Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Бер-05, 17.16.25
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування




Головна » Міжнародна діяльність » Публікації за кордоном (наукова періодика)

Jornals, 2013
Інформація | 2020-Кві-23, 04.06.23

Формування комунікативних компетентностей учнів старшої школи засобами здобуття знань про людину

Formation of High School Students' Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human

У статті розглядається актуальність проблеми комунікативної компетентності учнів старшої школи на основі засвоєння знань про людину. Ця проблема зумовлена потребами сучасного світового співтовариства внаслідок процесів глобалізації та мультикультуралізму, толерантності та здатності вести соціальний діалог. Автор визначає значення таких понять як «компетентність» та «комунікативна компетентність». У статті подається теоретичний аналіз цих двох категорій. Виявлено деякі психологічні та педагогічні умови комунікативної компетентності учнів старшої школи на основі засвоєння знань про людину. Автор досліджує потенціал знань про людину під час підготовки школярів до ефективного спілкування.

The article considers the relevance of the problem of communicative competency of high school students on the basis of assimilation of knowledge about human. This problem is caused by the needs of modern world community due to the processes of globalization and multiculturalism, tolerance and ability to conduct social dialogue. The author defines the meaning of such concepts as «competency» and «communicative competency», and the article gives the theoretical analysis of these two categories. It reveals some psychological and pedagogical conditions of communicative competency of high school students on the basis of assimilation of knowledge about human. The author investigates the potential of knowledge about human in preparing high school students to communicate effectively.

Vaskivska G. Formation of High School Students' Communicative Competencies by Means of Acquiring Knowledge About Human. The advanced science journal. Special Issue for China. 2013, June. Issue 6. P. 17–20. ISSN 2219-746X. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712909

*  *  *

Соціалізація учнів старшої школи у процесі формування системи знань про людину

Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation

Стаття присвячена проблемі соціалізації учнів старшої школи у процесі формування системи знань про людину. Ця проблема зумовлена потребами сучасної світової спільноти через процеси глобалізації та мультикультуралізму, що розвиває здатність до толерантності і ведення соціального діалогу. Автор досліджує потенціал знань про людину при підготовці школярів для виконання ними соціальних ролей. Справді, нинішня соціальна ситуація є глобальною тенденцією збільшення кількості правопорушень серед підлітків, що, безсумнівно, впливає на здоров'я населення і не може не викликати занепокоєння. Тому в цій статті зазначається, що проблема соціалізації молодого покоління сьогодні, як ніколи, потребує рішень, у тому числі змін у методах навчання.

The article is devoted to the problem of high school students' socialization in the process of knowledge about human formation. This problem is caused by the needs of modern world community due to the processes of globalization and multiculturalism, and, consequently, tolerance and ability to conduct social dialogue. The author investigates the potential of knowledge about human in preparing high school students to fulfill their social roles. Indeed, the current social situation is a global trend to increase the number of offenses among adolescents, which undoubtedly affects public health and cannot but cause concern. Therefore, this article notes that the problem of socialization of the younger generation today like never requires solutions including the changes in educational methods.

Vaskivska G. Socialization of the High School Students in the Process of the System of Knowledge about Human Formation. The advanced science journal. Torrance, CA, United States. 2013, January. Issue 1. P. 55–58. ISSN 2219-746X. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712910

Додав: Didactics |
Переглядів: 173
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів




Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS