Didactics.ua
П’ятниця, 2021-Лют-26, 16.02.21
Didactics.ua | RSS
 
Головна Міжнародна діяльністьРеєстраціяВхід
РОЗДІЛИ
Категорії розділу
Вступ [1]
Наукова співпраця [3]
Публікації Scopus, Web of Science [6]
Публікації за кордоном (наукова періодика) [7]
Публікації за кордоном (матеріали конференцій) [6]
Науково-практичні заходи [1]
Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Наше опитування
Головна » Міжнародна діяльність » Публікації Scopus, Web of Science

Web of Science, 2017
Інформація | 2020-Кві-23, 03.04.50

Дидактичні аспекти фундаменталізації змісту освіти старшої і вищої школи

Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization

Науковий світ фундаменталізацію вважає не тільки необхідним процесом оновлення (якісної зміни) вищої освіти, але й важливою дидактичною проблемою. Нині фундаменталізацію можна вважати і методологією, що вказує на шляхи формування нових інваріантного та варіативного компонентів змісту освіти старшої школи. У такий спосіб вибудуваний освітній процес передбачає гармонійне поєднання як загальноосвітніх, так і спеціальних знань. Звісно, таке поєднання буде максимально ефективним за превалювання у суб’єкт-суб’єктній взаємодії духовних і моральних, естетичних і соціальних цінностей. Фундаменталізація змісту освіти старшої і вищої школи покликана забезпечити позитивні зрушення у сфері опанування основ навчальної, професійної і соціальної діяльності. Однак, як ми виявили у своїх дослідженнях, важливо ще в шкільному віці формувати здатність особистості до цілісного професійно спрямованого мислення як передумови подальшої активної творчої життєвої і професійної самореалізації. Мета статті – на конкретних емпіричних матеріалах окреслити важливість фундаменталізації змісту освіти як для вищої, так і для старшої школи. Для розв’язання цієї актуальної дидактичної проблеми ми скористалися низкою методів, серед яких: опитування вчителів і учнів, викладачів і студентів-першокурсників, анкетування; інтерв’ю і бесіди; якісний аналіз освітнього процесу; методи спостереження тощо. Результати дослідження спрямовано на розв’язання порушеної проблеми у контексті наближення українського суспільства до європейських цінностей. Подано результати опитування вчителів і учнів щодо дійсного стану проблем сучасної української освіти. Проаналізовано зміст освіти у старшій школі. Обґрунтовано необхідність удосконалення чинного змісту освіти на засадах його фундаменталізації, яка зумовлює гуманізацію процесу навчання і виховання, сприяє формуванню вільної, творчої та оптимістичної особистості.

Vaskivska, H. Didactic aspects of upper secondary and university education fundamentalization. Science and Education. 2017. Issue 5. P. 46-50. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/707974

* * *

Дидактичні можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку освітнього середовища старшої школи

Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school

Технологізація навчально-виховного процесу сприяє вільному доступу до сучасних ІКТ і технологій інтерактивного навчання. Серед педагогічних технологій саме інформаційно-комунікаційні технології мають значний потенціал для забезпечення освітнього процесу. Нині педагогічні технології, що використовуються у школі, мають поєднуватися з ІКТ, щоб цілеспрямувати фактичну систему прийомів і засобів організації навчальної діяльності на досягнення освітніх цілей. Завдання дослідження: схарактеризувати технологізацію навчально-виховного процесу у старшій школі з погляду нового етапу у розвитку теорії освіти і навчання; обміркувати розвиток навчального середовища на основі дидактичного потенціалу педагогічних та ІКТ технологій; проаналізувати емпіричні дані опитувань старшокласників, виявити, чи стали ІКТ інструментом здобуття учнями знань.

Vaskivska, Halyna O., Kosianchuk, Serhiy V. and Skyba, Halyna M. Didactic possibilities of information and communication technologies in the process of development of educational environment in upper secondary school. Information Technologies and Learning Tools. Institute of Information Technologies and Learning Tools and University of Management in Education, Kyiv (Ukraine). 2017, Vol 60, №4. P. 17–27. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708500  

* * *

Міждисциплінарні зв'язки як дидактична основа професійної підготовки майбутніх учителів

Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher's professional training

Міждисциплінарні зв’язки є важливим інструментом у процесі формування світогляду та вдосконалення фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Ці зв’язки розглядаються як засіб підвищення ефективності засвоєння знань, формування пізнавальних потреб. Вони розвивають системне мислення, активізують пізнавальну діяльність студентів. Автор з погляду дидактики окреслює шляхи реалізації міждисциплінарних зв’язків у процесі фахової підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. У статті приділяється увага технології реалізації міждисциплінарних зв’язків у вищій педагогічній освіті, що дає змогу зробити процес навчання майбутніх учителів результативним.

Vaskivska, Halyna O., Tanaś, Maciej R. and Loboda, Svitlana M. Interdisciplinary links as a didactic basis of the future teacher’s professional training. Interdisciplinary Studies of Complex Systems. 2017. №10–11. P. 46–59. http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709772

Додав: Didactics |
Переглядів: 188
Статистика сайту

Онлайн усього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук по сайту

Каталог сайтів Link.Sainw.Cn

Український каталог сайтів

Каталог сайтів
Лабораторія навчання української мови Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України


Лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України


Матеріали від педагогів-практиків


Матеріали з архіву

Журнал «Українська мова і література в школі»

Журнал «Українська література в загальноосвітній школі»
Повний доступ

DIDACTICS 2012 © 2021 DIDACTICS