Didactics.ua
Понеділок, 2022-Грд-05, 13.46.54
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування

Яка (які) з технологій якнайкраще підходить для реалізації завдань Нової української школи?

Всього відповідей: 26Головна » Міжнародна діяльність » Публікації за кордоном (матеріали конференцій)

У категорії: 6
Показано оголошень: 1-6


Сортувати за: За датою · За назвою · За коментарями · За завантаженнями · За переглядами

Васьківська Г. О. Дидактичний потенціал рефлексійно-пізнавальної технології [Didactic potential of reflexive and cognitive technology]. Problems of implementation of science into practice: abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020, April, 20–21. Pp. 190–191. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720161


Васьківська Г. О. Освітнє середовище як чинник формування життєпростору старшокласників [Educational environment as a factor in shaping the living space of upper secondary school pupils]. Theoretical foundations of modern science and practice: abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp. 191–193. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719930


Барановська О. В. Педагогічні технології за філологічним спрямуванням: трансформація в змінюваних умовах [Philological pedagogical technologies: transformation in changing conditions]. Actual problems of science and practice: Abstracts of XІV international scientific and practical conference, Stockholm, Sweden, 27–28 April 2020. С. 237–240. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720345


Барановська О. «Трикутник партнерства». Ролі: учень – учитель – батьки [Partnership Triangle. Roles: student – teacher – parents]. Дидактичний супровід дистанційної самоосвіти вчителів. Вебсайт відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України (Форум «Самоосвіта вчителів»), 2020. 08 квіт. 5 с. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720020


Кизенко В. І. Дидактичний супровід реалізації варіативного компонента змісту освіти [Didactic support for the implementation of the variable component of educational content]. Theoretical foundations of modern science and practice: abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp. 236–238. (Bookwire by Bowker, https://www.bookwire.com/). URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719932


Косянчук С. В. Об’єктивні кореляти реалізації педагогічних технологій профільного навчання за соціальним спрямуванням і суб’єктність у навчанні [Objective correlates of the implementation of pedagogical technologies of profile education in the context social orientation and subjectivity in learning]. Theoretical foundations of modern science and practice: abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia 2020. Pp. 261–264. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719934


Косянчук С. В. Читання у процесі формування культури інтелектуального життя особистості: соціальний вектор реалізації педагогічних технологій профільного навчання [Reading in the process of forming the culture of intellectual life of the individual: the social vector of the implementation of pedagogical technologies of profile education]. Problems of implementation of science into practice: abstracts of XIII international scientific and practical conference. Oslo, Norway 2020, April, 20–21. Pp. 258–261.  URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720160


Palamar, Svitlana; Nezhyva, Liudmyla; Vaskivska, Halyna; Vaschenko, Olena; Bondarenko, Gennady; & Naumenko Maryna. Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development. Advances in Economics, Business and Management Research : III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence, 23 March 2020 (ISC-SAI 2020). Paris, France: Atlantis Press, 2020, vol 129, pp. 307–315. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720009


Васьковская Г. А. Технологизация профильного обучения как объективный процесс. ТехноОБРАЗ’2019: Университет XXI века и его роль в опережающем развитии регионов : сб. науч. статей участников ХІІ Междунар. науч. конф. (г. Гродно, 14-15 марта 2019 г.). Гродно: ГрГУ имени Янки Купалы, 2019. С. 431–434. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717484

Васьковская Г. А. Формирование субъектности старшеклассников в процессе реализации педагогических технологий. Личность. Образование. Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации : матер. Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 31 окт. 2019 г. : в 2 ч. Гродно: ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. Ч. 1. С. 49–54. https://lib.iitta.gov.ua/719216/

Барановська О. В. Досвід та перспективи реалізації педагогічних технологій профільного навчання за гуманітарним спрямуванням. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Wrocław: Nowa nauka, 2019. С. 16–17. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716294

Кизенко В. І., Савченко М. П., Новицька Н. І. Феномен культурно-мовних та морально-громадянських цінностей у контексті гімназійного експерименту. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 23 August 2019. Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv : MCNIP, 2019. С. 77–87. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716911

Косянчук С. В. Педагогические технологии как инструмент реализации задач профильного обучения: к вопросу о моделировании. Личность. Образование. Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к самореализации : матер. Междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 31 окт. 2019 г. : в 2 ч. Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2019. Ч. 1. С. 137–141. https://lib.iitta.gov.ua/719214

Кравчук О. П. Щодо визначення базової педагогічної технології профільного навчання за еколого-економічним спрямуванням. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Wrocław: Nowa nauka, 2019. С. 14–15. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716355

Чорноус О. В. Мультимедійні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності в умовах профільного навчання. Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / [pod red. M. Andrzejewskiego]. Wrocław : Nowa nauka, 2019. С. 8–10. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716295

Шелестова Л. В. До питання ефективності навчальних видань для закладів дошкільної освіти (на прикладі посібника «Вчимося читати»). Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. Wrocław: Nowa nauka, 2019. С. 3–7. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716871

Шелестова Л. В. Картина мира дошкольника и методы ее формирования в образовательном учреждении. Современное детство в пространстве науки и образовательной практики : матер. Междунар. науч.-практ. конф. и Форума молодых ученых, Санкт-Петербург, 24–26 апр. 2019 г. Санкт-Петербург: РГПУ имени А. И. Герцена, 2019. С. 158–169. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717051


Васьківська Г. О. Конструювання змісту профільного навчання як дидактична проблема. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / [pod red. S. Gorniaka]. Katowice : Nowa nauka, 2018. S. 178–181. URL: https://nowanauka.weebly.com/ URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710476

Васьковская Г. А. Мифы в культурном наследии и их роль в формировании мировоззрения учеников. Сакральная география и культура в призме духовного обновления: опыт и практика : матер. Междун. науч.-практ. конф., г. Алматы, 26–27 апр. 2018 г. / Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Алмати : Изд-во «Ұлағат», 2018. С. 122–124. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710659

Барановська О. Особливості реалізації педагогічних технологій філологічного спрямування в умовах профільного навчання. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : V-а Міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт, 2018. С. 62–63. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712682

Кизенко В. Проблеми модернізації змісту варіативного освітнього компонента в умовах профільного навчання і розвиток дидактичних технологій його реалізації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 169–171. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710890

Кизенко В., Савченко М. Роль дидактичних технологій у процесі досягнення учнями обов’язкових результатів навчання та формування культурно-мовних і морально-громадянських цінностей. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Гжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 171–173. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710891

Косянчук С. Модернізація і розвиток педагогічних технологій профільного навчання: чинники, потреби, умови. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти : матер. V-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 30 лист. 2018 р. / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг : Посвіт, 2018. С. 168–171. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712683

Косянчук С. Соціономічна сутність дидактичних технологій як основа освітньої стратегії і навчання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 187–190. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710887

Косянчук С. В. Дидактика педагогічних технологій: протистояння впливу деструктивних проявів віртуальності. Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / [pod red. S. Gorniaka]. Katowice : Nowa nauka, 2018. S. 218–222. URL: https://nowanauka.weebly.com/ URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/710383

Кравчук О. П. Креативність учнів як компетентнісний результат профільного навчання (актуалізація проблеми). Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : матер. ІV-ї міжнар. наук.-практ. конф., м. Конін (Польща) – м. Ужгород – м. Дрогобич, 15 черв. 2018 р. / [ред.-упоряд.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін (Польща) – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 196–198. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711072

Шелестова Л. В. Навчальне видання «Вчимося читати» як засіб організації діяльності дошкільників. Проблеми сучасного підручника : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Мінськ, Білорусь, 18-19 трав. 2018 р. Київ: Педагогічна думка, 2018. С. 96–100. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717058

Baranovska O., Trubacheva S., Kosianchuk S. The development of professionally oriented competences of upper secondary school pupils: curricular aspect. Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare : materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 7–8 decembrie 2018. Chişinău : Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2018. – P. 452–457. URI: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713007


Васьківська Г. О. Роль міждисциплінарних зв’язків у процесі фундаменталізації змісту професійно-педагогічних знань. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine : International scientific and practical conference, Sandomierz, May 5–6, 2017. Sandomierz (Poland), 2017. P. 181–184. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707058


Васьковская Г. А. Дидактические аспекты формирования содержания образования в старшей школе. VIII Международная научно-практическая конференция Артемовские чтения «Организация продуктивного обучения: проблемы и решения». Самара, 18–20 февр. 2016 г. // Молодой учёный : Международный научный журнал. 2016.  № 5.6 (109.6).  Спецвыпуск. С. 22–24. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704633

* * *

Васьковская Г. А. Инновационный подход к генерированию метапредметных связей в процессе реализации содержания образования. Личность. Образование. Общество. Инновационная деятельность субъектов образования. В 2-х ч. / [ред. кол.: С. А. Сергейко и др.]. Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2016. Ч. 1. С. 62–64. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/706956

* * *

Барановська О. В. Реалізація міжпредметних зв’язків у профільній школі. Актуальні проблеми сучасної науки : збірник тез наукових робіт X Міжнародної науково-практичної конференції (Москва–Астана–Харків–Відень, 28 липня 2016 року / Міжнародний науковий центр, 2016. С. 21–24. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/704620

* * *

Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Метапредметні основи формування професійно орієнтованих компетентностей старшокласників. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м.Баку - м.Ужгород - м.Дрогобич, 27-28 жовт. 2016 р. / [ред.-упоряд. А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. м.Баку -- м.Ужгород – м.Дрогобич: Посвіт, 2016. С. 217–219. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713994


Васьківська Г. Міжпредметність як необхідна умова модернізації змісту освіти. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 лист. 2015 р.) / [ред.-упоряд.: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 91–92. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10907

* * *

Кизенко В. Умови реалізації допрофільної підготовки в межах вітчизняного загальноосвітнього закладу. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wschodnie partnerstwo – 2015». Przemyśl : Nauka i studia, 2015. Vol. 2. Str. 12–15. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/713985

* * *

Косянчук С. Забезпечення єдності інваріантного і варіативного складників змісту профільного навчання: інтердисциплінарні зв’язки. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 лист. 2015 р.) / [ред.-упоряд.: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. С. 122–123. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/10904


Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2022 DIDACTICS