Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.25.22
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Міжнародна діяльність » Публікації за кордоном (наукова періодика)

Jornals, 2018
Інформація | 2020-Кві-23, 18.11.36

Особливості реалізації педагогічних технологій профільного навчання

Особливості реалізації педагогічних технологій профільного навчання

У статті розглядається проблема застосування педагогічних технологій профільного навчання. Автор характеризує профільне навчання як багатосторонній комплексний засіб підвищення якості, ефективності та доступності загальної середньої освіти, яка дає змогу за рахунок змін в структурі, змісті, організації освітнього процесу максимально враховувати інтереси, схильності і здібності учнів, створювати можливості для орієнтації освіти старшокласників відповідно до їх професійних інтересів і намірів продовжувати освіту. Представлено результати опитування вчителів про перевагу методів навчання, вказано на труднощі їх застосування. Проаналізовано найпоширеніші форми, які використовуються при реалізації технологій профільного навчання. Обґрунтовується, що успішність профільного навчання залежить від особливостей задіяних технологій, які спрямовуються на вирішення комплексу дидактичних завдань: засвоєння і закріплення здобутих знань, формування умінь застосовувати їх на практиці, аналіз і узагальнення фактів, прийняття та обґрунтування рішень, аргументований захист своїх позицій в дискусіях. Якісне засвоєння знань і формування компетентностей вимагає, щоб завдання навчальної діяльності відповідали пізнавальним потребам та інтересам учнів.

The article discusses the use of teaching technologies in profile education. The author describes vocational training as a multilateral comprehensive means of improving the quality, effectiveness and accessibility of General secondary education, which allows due to changes in the structure, content, organization of the educational process to take into account the interests, aptitudes and abilities of students, create opportunities for the education of pupils in accordance with their professional interests and intentions concerning continuing education. The article presents the results of a survey of teachers about preferred learning methods, are mentioned in the difficulties of their use. Analyzed the most common forms that are used in the implementation of technologies specialized education. The article explains that the success of specialized courses depends on the characteristics of the involved technologies that are directed at the whole set of didactic objectives: learning and consolidation of acquired knowledge and skills to apply them in practice, analysis and synthesis of facts, making and justifying decisions, reasoned defense of their positions in the discussions. Qualitative mastering of knowledge and formation of competencies requires that the objectives of the training activities consistent with the educational needs and interests of students.

Васьковская Г. А. Особенности реализации педагогических технологий профильного обучения. Балканско научно обозрение. 2018. № 1. С. 76–79. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/714082

*  * *

Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання

Didactic context and peculiarities of pedagogical technologies in the profile education

У статті висвітлено основні дидактичні характеристики сучасних педагогічних технологій та їх специфічні особливості, обумовлені процесом реалізації профільного навчання. Проаналізовано предмет педагогічної технології, вимоги до її проектування. Вказано основні методологічні вимоги, до яких можна віднести: концептуальність, системність, ефективність, відтворюваність. Акцентовано увагу на необхідності враховувати ступінь консервативності основних компонентів педагогічних технологій в процесі їх вдосконалення та варіацій.

The article is devoted to coverage of major didactic characteristics of modern educational technologies and their specific characteristics of vocational training. The subject of educational technology, the requirements for its design are analyzed. Projecting of the educational technology involves the analysis of its structure, which includes: a) conceptual framework; b) the content of the training: learning objectives – General and specific, the content of teaching material; c) procedural part of the process: the organization of educational process, methods and forms of educational activity of pupils, methods and forms of work of teachers, activities of teachers in managing the process of learning, diagnosis of the educational process. The article highlights the main methodological requirements, which include: conceptual, consistency, efficiency and repeatability and clarifies the importance of considering the degree of conservatism of the basic components of pedagogical technologies in the process of improvement and variations. Usually the learning process is constructed so that constructed some pagination technology that combines, integrates a number of elements of different nanotechnology based on a priority of the original author's ideas. In conditions of profile training as one of the priorities is ensuring the professional orientation of pupils. A significant role in ensuring their effectiveness plays a given didactic characteristics of the educational direction, which is a priority in a profile. Also relevant is the question of research of possibilities of use of audiovisual multimedia training in the structure of different technologies of vocational training.

Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2018. Issue 3. P. 62–72. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711061

Додав: Didactics |
Переглядів: 193
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS