of health value. Conclusion: Thus, the policy recommendations for high education institutions are: the prevention of drug addiction, smoking, consumption of alcohol, chronic diseases, Internet addiction; the organization and conduction of mass physical culture and recreational activities; the creation an effective health service system in high educational institutions; the providing the system for monitoring both the future specialists' health and health work results in high educational institution.

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Vlasenko O. M. Health in the civic students’ value system: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie. Warszawa: Wydawnictwo Aluna, 2017. T. LXXII. Nr 10. Cz II. S. 1947–1952. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718264

Публікації Scopus, Web of Science | Переглядів: 327 | Дата: 2020-Кві-23

Психолінгвістичні аспекти формування культури діалогічного спілкування

Psycholinguistic Aspects of Formation of Culture of Dialogical Communication

Вступ. У статті подаються результати дослідження зразків англомовної літературної спадщини, на яких розкриваються психолінгвістичні особливості діалогічного спілкування і особливості сприймання комунікантами смислів інтеракцій у діалогічному мовленні. Описана методика виявлення частотності вживання різних діалогів, що відрізняються за кількістю реплік. Мета. Схарактеризувати психолінгвістичні особливості діалогічного спілкування, дослідити одиниці діалогу як засобу формування культури спілкування здобувачів освіти. Методи. У статті використано методи аналізу вітчизняних і зарубіжних художніх творів, аналіз словникових дефініцій, методи контекстуального та логіко-семантичного аналізів, елементи статистичного аналізу. Результати. Обґрунтовано, що діалог як форма комунікативного акту є найбільш вживаною формою словесної діяльності, в якій реалізуються текстові категорії комунікантів, відображаються їх міжособистісні відносини, проявляються мовленнєві стратегії спілкування та ін. Діалогічне мовлення схарактеризовано як ситуативно-тематичну спільність комунікативних мотивів в усних висловлюваннях, послідовно породжених двома або більше співрозмовниками в безпосередньому акті спілкування. З’ясовано частотність вживання діалогів, що складаються з різної кількості діалогічних єдностей. Визначено середню кількість діалогів, що складаються з діалогічних єдностей; частоту вживання діалогів з різною кількістю діалогічних єдностей. Розглянуто поняття діалогізація, діалогічність, діалогове навчання, діалогічне мовлення, діалогічне спілкування; схарактеризовано розроблену систему вправ і завдань щодо формування культури діалогічного спілкування. Висновки. Доведено, що для формування культури діалогічного спілкування здобувачів освіти велике значення має звернення до високохудожніх зразків літератури з метою емоційного їх сприйняття; створення ситуацій співпереживання з героями твору шляхом «вживання» в ці образи; робота над діалогічними ситуаціями; використання діалогів як засобів соціалізації.

Introduction. The article presents the results of researching the samples of English-speaking literary heritage, which reveals psycholinguistic features of dialogical communication and peculiarities of communicants’ perception of interactions meanings in dialogic speech. The technique of detecting the frequency of using different dialogues that differ in number of replicas is described. Objective. The purpose of the article is to characterize the psycholinguistic features of dialogical communication, to study units of the dialogue as means of forming a culture of communication of those who get education. Methods. The methods of analysis of domestic and foreign works of art, analysis of dictionary definitions, methods of contextual and logical-semantic analyzes, elements of statistical analysis are used in the article. Results. It is substantiated that dialogue as a form of a communicative act is the most used form of verbal activity in which the text categories of communicants are implemented, their interpersonal relations are displayed, speech communication strategies appear, etc. Dialogue speech is characterized as a situational and thematic community of communicative motives in verbal statements consistently generated by two or more interlocutors in the direct act of communication. The frequency of the use of dialogues consisting of different amounts of dialogical unities is revealed. It is defined average number of dialogues consisting of dialogical unities; the frequency of dialogue with a different number of dialogical unities. It is considered the definitions of dialogue, dialogism, dialogical learning, dialogical speech, dialogical communication; it is characterized of the developed system of exercises and tasks for forming a culture of dialogical communication. Conclusions. It is concluded that for the formation of a culture of dialogical communication of the educational recipients, it is of great importance to turn to highly artistic samples of literature for the purpose of emotional perception of them; creating situations of empathy with the characters of the work by «impersonation» in these images; work on dialogical situations; the use of dialogues as a means of socialization.

Vaskivska H., Palamar S., Poriadchenko L. Psycholinguistic Aspects of Formation of Culture of Dialogical Communication. Psycholinguistics. 2019. # 26(2). P. 11–26. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/718263

Публікації Scopus, Web of Science | Переглядів: 318 | Дата: 2020-Кві-23

Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку

Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age

У статті проаналізовано стан і тенденції проблеми розвитку дітей дошкільного віку. Як дослідницьке завдання автори представляють результати анкетування батьків дітей дошкільного віку. Описано зарубіжний досвід дошкільної освіти. Окреслено психодидактичні суперечності та перспективи розвитку дітей дошкільного віку. На думку вчених, сучасна дошкільна освіта в умовах глобалізаційних змін має бути орієнтована на розвиток особистості дитини як основного ресурсу, що визначає прогресивний рух суспільства. Сучасний високотехнологічний світ ставить дитину перед вимогами щодо рівня її освіти, розвитку та виховання. Отже, вивчення психодидактичних детермінант розвитку дитини дошкільного віку, що забезпечує повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання в школі, є актуальним. У статті проаналізовано показники когнітивного та позакогнітивного розвитку дитини відповідно до найбільш відомих систем раннього навчання та визначено чинники впливу (детермінанти) психічного розвитку дитини дошкільного віку. Для проведення наукових досліджень автори використовували методи аналізу нормативної та наукової літератури, статистичний, системний аналіз та узагальнення, результати власних емпіричних досліджень, матеріали анкетування, метод факторно-критеріального моделювання сфер психічного розвитку дитини, створеного на основі кваліметричного оцінювання тощо. Встановлено, що дошкільна освіта має забезпечувати гармонійний розвиток особистості дитини, її фізичне та психічне здоров’я, формувати механізми соціальної адаптації та творчої реалізації у життєвому середовищі, серед дітей та дорослих шляхом створення технологій раннього навчання, які включають збалансований поєднання розвитку когнітивної та некогнітивної сфер дитини. Для досягнення поставлених завдань широко використовуються інноваційні педагогічні технології, такі як сучасні системи раннього розвитку, основною метою яких, на думку їх авторів, є розвиток пізнавальних, емоційних та непізнавальних здібностей дитини. Дослідивши основні (найпопулярніші) системи раннього розвитку навичок формування навичок когнітивної та некогнітивної сфер, можна зробити висновок про необхідність комплексних (системних) підходів до розвитку технології раннього розвитку дитини, оскільки кожна з них як система може забезпечити гармонійний збалансований розвиток дошкільнят у пізнавальному (вміння читати, писати, читати, аналізувати текст, виконувати творчі завдання тощо) та непізнавальному (соціальному, емоційному, здатності грати в сюжетні ігри, з незалежністю та ін.) сфери. Адже якщо навантажень бракує, то розумовий розвиток припиняється, а надмірне напруження та абсолютний комфорт призводять до зупинки розвитку психіки, самосвідомості, тож тільки збалансований підхід дасть змогу отримати позитивний результат.


The article analyzes the state and trends of the problem of the development of children of preschool age. As a research task, the authors present the results of questionnaires of parents of preschool-age children. The foreign experience of pre-school education is described. The psychodidactic contradictions and perspectives of the development of preschool-age children are outlined. According to scientists, modern preschool education in the context of globalization changes should be reoriented to the development of the child’s personality as the main resource, which determines the progressive movement of society. A modern high-tech world puts the child in front of the child’s demands of the level of his education, development and upbringing. Consequently, the study of the psychodidactic determinants of the development of a child of preschool age, which provides a complete psycho-physical and personal development and psychological readiness for studying at school, is relevant. The article analyzes the indicators of the cognitive and extracognitive development of the child, in accordance with the most well-known systems of early education, and determines the factors of influence (determinants) of the mental development of a child of preschool age. For conducting scientific researches, the authors used methods of analysis of normative and scientific literature, statistical, system analysis and generalizations, results of their own empirical studies, materials of questionnaires, method of factor-criterion modeling of spheres of mental development of a child, created on the basis of qualimetric evaluation, etc. It has been established that pre-school education should ensure the harmonious development of the child’s personality, his physical and mental health, to form mechanisms for social adaptation and creative implementation in a living environment in the community of children and adults through the creation of early education technologies that include a balanced mix of development cognitive and noncognitive spheres of the child. In order to achieve the tasks, innovative pedagogical technologies such as modern systems of early development are widely used, the main purpose of which, according to their authors, is the development of cognitive, emotional and noncognitive abilities of the child. Having examined the main (most popular) early-developmental systems of skills formation in cognitive and non-cognitive spheres, one can conclude that there is a need for comprehensive (systemic) approaches to the development of a child’s early developmental technology, since none of the systems considered alone can provide a harmonious balanced development of preschoolers in cognitive (ability to read, write, read, analyze text, perform creative tasks, etc.) and non-cognitive (social, emotional, ability to play storyline games, with independence, etc.) spheres. After all, if loads are lacking, then mental development stops, and excessive tension and absolute comfort lead to a stop of the development of the psyche, self-awareness, therefore, only a balanced approach will allow to get a positive result. 


Vaskivska H. O., Palamar S. P., Kondratiuk S. G., Zhelanova V. V. Psychodidactic determinants of the development of children of preschool age. Wiadomości Lekarskie. Warszawa : Wydawnictwo Aluna, 2018. Tom LXXІ. Nr 6. S. 1207–1214. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715802

 

Публікації Scopus, Web of Science | Переглядів: 338 | Дата: 2020-Кві-23

Дидактичні аспекти пізнання людини як біо-психо-соціо-культурної особистості

Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality

Сучасна освіта, на думку провідних українських вчених, вимагає розроблення нової парадигми, яка розглядатиме феномен людини цілісно. У статті характеризуються дидактичні аспекти пізнання людини як біо-психо-соціокультурної особистості, як соціальний факт, як явище. Для актуалізації дидактичних аспектів проблеми автори використовували методи аналізу наукової літератури, системний аналіз і узагальнення, аналіз власної практики дидактичного та методологічного характеру. Реформування систем освіти та медицини має відбуватися в контексті забезпечення активного, творчого, продуктивного людського життя. Практика системного аналізу показала, що людину як суб'єкт дослідження слід розглядати як біологічну сутність, соціальне буття, носія свідомості та культури. Цілісний підхід до вивчення людини, розглядаючи його як істоти природної (тілесної) і соціальної індивідуума (суспільства, культури) і суб'єкта психічної і духовної (творчої і свідомої) діяльності, може виявити її неповторну оригінальність. Унікальність феномена людини як суб'єкта і об'єкта дослідження полягає в його неподільності, яка ґрунтується на єдності законів природи і суспільства. Тому при вивченні людини необхідно враховувати інтереси соціальних і природничих наук. Це ще раз підтверджує думку про необхідність людських досліджень за допомогою системного підходу, який породжує істинний і цілісний погляд на людину, що передбачає розвиток мета-сприйняття світу і себе.

Palamar S. P., Vaskivska H. O., Palamar B.I. Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality. Wiadomości Lekarskie. Warszawa: Wydawnictwo Aluna, 2017. T. LXX. Nr 5. S. 959–963. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715801

* * *

Дидактичні детермінанти використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців

Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists

У статті автори порушують тему значущості комп'ютерної техніки для організації співпраці викладача і майбутніх фахівців. Така суб'єкт-суб'єктна взаємодія може бути спрямована на формування професійних навичок майбутніх фахівців. Використовуючи інформаційно-комунікаційні технології в системі освіти, можна розв’язати низку дидактичних завдань. Удосконалення процесу викладання дисциплін у вищій школі, самонавчання майбутніх фахівців, мотивацію до навчання і самонавчання, розвиток рефлексії в процесі навчання. Автори розглядають комп'ютерне обладнання як інструмент для розвитку інтелектуальних навичок, потенціалу та готовності майбутніх фахівців вирішувати комунікативні та комунікаційні завдання і проблеми на творчій основі. За результатами досліджень автори доходять до певних висновків про ефективність використання комп'ютерних технологій у процесі навчання майбутніх фахівців та їх самонавчання. Недостатність комп'ютерної техніки у середній школі, відсутність відповідних навчальних програм, слабке знання викладачами і використання ними комп'ютерів негативно впливають на організацію процесу викладання дисциплін у закладах вищої освіти. Комп'ютерна техніка та ІКТ взагалі є інструментами розвитку інтелектуальних здібностей, потенціалу та бажання майбутніх фахівців розв’язувати комунікативні та комунікаційні завдання і проблеми. Отже, формування психосоціального середовища розвитку майбутнього фахівця є багатогранною, складною і дидактично важливою проблемою.

Palamar B. I., Vaskivska H. O., Palamar S. P. Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists. Wiadomości Lekarskie. Warszawa: Wydawnictwo Aluna, 2017. T. LXX. Nr 4. S. 838–842. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715780

Публікації Scopus, Web of Science | Переглядів: 336 | Дата: 2020-Кві-23

Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS